A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

O00-O99 Trudnoća i porođaj
 
(O00-O08) - Trudnoća s pobačajem

O00 Izvanmaterična trudnoća
- O00.0 Abdominalna trudnoća
- O00.1 Tubarna trudnoća
- O00.2 Ovarijalna trudnoća
- O00.8 Ostale izvanmatrične trudnoće
- O00.9 Izvanmaterična trudnoća,nespecificirana

O01 Mola hydatidosa
- O01.0 Klasična hidatidozna mola
- O01.1 Nepotpuna i parcijalna hidatidozna mola
- O01.9 Hidatidozna mola, nespecificirana

O02 Ostali abnormalni produkti začeća
- O02.0 Odumrlo jajašce i nehidatidozna mola
- O02.1 Neostvareni pobačaj (missed abortion)(abortus retentus)
- O02.8 Ostali specificirani abnormalni produkti začeća
- O02.9 Abnormalni produkt začeća, nespecificiran

O03 Spontani pobačaj
- O03.0 Spontani pobačaj

O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj
- O04.0 Legalno induciran(medicinski) pobačaj

O05 Ostali pobačaj
- O05.0 Ostali pobačaj

O06 Nespecificirani pobačaj
- O06.0 Nespecificirani pobačaj

O07 Neuspio pokušaj pobačaja
- O07.0 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj, kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa
- O07.1 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj, kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem
- O07.2 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj, kompliciran embolijom
- O07.3 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj, s ostalim i nespecificiranim komplikacijama
- O07.4 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj, bez komplikacija
- O07.5 Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa
- O07.6 Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem
- O07.7 Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja kompliciran embolijom
- O07.8 Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja kompliciran ostalim i nespecificiranim komplikacijama
- O07.9 Drugi i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja bez komplikacija

O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
- O08.0 Infekcija spolnog sustava i zdjeličnih organa nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
- O08.1 Kasno ili obilno krvarenje nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
- O08.2 Embolija nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće
- O08.3 Šok nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće
- O08.4 Zatajenje bubrega nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
- O08.5 Metabolički poremećaji nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
- O08.6 Oštećenje zdjeličnih organa i tkiva nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
- O08.7 Ostale venske bolesti kao komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
- O08.8 Ostale komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
- O08.9 Komplikacija nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće, nespecificirana

(O10-O16) - Edemi, proteinurije i hipertenzivni poremećaji u trudnoći, porođaju i babinjama

O10 Hipertenzija,koja je i prije postojala,kao komplikacija trudnoće,porođaja i babinja
- O10.0 Hipertenzija,koja je i prije postojala,kao komplikacija trudnoće,porođaja i babinja
- O10.1 Hipertenzivna bolest srca,koja je i prije postojala, kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O10.2 Hipertenzivna bolest bubrega,koja je i prije postojala, kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O10.3 Hipertenzivna bolest srca i bubrega,koja je i prije postojala, kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O10.4 Sekundarna hipertenzija,koja je i prije postojala, kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O10.9 Hipertenzija koja je i prije postojala, kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja, nespecificirana

O11 Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa superponiranom proteinurijom
- O11.0 Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa superponiranom proteinurijom

O12 Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije
- O12.0 Edemi u trudnoći
- O12.1 Proteinurija u trudnoći
- O12.2 Edemi u trudnoći s proteinurijom

O13 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) bez značajne proteinurije
- O13.0 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom)bez značajne proteinurije

O14 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) sa značajnom proteinurijom
- O14.0 Blaga preeklampsija
- O14.1 Teška preeklampsija
- O14.9 Preeklampsija, nespecificirana

O15 Eklampsija
- O15.0 Eklampsija u trudnoći
- O15.1 Eklampsija u tijeku porođaja
- O15.2 Eklampsija u babinjama
- O15.9 Eklampsija, u nespecificiranom razdoblju

O16 Hipertenzija u majke, nespecificirana
- O16.0 Hipertenzija u majke, nespecificirana

(O20-O29) - Ostali poremećaji kod majke vezani uz trudnoću

O20 Krvarenje u ranoj trudnoći
- O20.0 Prijeteći pobačaj
- O20.8 Ostala krvarenja u ranoj trudnoći
- O20.9 Krvarenje u ranoj trudnoći,nespecificirano

