A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

E00 - E90 Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma
 
(E00-E07) - Bolesti štitnjače

E00 Prirođeni sindrom manjka joda
- E00.0 Prirođeni sindrom manjka, joda, neurološki tip
- E00.1 Prirođeni sindrom manjka joda, miksedematozni tip
- E00.2 Prirođeni sindrom manjka joda, mještoviti tip
- E00.9 Prirođeni sindrom manjka joda, nespecificiran

E01 Poremećaji štitnjače i prateća stanja uvjetovana manjkom joda
- E01.0 Difuzna (endemska) struma uvjetovana manjkom joda
- E01.1 Multinodularna (endemska) struma uvjetovana manjkom joda
- E01.2 Struma (endemska) uvjetovana manjkom joda, nespecificirana
- E01.8 Drugi poremećaji štitnjače i prateća stanja uvjetovani manjkom joda

E02 Supklinička hipotireoza zbog manjka joda
- E02.0 Supklinička hipotireoza zbog manjka joda

E03 Ostale hipotireoze
- E03.0 Prirođena hipotireoza s difuznom strumom
- E03.1 Prirođena hipotireoza bez strume
- E03.2 Hipotireoza uzrokovana lijekovima i drugim egzogenim tvarima
- E03.3 Postinfekcijska hipotireoza
- E03.4 Atrofija štitnjače (stečena)
- E03.5 Miksedematozna koma
- E03.8 Druga specificirana hipotireoza
- E03.9 Hipotireoza, nespecificirana

E04 Druge netoksične guše (strume)
- E04.0 Netoksična difuzna struma
- E04.1 Netoksični (pojedinačni) čvor štitnjače
- E04.2 Netoksična multinodularna struma
- E04.8 Ostale specificirane netoksične strume
- E04.9 Netoksična struma, nespecificirana

E05 Tireotoksikoza (hipertireoza)
- E05.0 Tireotoksikoza s difuznom strumom
- E05.1 Tireotoksikoza s jednim toksičnim čvorom štitnjače
- E05.2 Tireotoksikoza s toksičnom multinodularnom gušavosti
- E05.3 Tireotoksikoza iz ektopičnoga tkiva štitnjače
- E05.4 Thyrotoxicosis factitia
- E05.5 Tireoidna kriza ili tireotoksična oluja
- E05.8 Tireotoksikoza drugog podrijetla
- E05.9 Tireotoksikoza, nespecificirana

E06 Tireoiditis
- E06.0 Akutni tireoiditis
- E06.1 Subakutni tireoiditis
- E06.2 Kronični tireoiditis s prolaznom tireotoksikozom
- E06.3 Autoimuni tireoiditis
- E06.4 Tireoiditis uzrokovan lijekom
- E06.5 Ostali kronični tireoiditisi
- E06.9 Tireoiditis, nespecificiran

E07 Drugi poremećaji štitnjače
- E07.0 Hipersekrecija kalcitonina
- E07.1 Gušavost s genetskim hormonalnim disbalansom
- E07.8 Drugi specificirani poremećaji štitnjače
- E07.9 Poremećaj štitnjače, nespecificiran

(E10-E16) - Bolesti gušterače

(E10-E14) - Dijabetes mellitus
- E10 Dijabetes melitus ovisan o inzulinu
----- E10.0 Dijabetes melitus ovisan o inzulinu
- E11 Dijabetes melitus neovisan o inzulinu
----- E11.0 Dijabetes melitus neovisan o inzulinu
- E12 Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski)
----- E12.0 Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski)
- E13 Drugi specificirani dijabetes melitus
----- E13.0 Drugi specificirani dijabetes metlitus
- E14 Dijabetes melitus, nespecificirani
----- E14.0 Dijabetes melitus, nespecificirani

(E15-E16) - Drugi poremećaji regulacije glukoze i unutrašnjeg izlučivanja gušterače

- E15 Nedijabetična hipoglikemijska koma
----- E15.0 Nedijabetična hipoglikemijska koma
- E16 Drugi poremećaji unutrašnjeg izlučivanja gušterače
----- E16.0 Lijekom uzrokovana hipoglikemija bez kome
----- E16.1 Druga hipoglikemija
----- E16.2 Hipoglikemija, nespecificirana
----- E16.3 Povećano izlučivanje glukagona
----- E16.8 Drugi specificirani poremećaji unutrašnjeg izlučivanja gušterače
----- E16.9 Poremećaj unutrašnjeg izlučivanja gušterače, nespecificiran

