A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

A65 - A69 Ostale bolesti uzrokovane spirohetama

A65 Nevenerični sifilis
A65.0 Nevenerični sifilis

A66 Frambezija (yaws)
A66.0 Inicijalna lezija kod frambezije
A66.1 Multipli papilomi i wet crab frambezija
A66.2 Druge rane kožne lezije kod frambezije
A66.3 Hiperkeratoza kod frambezije
A66.4 Frambezijska guma i ulkus
A66.5 Gangosa
A66.6 Lezije kosti i zglobova kod frambezije
A66.7 Ostali oblici frambezije
A66.8 Latentna frambezija
A66.9 Frambezija, nespecificirana

A67 Pinta (carate)
A67.0 Primarna lezija u pinte
A67.1 Intermedijarne pinta lezije
A67.2 Kasne pinta lezije
A67.3 Miješane pinta lezije
A67.9 Pinta, nespecificirana

A68 Povratne groznice
A68.0 Povratna groznica koju prenosi uš
A68.1 Povratna groznica koju prenosi krpelj
A68.9 Povratna groznica, nespecificirana

A69 Ostale bolesti uzrokovane spirohetama
A69.0 Nekrotizirajući ulcerativni stomatitis
A69.1 Druge Vincentove infekcije
A69.2 Lyme borelioza (Lymeova bolest)
A69.8 Ostale specificirane infekcije spirohetama
A69.9 Infekcija spirohetama, nespecificirana