O21 Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis gravidarum)
- O21.0 Povraćanje u trudnoći - blagi oblik
- O21.1 Povraćanje u trudnoći s metaboličkim poremećajem
- O21.2 Kasno povraćanje u trudnoći
- O21.8 Ostala povraćanja kao komplikacija trudnoće
- O21.9 Povraćanje u trudnoći, nespecificirano

O22 Bolesti vena kao komplikacije trudnoće
- O22.0 Proširenje nožnih vena u trudnoći
- O22.1 Proširenje vena u području spolovila u trudnoći
- O22.2 Tromboflebitis površinskih vena u trudnoći
- O22.3 Tromboflebitis dubokih vena u trudnoći
- O22.4 Hemoroidi u trudnoći
- O22.5 Tromboza moždanih vena u trudnoći
- O22.8 Ostale venske bolesti kao komplikacije u trudnoći
- O22.9 Venska bolest kao komplikacija u trudnoći, nespecificirana

O23 Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći
- O23.0 Infekcije bubrega u trudnoći
- O23.1 Infekcije mokraćnoga mjehura u trudnoći
- O23.2 Infekcije uretre u trudnoći
- O23.3 Infekcije ostalih dijelova mokraćnog sustava u trudnoći
- O23.4 Infekcija mokraćnog sustava u trudnoći, nespecificirana
- O23.5 Infekcije spolnog sustava u trudnoći
- O23.9 Ostala i nespecificirana infekcija mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći

O24 Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći
- O24.0 Dijabetes melitus ovisan o inzulinu koji je i prije postojao
- O24.1 Dijabetes melitus neovisan o inzulinu koji je i prije postojao
- O24.2 Dijabetes melitus povezan s neishranjenošću koji je i prije postojao
- O24.3 Dijabetes melitus koji je i prije postojao, nespecificiran
- O24.4 Dijabetes melitus nastao u trudnoći
- O24.9 Dijabetes melitus u trudnoći, nespecificiran

O25 Neishranjenost u trudnoći
- O25.0 Neishranjenost u trudnoći

O26 Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja prije svega vezanih uz trudnoću
- O26.0 Prekomjerno dobivanje na težini u trudnoći
- O26.1 Slabo dobivanje na težini u trudnoći
- O26.2 Trudnička skrb za ženu s habitualnim pobačajem
- O26.3 Zaostalo intrauterino kontraceptivno sredstvo u trudnoći
- O26.4 Herpes gestationis (gestacijski herpes)
- O26.5 Hipotenzivni sindrom u majke
- O26.6 Poremećaji jetrene funkcije u trudnoći, porođaju i babinjama
- O26.7 Subluksacija simfize (pubisa) u trudnoći, porođaju i babinjama
- O26.8 Ostala specificirana stanja vezana uz trudnoću
- O26.9 Stanje vezano uz trudnoću, nespecificirano

O28 Abnormalni nalazi antenatalnog skrininga majke
- O28.0 Abnormalni hematološki nalaz na antenatalnom skriningu majke
- O28.1 Abnormalni biokemijski nalaz na antenatalnom skriningu majke
- O28.2 Abnormalni citološki nalaz na antenatalnom skriningu majke
- O28.3 Abnormalni ultrazvučni nalaz na antenatalnom skriningu majke
- O28.4 Abnormalni rendgenološki nalaz na antenatalnom skriningu majke
- O28.5 Abnormalni kromosomski i genski nalaz na antenatalnom skriningu majke
- O28.8 Ostali abnormalni nalazi na antenatalnom skriningu majke
- O28.9 Abnormalni nalaz na antenatalnom skriningu majke, nespecificiran

O29 Komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće
- O29.0 Plućne komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće
- O29.1 Srčane komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće
- O29.2 Komplikacije središnjega živčanog sustava zbog anestezije za vrijeme trudnoće
- O29.3 Toksična reakcija na lokalnu anesteziju za vrijeme trudnoće
- O29.4 Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije za vrijeme trudnoće
- O29.5 Ostale komplikacije zbog spinalne i epiduralne anestezije za vrijeme trudnoće
- O29.6 Neuspjela ili otežana intubacija za vrijeme trudnoće
- O29.8 Ostale komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće
- O29.9 Komplikacija zbog anestezije za vrijeme trudnoće, nespecificirana

(O30-O48) - Zbrinjavanje majke vezano uz fetus, amnionskog prostora i mogućih problema pri porodu