(E20-E21) - Bolesti paratireoidne žlijezde

E20 Hipoparatireoidizam
E20.0 Idiopatski hipoparatireoidizam
E20.1 Pseudohipoparatireoidizam
E20.2 Drugi hipoparatireoidziam
E20.9 Hipoparatireoidizam, nespecificiran

E21 Hiperparatireoidizam i drugi poremećaji paratireoidne žlijezde
E21.0 Primarni hiperparatireoidizam
E21.1 Sekundarni hiperparatireoidizam, nesvrstan drugamo
E21.2 Drugi hiperparatireoidizam
E21.3 Hiperparatireoidizam, nespecificiran
E21.4 Drugi specificirani poremećaji paratireoidne žlijezde
E21.5 Poremećaj paratireoidne žlijezde, nespecificiran

(E22-E23) - Bolesti pituitarne žlijezde

E22 Hiperfunkcija pituitarne žlijezde
E22.0 Akromegalija i pituitarni gigantizam
E22.1 Hiperprolaktinemija
E22.2 Sindrom neodgovarajućeg izlučivanja antidiuretskog hormona
E22.8 Ostalo prekomjerno izlučivanje pituitarne žlijezde
E22.9 Hiperfunkcija pituitarne žlijezde, nespecificirana

E23 Hipofunkcija i drugi poremećaji pituitarne žlijezde
E23.0 Hipopituitarizam
E23.1 Lijekom uzrokovan hipopituitarizam
E23.2 Dijabetes insipidus
E23.3 Hipotalamična disfunkcija, nesvrstana drugamo
E23.6 Drugi poremećaji pituitarne žlijezde
E23.7 Poremećaj pituitarne žlijezde, nespecificiran

(E24-E27) - Bolesti nadbubrežne žlijezde

E24 Cushingov sindrom
E24.0 Cushingova bolest ovisna o pituitarnoj žlijezdi
E24.1 Nelsonov sindrom
E24.2 Lijekom uzrokovani Cushingov sindrom
E24.3 Ektopični ACTH sindrom
E24.4 Pseudo-Cushingov sindrom uvjetovan alkoholom
E24.8 Drugi Cushingov sindrom
E24.9 Cushingov sindrom, nespecificiran

E25 Adrenogenitalni poremećaji
E25.0 Prirođeni adrenogenitalni poremećaji udruženi s manjkom enzima
E25.8 Drugi adrenogenitalni poremećaji
E25.9 Adrenogenitalni poremećaj, nespecificiran

E26 Hiperaldosteronizam
E26.0 Primarni hiperaldosteronizam
E26.1 Sekundarni hiperaldosteronizam
E26.8 Drugi hiperaldosteronizam
E26.9 Hiperaldosteronizam, nespecificiran

E27 Ostali poremećaji nadbubrežne žlijezde
E27.0 Ostala prekomjerna adrenokortikalna aktivnost
E27.1 Primarna adrenokortikalna insuficijencija
E27.2 Addisonova kriza
E27.3 Lijekom uzrokovana adrenokortikalna insuficijencija
E27.4 Druga i nespecificirana adrenokortikalna insuficijencija
E27.5 Adrenomedularna hiperfunkcija
E27.8 Drugi specificirani poremećaji nadbubrežne žlijezde
E27.9 Poremećaj nadbubrežne žlijezde, nespecificiran

(E28-E30) - Bolesti spolnih žlijezda

E28 Poremećaj funkcije jajnika
E28.0 Suvišak estrogena
E28.1 Suvišak androgena
E28.2 Sindrom policističnog jajnika
E28.3 Primarna disfunkcija jajnika
E28.8 Ostali poremećaji jajnika
E28.9 Disfunkcija jajnika, nespecificirana

E29 Testikularna disfunkcija
E29.0 Testikularna hiperfunkcija
E29.1 Testikularna hipofunkcija
E29.8 Ostali testikularni poremećaji
E29.9 Testikularna disfunkcija, nespecificirana

E30 Poremaćaji puberteta, nesvrstani drugamo
E30.0 Zakašnjeli pubertet
E30.1 Prijevremeni pubertet
E30.8 Ostali poremećaji puberteta
E30.9 Poremećaj puberteta, nespecificiran

(E31-E35) - Ostale bolesti žlijezda

E31 Poliglandularna disfunkcija
E31.0 Autoimuna poliglandularna disfunkcija
E31.1 Poliglandularna hiperfunkcija
E31.8 Druga poliglandularna disfunkcija
E31.9 Poliglandularna disfunkcija, nespecificirana

