A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

A00 - B99 Infektivne bolesti i bolesti uzrokovane parazitima
 
(A00-A79) - Bakterijske infekcije, infekcijske crijevne bolesti i spolno prenosive bolesti

A00-A09 Intestinalne (crijevne) infektivne bolesti
A00 Kolera
A01 Trbušni tifus i paratifus
A02 Ostale infekcije uzrokovane salmonelama
A03 Šigeloze
A04 Ostale bakterijske crijevne infekcije
A05 Ostala bakterijska trovanja hranom (alimentarne intoksikacije)
A06 Amebijaza
A07 Ostale crijevne bolesti uzrokovane protozoima
A08 Virusne i druge specificirane crijevne infekcije
A09 Dijareja i gastroenteritis za koje se pretpostavlja da su infekcioznog podrijetla

A15-19 Tuberkuloze
A15 Tuberkuloza dišnih putova dokazana bakteriološki i histološki
A16 Tuberkuloza dišnih putova, nedokazana bakteriološki ili histološki
A17 Tuberkuloza živčanog sustava
A18 Tuberkuloza ostalih organa
A19 Milijarna tuberkuloza

A20-A28 Određene zoonotske bakterijske bolesti
A20 Kuga
A21 Tularemija
A22 Antraks (crni prišt)
A23 Bruceloza
A24 Sakagija i melioidoza
A25 Rat-bite fever (groznica štakorskog ugriza)
A26 Erizipeloid
A27 Leptospiroza
A28 Ostale zoonoze uzrokovane bakterijama, nesvrstane drugamo

A30-A49 Ostale bakterijske bolesti
A30 Lepra
A31 Infekcije uzrokovane drugim mikobakterijama
A32 Listerioza
A33 Tetanus neonatorum (novorođenački tetanus)
A34 Opstetrični tetanus (porodnički tetanus)
A35 Ostali tetanus
A36 Difterija
A37 Hripavac (pertussis)
A38 Šarlah (scarlatina)
A39 Meningokokna infekcija
A40 Streptokokna sepsa
A41 Ostale sepse
A42 Aktinomikoza
A43 Nokardioza
A44 Bartoneloza
A46 Erizipel
A48 Ostale bolesti uzrokovane bakterijama, nesvrstane drugamo
A49 Bakterijske infekcije nespecificiranog mjesta

A50-A64 Infekcije prenesene poglavito spolnim putem
A50 Prirođeni sifilis
A51 Rani sifilis
A52 Kasni sifilis
A53 Ostali i nespecificirani sifilis
A54 Gonokokna infekcija
A55 Klamidijski limfogranulom (venereum)
A56 Druge spolno prenosive klamidijske bolesti
A57 Kankroid
A58 Granuloma inguinale
A59 Trihomonijaza
A60 Anogenitalni herpes (herpes simpleks)
A63 Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, nesvrstane drugamo
A64 Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane

A65-A69 Ostale bolesti uzrokovane spirohetama
A65 Nevenerični sifilis
A66 Frambezija (yaws)
A67 Pinta (carate)
A68 Povratne groznice
A69 Ostale bolesti uzrokovane spirohetama

A70-A74 Ostale bolesti uzrokovane klamidijama
A70 Infekcije koju uzrokuje Chlamydia psittaci
A71 Trahom
A74 Ostale bolesti uzrokovane klamidijama

A75-A79 Rikecioze
A75 Tifusna groznica
A77 Pjegava groznica (rikecioze koje prenose krpelji)
A78 Q-groznica
A79 Ostale rikecioze

(A80-A89) - Virusne infekcije centralnog živčanog sustava
A80 Akutni poliomijelitis
A81 Virusne infekcije središnjega živčanog sustava sporog tijeka (slow virus infections)
A82 Bjesnoća (rabies)
A83 Virusni encefalitis koji prenose komarci
A84 Virusni encefalitis koji prenose krpelji
A85 Ostali virusni encefalitisi, nesvrstani drugamo
A86 Nespecificirani virusni encefalitis
A87 Virusni meningitisi
A88 Druge virusne infekcije središnjega živčanog sustava, nesvrstane drugamo
A89 Nespecificirane virusne infekcije središnjega živčanog sustava

(A80-B34) - Virusne infekcije

(A90-A99) - Virusne groznice prenesene člankonošcima i hemoragijske groznice
A90 Dengue (groznica) (klasična denga)
A91 Denga hemoragijska groznica
A92 Ostale virusne groznice koje prenose komarci
A93 Druge arbovirusne groznice, nesvrstane drugamo
A94 Nespecificirane arbovirusne groznice
A95 Žuta groznica
A96 Hemoragijska groznica uzrokovana arenavirusima
A98 Druge virusne hemoragijske groznice, nesvrstane drugamo
A99 Nespecificirane virusne hemoragijske groznice