O30 Višeplodna trudnoća
- O30.0 Blizanačka trudnoća
- O30.1 Troplodna trudnoća
- O30.2 Trudnoća, četveroplodna
- O30.8 Ostala višeplodna trudnoća
- O30.9 Višeplodna trudnoća, nespecificirana

O31 Komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću
- O31.0 Fetus papyraceus
- O31.1 Nastavljena trudnoća nakon pobačaja jednog ili više fetusa
- O31.2 Nastavljena trudnoća nakon intrauterine smrti jednog ili više fetusa
- O31.8 Druge komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću

O32 Zbrinjavanje majke zbog utvrđenog ili suspektnoga nepravilnog stava fetusa
- O32.0 Zbrinjavanje majke zbog nestabilna položaja fetusa
- O32.1 Zbrinjavanje majke zbog stava zatkom
- O32.2 Zbrinjavanje majke zbog poprečnog i kosog položaja fetusa
- O32.3 Zbrinjavanje majke zbog stava licem, čelom i bradom
- O32.4 Zbrinjavanje majke zbog stava glavice visokog za termin
- O32.5 Zbrinjavanje majke zbog višeplodne trudnoće s nepravilnim stavom jednog ili više fetusa
- O32.6 Zbrinjavanje majke zbog kombiniranog nepravilnog stava fetusa
- O32.8 Zbrinjavanje majke zbog drugog nepravilnog stava fetusa
- O32.9 Zbrinjavanje majke zbog nepravilnog stava fetusa, nespecificiranog

O33 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije
- O33.0 Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje deformitet zdjeličnih kostiju
- O33.1 Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje jednakomjerno sužena zdjelica
- O33.2 Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje suženje ulaza zdjelice
- O33.3 Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje suženje izlaza zdjelice
- O33.4 Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuju i majka i fetus
- O33.5 Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje neuobičajeno veliki fetus
- O33.6 Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje hidrocefalija fetusa
- O33.7 Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuju drugi deformiteti fetusa
- O33.8 Zbrinjavanje majke zbog disproporcije izazvane ostalim uzrocima
- O33.9 Zbrinjavanje majke zbog disproporcije, nespecificirane

O34 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti zdjeličnih organa
- O34.0 Zbrinjavanje majke zbog prirođene malformacije maternice
- O34.1 Zbrinjavanje majke zbog tumora tijela maternice
- O34.2 Zbrinjavanje majke zbog ožiljka maternice uzrokovanog prijašnjom operacijom
- O34.3 Zbrinjavanje majke zbog insuficijencije vrata maternice
- O34.4 Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti vrata maternice
- O34.5 Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti maternice u trudnoći
- O34.6 Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti rodnice
- O34.7 Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti vulve i perineuma
- O34.8 Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti zdjeličnih organa
- O34.9 Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti zdjeličnih organa, nespecificirane

O35 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti i oštećenja fetusa
- O35.0 Zbrinjavanje majke zbog sumnje na malformaciju središnjega živčanog sustava fetusa
- O35.1 Zbrinjavanje majke zbog sumnje na kromosomske abnormalnosti fetusa
- O35.2 Zbrinjavanje majke zbog sumnje na hereditarne bolesti fetusa
- O35.3 Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano virusnom bolesti u majke
- O35.4 Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa alkoholom
- O35.5 Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa lijekovima
- O35.6 Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa zračenjem
- O35.7 Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano ostalim medicinskim postupcima
- O35.8 Zbrinjavanje majke zbog sumnje na drugu abnormalnost i oštećenje fetusa
- O35.9 Zbrinjavanje majke zbog sumnje na abnormalnost i oštećenje fetusa, nespecificirano

O36 Zbrinjavanje majke zbog drugih poznatih ili suspektnih problema fetusa
- O36.0 Zbrinjavanje majke zbog Rh izoimunizacije
- O36.1 Zbrinjavanje majke zbog druge izoimunizacije
- O36.2 Zbrinjavanje majke zbog fetalnog hidropsa
- O36.3 Zbrinjavanje majke zbog znakova fetalne hipoksije
- O36.4 Zbrinjavanje majke zbog intrauterine smrti
- O36.5 Zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa
- O36.6 Zbrinjavanje majke zbog prekomjerna rasta fetusa
- O36.7 Zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za život u abdominalnoj trudnoći
- O36.8 Zbrinjavanje majke zbog ostalih specificiranih problema fetusa
- O36.9 Zbrinjavanje majke zbog problema fetusa, nespecificiranog