E32 Bolesti timusa
E32.0 Trajna hiperplazija timusa
E32.1 Apsces timusa
E32.8 Ostale bolesti timusa
E32.9 Bolest timusa, nespecificirana

E34 Ostali endokrini poremećaji
E34.0 Karcinoidni sindrom
E34.1 Ostala prekomjerna izlučivanja intestinalnih hormona
E34.2 Ektopično izlučivanje hormona, nesvrstano drugamo
E34.3 Zaostalost u rastu, nesvrstana drugamo
E34.4 Konstitucionalno visoki rast
E34.5 Sindrom androgene rezistencije
E34.8 Ostali specificirani endokrini poremećaji
E34.9 Endokrini poremećaj, nespecificiran

E35* Poremećaji endokrinih žlijezda u bolestima svrstanim drugamo
E35.0* Poremećaji štitnjače u bolestima svrstanim drugamo
E35.1* Poremećaji nadbubrežnih žlijezda u bolestima svrstanim drugamo
E35.8* Poremećaji drugih endokrinih žlijezda u bolestima svrstanim drugamo

(E40-68) - Bolesti uslijed prehrane

(E40-E46) - Pothranjenost

E40 Kvašiorkor
E40.0 Kvašiorkor (Teška proteinska pothranjenost)

E41 Marazam zbog deficitarne prehrane
E41.0 Marazam zbog deficitarne prehrane (Teška energetska pothranjenost)

E42 Marazmični kvašiorkor
- E42.0 Marazmični kvašiorkor (Teška proteinsko-energetska pothranjenost)

E43 Nespecificirana teška proteinsko energijska pothranjenost
- E43.0 Nespecificirana teška proteinsko energijska pothranjenost

E44 Proteinsko energijska pothranjenost umjerenog i blagog stupnja
- E44.0 Umjerena proteinsko energijska pothranjenost
- E44.1 Blaga proteinsko energijska pothranjenost

E45 Zaostajanje u razvoju zbog proteinsko energijske pothranjenosti
- 45.0 Zaostajanje u razvoju zbog proteinsko energijske pothranjenosti

E46 Nespecificirana proteinsko energijska pothranjenost
- 46.0 Nespecificirana ptoteinsko energijska pothranjenost

(E50-E64) - Ostali nedostaci potaknuti prehranom

E50 Manjak vitamina A
- E50.0 Manjak vitamina A sa kserozom spojnica (konjuktiva)
- E50.1 Manjak vitamina A s Bitotovim pjegama i kserozom spojnica
- E50.2 Manjak vitamina A sa kserozom rožnice
- E50.3 Manjak vitamina A s ulceracijom rožnice i kserozom
- E50.4 Manjak vitamina A s keratomalcijom
- E50.5 Manjak vitamina A s noćnom sljepoćom
- E50.6 Manjak vitamina A s kseroftalmičkim ožiljicima rožnice
- E50.7 Ostale očne manifestacije zbog manjka vitamina A
- E50.8 Ostale manifestacije manjak vitamaina A
- E50.9 Manjak vitamina A, nespcificiran

E51 Manjak tijamina
- E51.1 Beriberi
- E51.2 Wernickeova encefalopatija
- E51.8 Ostale manifestacije manjka tijamina
- E51.9 Manjak tijamina, nespecificiran

E52 Manjak nijacina (pelagra)
- E52.0 Manjak nijacija (pelagra)

E53 Manjak ostalih vitamina B skupine
- E53.0 Manjak riboflavina
- E53.1 Manjak piridoksina
- E53.8 Manjak ostalih specificiranih vitamina skupine B
- E53.9 Manjak vitamina B, nespecificiran

E54 Manjak askorbinske kiseline
- E54.0 Manjak askorbinske kiseline

E55 Manjak vitamina D
- E55.0 Rahitis, aktivni
- E55.9 Manjak vitamina D, nespecificiran

E56 Ostali nedostaci vitamina
- E56.0 Manjak vitamina E
- E56.1 Manjak vitamina K
- E56.8 Manjak ostalih vitamina
- E56.9 Manjak vitamina, nespecificiran

E58 Manjak kalcija u prehrani
- E58.0 Manjak kalcija u prehrani

E59 Manjak selenija u prehrani
- E59.0 Manjak selenija (selena) u prehrani

E60 Manjak cinka u prehrani
- E60.0 Manjak cinka u prehrani

E61 Manjak ostalih prehrambenih tvari
E61.0 Manjak bakra
E61.1 Manjak željeza
E61.2 Manjak magnezija
E61.3 Manjak mangana
E61.4 Manjak kroma
E61.5 Manjak molibdena
E61.6 Manjak vanadija
E61.7 Manjak više prehrambenih tvari
E61.8 Manjak ostalih specificiranih prehrambenih tvari
E61.9 Manjak prehrambene tvari, nespecificiran