(B00-B09) - Virusne infekcije karakterizirane promjenama na koži i sluznicama
B00 Herpesvirusne infekcije (herpes simpleks)
B01 Vodene kozice (varicella)
B02 Zoster (herpes zoster)
B03 Velike boginje
B04 Majmunske boginje
B05 Ospice (morbilli)
B06 Rubeola (rubella)
B07 Virusne bradavice
B08 Druge virusne infekcije karakterizirane promjenama na koži i sluznicama, nesvrstane drugamo
B09 Nespecificirane virusne infekcije karakterizirane lezijama kože i sluznica

(B15-B19) - Virusni hepatitis (žutica)
B15 Akutni hepatitis A
B16 Akutni hepatitis B
B17 Drugi akutni virusni hepatitisi
B18 Kronični virusni hepatitis
B19 Nespecificirani virusni hepatitis

(B20-B24) - Bolesti uzrokovane humanim imunodeficijenskim virusom (HIV)
B20 Bolest uzrokovan humanim imunodeficijenskim virusom (HIV) s posljedičnom infekcijskom i parazitarnom bolešću
B21 Bolest izazvana humanim imunodeficijencijskim virusom (HIV) s posljedičnim zloćudnim novotvorinama
B22 Bolest izazvana humanim imunodeficijencijskim virusom (HIV) s posljedičnim drugim specificiranim bolestima
B23 Bolest uzrokovana humanim imunodeficijencijskim virusom (HIV) s rezultirajućim drugim stanjima
B24 Nespecificirana bolest uzrokovana humanim imunodeficijencijskim virusom (HIV)

(B25-B34) - Ostale virusne bolesti
B25 Bolest uzrokovana citomegalovirusom
B26 Zaušnjaci (parotitis)
B27 Infekciozna mononukleoza
B30 Keratokonjunktivitis uzrokovan adenovirusima (H19.2*)
B33 Ostale virusne bolesti, nesvrstane drugamo
B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije

(B35-B89) - Infekcije uzrokovane gljivicama, protozoama, crvima i druge infestacije

(B35-B49) - Mikoze
B35 Dermatofitija
B36 Ostale površinske mikoze
B37 Kandidijaza
B38 Kokcidioidomikoza
B39 Histoplazmoza
B40 Blastomikoza
B41 Parakokcidioidomikoza
B42 Sporotrihoza
B43 Kromomikoza i feomikotski apsces
B44 Aspergiloza
B45 Kriptokokoza
B46 Zigomikoza
B47 Micetom
B48 Ostale mikoze, nesvrstane drugamo
B49 Nespecificirane mikoze

(B50-B64) - Protozoalne bolesti
B50 Malarija koju uzrokuje Plasmodium falciparum
B51 Malarija koju uzrokuje Plasmodium vivax
B52 Malarija koju uzrokuje Plasmodium malariae
B53 Ostale parazitološki dokazane malarije
B54 Malarija, nespecificirana
B55 Lišmenijaza
B56 Afrička tripanosomijaza
B57 Chagasova bolest
B58 Toksoplazmoza
B59 Pneumocistoza
B60 Ostale bolesti uzrokovane protozoama nesvrtane drugamo
B64 Nespecificirane protozoarne bolesti

(B65-B83) - Helmintijaze
B65 Shistosomijaza (bilharcioza)
B66 Druge metiljne infekcije
B67 Ehinokokoza
B68 Tenijaza
B69 Cisticerkoza
B70 Difilobarijaza i sparganoza
B71 Ostale cestodne infekcije
B72 Drakunkuloza
B73 Onkocerkoza
B74 Filarijaza
B75 Trihineloza
B76 Bolesti uzrokovane krivoustim crvima
B77 Askarijaza
B78 Strongiloidoza
B79 Trihurijaza
B80 Enterobijaza
B81 Ostale crijevne helmintijaze, nesvrstane drugamo
B82 Nespecificirane crijevne parazitoze
B83 Ostale helmintijaze

B85-B89 Pedikuloze, akarijaze i druge infestacije
B85 Ušljivost (pedikuloza)
B86 Svrab (scabies)
B87 Mijaza
B88 Ostale infestacije
B89 Nespecificirane parazitoze

(B90-B99) - Posljedice i bolesti svrstane drugdje

B90-B94 Posljedice zaraznih i parazitarnih bolesti
B90 Posljedice tuberkuloze
B91 Posljedice poliomijelitisa
B92 Posljedice lepre (gube)
B94 Posljedice drugih nespecificiranih zaraznih i parazitarnih bolesti

B95-B97 Bakterijski, virusni i drugi zarazni uzročnici
B95 Streptokok i stafilokok kao uzročnici bolesti koje su svrstane u druga poglavlja
B96 Drugi bakterijski uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja
B97 Virusi kao uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja

(B99) - Ostale i nespecificirane zarazne bolesti

Ostale infektivne (zarazne) bolesti
B99 Ostale i nespecificirane zarazne bolesti


loading...