O40 Polyhydramnion
- O40.0 Polyhydramnion

O41 Ostali poremećaji amnionske tekućine i ovojnica
- O41.0 Oligohidramnion
- O41.1 Infekcija amnionske vreće i ovojnica
- O41.8 Ostali specificirani poremećaji amnionske tekućine i ovojnica
- O41.9 Poremećaj amnionske tekućine i ovojnica, nespecificiran

O42 Prijevremena ruptura ovojnica
- O42.0 Prijevremena ruptura ovojnica, početak trudova unutar 24 sata
- O42.1 Prijevremena ruptura ovojnica, početak trudova nakon 24 sata
- O42.2 Prijevremena ruptura ovojnica, trudovi odgođeni terapijski
- O42.9 Prijevremena ruptura ovojnica, nespecificirana

O43 Poremećaji posteljice (placente)
- O43.0 Sindrom placentarne transfuzije
- O43.1 Malformacije posteljice
- O43.8 Ostali poremećaji posteljice
- O43.9 Placentarni poremećaj, nespecificiran

O44 Placenta praevia
- O44.0 Placenta previja, bez krvarenja
- O44.1 Placenta previja s krvarenjem

O45 Prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae)
- O45.0 Prijevremeno odljuštenje posteljice s poremećajem koagulacije
- O45.8 Drugo prijevremeno odljuštenje posteljice
- O45.9 Prijevremeno odljuštenje posteljice, nespecificirano

O46 Krvarenje prije porođaja nesvrstano drugamo
- O46.0 Krvarenje prije porođaja s poremećajem koagulacije
- O46.8 Druga krvarenja prija porođaja
- O46.9 Krvarenje prije porođaja, nespecificirano

O47 Lažni trudovi
- O47.0 Lažni trudovi prije navršenog 37. tjedna trudnoće
- O47.1 Lažni trudovi u navršenom 37. tjednu trudnoće ili nakon njega
- O47.9 Lažni trudovi, nespecificirani

O48 Produžena trudnoća
- O48.0 Produžena trudnoća

(O60-O75) - Komplikacije tijekom i nakon porođaja

O60 Prijevremeni porođaj
- O60.0 Prijevremeni porođaj

O61 Neuspješna indukcija porođaja
- O61.0 Neuspješna indukcija porođaja lijekovima
- O61.1 Neuspješna indukcija porođaja instrumentima
- O61.8 Druga neuspješna indukcija porođaja
- O61.9 Neuspješna indukcija porođaja, nespecificirana

O62 Nepravilnosti jačine trudova
- O62.0 Primarno tromi trudovi (primarna inercija)
- O62.1 Sekundarno tromi trudovi (sekundarna inercija)
- O62.2 Druga tromost maternice (inertia uteri)
- O62.3 Ubrzani (nagli) trudovi
- O62.4 Hipertonične, nekoordinirane i produžene kontrakcije maternice
- O62.8 Druge nepravilnosti jačine trudova
- O62.9 Nepravilnosti jačine trudova, BPO

O63 Dugotrajni (produženi) porođaj
- O63.0 Produženo prvo porođajno doba
- O63.1 Produženo drugo porođajno doba
- O63.2 Odgođeni porođaj drugog blizanca, trećeg itd.
- O63.9 Dugotrajni porođaj, nespecificiran

O64 Zapreka rađanja zbog nepravilna položaja i stava fetusa
- O64.0 Zapreka rađanja zbog nepotpune rotacije glavice fetusa
- O64.1 Zapreka rađanja zbog stava zatkom
- O64.2 Zapreka rađanja zbog stava licem
- O64.3 Zapreka rađanja zbog stava čelom
- O64.4 Zapreka rađanja zbog stava ramenom
- O64.5 Zapreka rađanja zbog kombiniranog položaja fetusa
- O64.8 Zapreka rađanja zbog drugog nepravilnog položaja i nepravilnog stava fetusa
- O64.9 Zapreka rađanja zbog nepravilnoga položaja i nepravilnog stava fetusa, nespecificiranog

