A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

H00-H59 Bolesti oka i adneksa

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


H00-H59 BOLESTI OKA I ADNEKSA
 • H10-H13 Poremećaji spojnice 
   • Latinski
   • Ostali nazivi: Bolesti konjuktive
   • English: Disorders of conjunctiva
 • H25-H28 Poremećaji leće 
   • Latinski
   • Ostali nazivi:  Bolesti sočiva
   • English: Disorders of lens
 • H40-H42 Glaukom  
   • Latinski
   • Ostali nazivi: Glaukom
   • English: Glaucoma
 • H49-H52 Poremećaji očnog mišića, binokularnog vida 
   • Latinski
   • Ostali nazivi: Bolesti mišića oka, binokularnog motiliteta, akomodacija i refrakcija
   • English: Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction
 • H53-H54 Vidni poremećaj i sljepoća   
   • Latinski
   • Ostali nazivi: Poremećaji vida i slepilo
   • English: Visual disturbances and blindness


loading...