A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

MKB-10 šifre bolesti (dijagnoza)

Dijagnoza je izraz koji se u medicini koristi za prepoznavanje pojedine bolesti.
Dijagnozu postavlja liječnik na osnovu anamneze - dobivenih podataka o bolesniku i njegovoj bolesti - kao i simptoma, te rezultata različitih morfoloških i funkcionalnih pretraga.
Najjednostavnije metode pretrage su fizikalne - inspekcija, palpacija, perkusija i askultacija. Nešto složenije su one laboratorijske te one kojima se bolesnik podvrgava pregledu uz pomoć različitih medicinskih aparata.
Razlikovanje različitih bolesti se naziva diferencijalna dijagnoza.

Dijagnostika podrazumijeva sve postupke koji se provode da bi se spoznala bolest pacijenta (dijagnoza) preko zapažanja i tumačenja uočenih simptoma koji upućuju na nju.
U današnje vrijeme zbog velikog napretka medicinske tehnologije, dijagnostika predstavlja ogromno područje čijim razvojem znatno doprinosimo očuvanju zdravlja i brzom uklanjanju bolesti. Stari liječnici su govorili da je dobra dijagnostika dobro liječenje, a da je liječenje bez dijagnostike kao traženje igle u plastu sijena i to u mraku.
Budući da nam današnja tehnološka dostignuća omogućuju znatno efikasnije liječenje, u današnje vrijeme liječenje bez dijagnostike predstavlja tešku povredu liječničke etike.

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema 10
Pogl.OznakaNaziv
IA00-B99Određene infekcijske i parazitske bolesti
(Infektivne i parazitarne bolesti)
IIC00-D48Neoplazme
(Novotvorine)
IIID50-D89Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava
(Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava)
IVE00-E90Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti
(Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma)
VF00-F99Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
(Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja)
VIG00-G99Bolesti živčanog sustava
VIIH00-H59Bolesti oka i adneksa
(Bolesti oka i očnih adneksa)
VIIIH60-H95Bolesti uha i mastoidnih procesa
(Bolesti uha i mastoidnog nastavka)
IXI00-I99Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava
XJ00-J99Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava
(Bolesti respiratornog sustava)
XIK00-K93Bolesti probavnog sustava
XIIL00-L99Bolesti kože i potkožnog tkiva
(Bolesti kože i hipoderma)
XIIIM00-M99Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva
(Bolesti mišićno-skeletnog sustava i vezivnog tkiva)
XIVN00-N99Bolesti genitalno-urinarnog sustava
(Bolesti urogenitalnog sustava)
XVO00-O99Trudnoća i porođaj
(Trudnoća, porod i puerperij (babinje))
XVIP00-P96Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)
(Određena stanja s porijeklom iz perinatalnog razdoblja)
XVIIQ00-Q99Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti
(Urođene mane, deformiteti i anomalije kromosoma)
XVIIIR00-R99Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje
(Simptomi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, koji nemaju drugu klasifikacijsku grupu)
XIXS00-T98Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom
(Povrede, trovanja i određene posljedice vanjskih faktora)
XXV01-Y98Vanjski uzroci pobola i smrtnosti
(Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta)
XXIZ00-Z99Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
XXIIU00-U99Kodovi (šifre) za posebne svrhe


loading...