O65 Zapreka rađanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice
- O65.0 Zapreka rađanja zbog deformiteta zdjelice
- O65.1 Zapreka rađanja zbog jednakomjerno sužene zdjelice
- O65.2 Zapreka rađanja zbog suženja ulaza zdjelice
- O65.3 Zapreka rađanja zbog suženja sredine i izlaza zdjelice
- O65.4 Zapreka rađanja zbog fetopelvične disproporcije, nespecificirane
- O65.5 Zapreka rađanja zbog abnormalnosti majčinih zdjeličnih organa
- O65.8 Zapreka rađanja zbog drugih abnormalnosti majčine zdjelice
- O65.9 Zapreka rađanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice, nespecificirane

O66 Ostale zapreke rađanja
- O66.0 Zapreka rađanja zbog ramene distocije
- O66.1 Zapreka rađanja zbog isprepletenih blizanaca
- O66.2 Zapreka rađanja zbog neuobičajeno velikog fetusa
- O66.3 Zapreka rađanja zbog drugih abnormalnosti fetusa
- O66.4 Neuspješna indukcija porođaja, nespecificirana
- O66.5 Neuspješna primjena vakuumskog ekstraktora i forcepsa, nespecificirana
- O66.8 Ostale specificirane zapreke rađanja
- O66.9 Zapreka rađanja, nespecificirana

O67 Porođaj kompliciran krvarenjem, koje nije svrstano drugamo
- O67.0 Krvarenje u porođaju s poremećajem koagulacije
- O67.8 Drugo krvarenje u porođaju
- O67.9 Krvarenje u porođaju, nespecificirano

O68 Porođaj kompliciran fetalnom patnjom (distres)
- O68.0 Porođaj kompliciran poremećajem srčanog rada fetusa
- O68.1 Porođaj kompliciran mekonijem u amnionskoj tekućini
- O68.2 Porođaj kompliciran poremećajem srčane frekvencije s mekonijem u anmionskoj tekućini
- O68.3 Porođaj kompliciran biokemijskim pokazateljima fetalne patnje
- O68.8 Porođaj kompliciran drugim pokazateljima fetalne patnje
- O68.9 Porođaj kompliciran fetalnom patnjom, nespecificiran

O69 Porođaj otežan komplikacijama pupčane vrpce
- O69.0 Porođaj kompliciran prolapsom pupkovine
- O69.1 Porođaj kompliciran pupkovinom oko vrata (fetusa), s kompresijom
- O69.2 Porođaj kompliciran drugim zapletajima pupkovine
- O69.3 Porođaj kompliciran kratkom pupkovinom
- O69.4 Porođaj kompliciran s vasa praevia
- O69.5 Porođaj kompliciran vaskularnim oštećenjem pupčane vrpce
- O69.8 Porođaj otežan drugim komplikacijama pupčane vrpce
- O69.9 Trudovi i prođaj otežani komplikacijom pupčane vrpce, nespecificiranom

O70 Laceracija međice (perineuma) u tijeku rađanja
- O70.0 Laceracija perineuma,prvoga stupnja u tijeku rađanja
- O70.1 Laceracija perineuma drugoga stupnja u tijeku rađanja
- O70.2 Laceracija perineuma trećega stupnja u tijeku rađanja
- O70.3 Laceracija perineuma četvrtoga stupnja u tijeku rađanja
- O70.9 Laceracija perineuma u tijeku rađanja,nespecificirana

O71 Druga porodnička ozljeda
- O71.0 Ruptura maternice prije početka porođaja
- O71.1 Ruptura maternice u tijeku porođaja
- O71.2 Inverzija maternice nakon porođaja
- O71.3 Porodnička laceracija ušća maternice
- O71.4 Porodnička visoka laceracija rodnice, izolirana
- O71.5 Druga porodnička ozljeda zdjeličnih organa
- O71.6 Porodničko oštećenje zdjeličnih zglobova i ligamenata
- O71.7 Porodnički hematom zdjelice
- O71.8 Druge specificirane porodničke ozljede
- O71.9 Porodnička ozljeda,nespecificirana

O72 Krvarenje nakon poroda
- O72.0 Krvarenje u trećoj dobi
- O72.1 Drugo krvarenje neposredno nakon porođaja
- O72.2 Kasno i sekundarno krvarenje nakon porođaja
- O72.3 Poremećaji koagulacije nakon porođaja

O73 Zaostala posteljica i ovojnice, bez krvarenja
- O73.0 Placenta retenta, bez krvarenja
- O73.1 Zaostali dijelovi posteljice i ovojnica, bez krvarenja

O74 Komplikacije u tijeku porođaja zbog anestezije
- O74.0 Aspiracijski pneumonitis zbog anestezije u tijeku porođaja
- O74.1 Druge plućne komplikacije zbog anestezije u tijeku porođaja
- O74.2 Srčane komplikacije zbog anestezije u tijeku porođaja
- O74.3 Komplikacije središnjega živčanog sustava zbog anestezije u tijeku porođaja
- O74.4 Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u tijeku porođaja
- O74.5 Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u tijeku porođaja
- O74.6 Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u tijeku porođaja
- O74.7 Neuspješna ili otežana intubacija u tijeku porođaja
- O74.8 Druge komplikacije zbog anestezije u tijeku porođaja
- O74.9 Komplikacija zbog anestezije u tijeku porođaja, nespecificirana

O75 Ostale komplikacije porođaja, nesvrstane drugamo
- O75.0 Distres majke u tijeku porođaja
- O75.1 Šok za vrijeme ili nakon porođaja
- O75.2 Povišena temperatura u tijeku porođaja, nesvrstana drugamo
- O75.3 Druge infekcije u tijeku porođaja
- O75.4 Druge komplikacije porodničkih kirurških zahvata i postupaka
- O75.5 Odgođeno rađanje nakon artificijalne rupture ovojnica
- O75.6 Odgođeno rađanje nakon spontane ili nespecificirane rupture ovojnica
- O75.7 Vaginalno rađanje nakon prijašnjeg carskog reza
- O75.8 Druge specificirane komplikacije porođaja
- O75.9 Komplikacija porođaja, nespecificirana

(O80-O84) - Porođaj

O80 Jednoplodni spontani porođaj
- O80.0 Spontani porođaj glavicom
- O80.1 Spontani porođaj zatkom
- O80.8 Drugi jednoplodi spontani porođaj
- O80.9 Jednoplodni spontani porođaj,nespecificiran

O81 Jednoplodno rađanje forcepsom i vakuumskim ekstraktorom
- O81.0 Rađanje s niskom primjenom forcepsa
- O81.1 Rađanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru
- O81.2 Rađanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru s rotacijom
- O81.3 Drugo i nespecificirano rađanje forcepsom
- O81.4 Rađanje vakuumskim ekstraktorom
- O81.5 Rađanje kombinacijom forcepsa i vakuumskog ekstraktora

O82 Jednoplodno rađanje carskim rezom
- O82.0 Rađanje elektivnim carskim rezom
- O82.1 Rađanje hitnim carskim rezom
- O82.2 Rađanje histerektomijom (Caesarean hysterectomy)
- O82.8 Ostalo jednoplodno rađanje carskim rezom
- O82.9 Rađanje carskim rezom, nespecificirano

O83 Drugo jednoplodno rađanje uz pomoć
- O83.0 Ekstrakcija zatka
- O83.1 Drugo rađanje zatkom uz pomoć ruku
- O83.2 Drugo rađanje uz pomoćne postupke
- O83.3 Rađanje za život sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći
- O83.4 Destruktivne operacije pri rađanju
- O83.8 Drugo specificirano rađanje uz pomoć ruku
- O83.9 Jednoplodno rađanje uz pomoć, nespecificirano

O84 Višeplodni porođaj
- O84.0 Višeplodni porođaj, svi spontani
- O84.1 Višeplodni porođaj, svi forcepsom ili vakuumskim ekstraktorom
- O84.2 Višeplodni porođaj, svi carskim rezom
- O84.8 Drugi višeplodni porođaj
- O84.9 Višeplodni porođaj, nespecificiran

(O85-O92) - Komplikacije u babinjama

O85 Sepsa u babinjama (puerperalna sepsa)
- O85.0 Sepsa u babinjama (puerperalna sepsa)

O86 Druge infekcije u babinjama
- O86.0 Infekcije porodničke kirurške rane
- O86.1 Druge infekcije spolnog sustava nakon porođaja
- O86.2 Infekcije urinarnog sustava nakon porođaja
- O86.3 Druge infekcije genitourinarnog sustava nakon porođaja
- O86.4 Povišena temperatura nepoznatoga podrijetla nakon porođaja
- O86.8 Druge specificirane infekcije u babinjama

O87 Bolesti vena kao komplikacije babinja
- O87.0 Tromboflebitis površinskih vena u babinjama
- O87.1 Tromboflebitis dubokih vena u babinjama
- O87.2 Hemoroidi u babinjama
- O87.3 Tromboza moždanih vena u babinjama
- O87.8 Ostale venske bolesti kao komplikacije babinja
- O87.9 Venska bolest kao komplikacija babinja, nespecificirana

O88 Porodnička embolija
- O88.0 Porodnička zračna embolija
- O88.1 Embolija plodovom vodom
- O88.2 Porodnička embolija krvnim ugruškom
- O88.3 Porodnička piemična i septična embolija
- O88.8 Druga porodnička embolija

O89 Komplikacije zbog anestezije u babinjama
- O89.0 Plućne komplikacije zbog anestezije u babinjama
- O89.1 Srčane komplikacije zbog anestezije u babinjama
- O89.2 Komplikacije središnjega živčanog sustava zbog anestezije u babinjama
- O89.3 Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u babinjama
- O89.4 Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u babinjama
- O89.5 Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u babinjama
- O89.6 Neuspješna ili otežana intubacija u babinjama
- O89.8 Druge komplikacije zbog anestezije u babinjama
- O89.9 Komplikacija zbog anestezije u babinjama, nespecificirana

O90 Komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo
- O90.0 Rascjep rane carskog reza
- O90.1 rascjep perinealne porodničke rane
- O90.2 Hematom porodničke rane
- O90.3 Kardiomiopatija u babinjama
- O90.4 Akutno zatajenje bubrega nakon porođaja
- O90.5 Postpartalni tireoiditis
- O90.8 Druge komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo
- O90.9 Komplikacija babinja,nespecificirana

O91 Infekcije dojke povezane s trudnoćom i porođajem
- O91.0 Infekcija bradavice povezana s trudnoćom i porođajem
- O91.1 Apsces dojke povezan s trudnoćom i porođajem
- O91.2 Nepurulentni mastitis povezan s trudnoćom i porođajem

O92 Drugi poremećaji dojke i laktacije povezani s trudnoćom i porođajem
- O92.0 Uvučena bradavica povezana s trudnoćom i porođajem
- O92.1 Ragade bradavice povezane s trudnoćom i porođajem
- O92.2 Drugi i nespecificirani poremećaji dojke povezani s trudnoćom i porođajem
- O92.3 Agalakcija
- O92.4 Hipogalakcija (smanjena laktacija)
- O92.5 Obustavljena laktacija
- O92.6 Galaktoreja
- O92.7 Drugi i nespecificirani poremećaji laktacije

(O95-O99) - Druga obstetrička stanja, drugamo nesvrstana

O95 Porodnička smrt nespecificirana uzroka
- O95.0 Porodnička smrt nespecificirana uzroka

O96 Smrt zbog bilo kojeg porodničkog uzroka koja je nastupila više od od 42 dana, ali manje od jedne godine nakon porođaja
- O96.0 Smrt zbog bilo kojeg porodničkog uzroka koja je nastupila više od 42 dana, ali manje od jedne godine nakon porođaja

O97 Smrt zbog posljedica izravna porodničkog uzroka
- O97.0 Smrt zbog posljedica izravna porodničkog uzroka

O98 Infektivne i parazitarne bolesti majke koje su svrstane drugamo, kada kompliciraju trudnoću, porođaj i babinje
- O98.0 Tuberkuloza kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O98.1 Sifilis kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O98.2 Gonoreja kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O98.3 Druge infekcije s prije svega spolnim načinom prijenosa kao komplikacije trudnoće, porođaja i babinja
- O98.4 Virusni hepatitis kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O98.5 Druge virusne bolesti kao komplikacije trudnoće, porođaja i babinja
- O98.6 Protozoalne bolesti kao komplikacije trudnoće, porođaja i babinja
- O98.8 Druge infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikacije trudnoće, porođaja i babinja
- O98.9 Nespecificirane infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikacije trudnoće, porođaja i babinja

O99 Druge bolesti majke svrstane drugamo, kada kompliciraju trudnoću, porođaj i babinje
- O99.0 Anemija kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O99.1 Druge bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji koji zahvaćaju imunološki sustav, kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O99.2 Endokrine, metaboličke i nutritivne bolesti kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O99.3 Duševni poremećaji i bolesti živčanoga sustava kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O99.4 Bolesti cirkulacijskog sustava kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O99.5 Bolesti dišnog sustava kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O99.6 Bolesti probavnog sustava kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O99.7 Bolesti kože i potkožnoga tkiva kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
- O99.8 Druge specificirane bolesti i stanja kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja


loading...