E63 Ostali prehrambeni nedostaci
E63.0 Manjak esencijalnih masnih kiselina (EMK)
E63.1 Neravnote`a sastojaka unesene hrane
E63.8 Ostali specificirani prehrambeni deficiti
E63.9 Prehrambeni nedostatak, nespecificiran

E64 Posljedice pothranjenosti i ostalih prehrambenih nedostataka
E64.0 Posljedice proteinsko energijske pothranjenosti
E64.1 Posljedice manjka vitamina A
E64.2 Posljedice manjka vitamina C
E64.3 Posljedice rahitisa
E64.8 Posljedice ostalih prehrambenih deficita
E64.9 Posljedice nespecificiranih prehrambenih deficita

(E65-E68) - Pretilost i ostala hiperalimentacija

E65 Lokalizirana pretilost
E65.0 Lokalizirana pretilost

E66 Pretilost
E66.0 Pretilost zbog prekomjerna unosa energije
E66.1 Lijekom uzrokovana pretilost
E66.2 Krajnja (ekstremna) pretilost s alveolarnom hipoventilacijom
E66.8 Druga pretilost
E66.9 Pretilost, nespecificirana

E67 Druga hiperalimentacija
E67.0 Hipervitaminoza A
E67.1 Hiperkarotinemija
E67.2 Megavitamin-B 6 sindrom
E67.3 Hipervitaminoza D
E67.8 Ostala specificirana hiperalimentacija

E68 Posljedice hiperalimentacije
E68.0 Posljedice hiperalimentacije

(E70-E90) - Bolesti metabolizma

(E70-E79) - Poremećaji metabolizma proteina, masti i ugljikohidrata

(E70-E72) - Aminokiseline

E70 Poremećaji metabolizma aromatskih aminokiselina
E70.0 Klasična fenilketonurija
E70.1 Ostale hiperfenilalaninemije
E70.2 Poremećaji metabolizma tirozina
E70.3 Albinizam
E70.8 Ostali poremećaji metabolizma aromatskih aminokiselina
E70.9 Poremećaj metabolizma aromatskih aminokiselina,nespecificiran

E71 Poremećaji metabolizma lačano vezanih aminokiselina i metabolizma masnih kiselina
E71.0 Bolest s mokraćom poput javorova sirupa
E71.1 Ostali poremećaji metabolizma lančano vezanih aminokiselina
E71.2 Poremećaj metabolizma lančano vezanih aminokiselina, nespecificiran
E71.3 Poremećaji metabolizma masnih kiselina

E72 Ostali poremećaji metabolizma aminokiselina
E72.0 Poremećaji prijenosa aminokiselina
E72.1 Poremećaji metabolizma aminokiselina koje sadrže sumpor
E72.2 Poremećaji metabolizma ciklusa ureje
E72.3 Poremećaji metabolizma lizina i hidroksilizina
E72.4 Poremećaji metabolizma ornitina
E72.5 Poremećaji metabolizma glicina
E72.8 Ostali specificirani poremećaji metabolizma aminokiselina
E72.9 Poremećaj metabolizma aminokiselina, nespecificiran

(E73-E74) - Ugljikohidrati

E73 Intolerancija laktoze
E73.0 Prirođeni manjak laktoze
E73.1 Sekundarni manjak laktoze
E73.8 Druga intolerancija laktoze
E73.9 Intolerancija laktoze, nespecificirana

E74 Drugi poremećaji metabolizma ugljikohidrata
E74.0 Bolest nagomilavanja glikogena
E74.1 Poremećaji metabolizma fruktoze
E74.2 Poremećaji metabolizma galaktoze
E74.3 Ostali poremećaji crijevne apsorpcije ugljikohidrata
E74.4 Poremećaji metabolizma piruvata i glukoneogeneze
E74.8 Drugi specificirani poremećaji metabolizma ugljikohidrata
E74.9 Poremećaj metabolizma ugljikohidrata, nespecificiran

(E75) - Lipidi

E75 Poremećaji metabolizma sfingolipida i ostali poremećaji nakupljanja lipida
E75.0 GM2 gangliozidoza
E75.1 Ostale gangliozidoze
E75.2 Ostale sfingolipidoze
E75.3 Sfingolipidoza, nespecificirana
75.4 Neuronalna ceroidna lipofuscinoza
E75.5 Ostali poremećaji pohranjivanja lipida
E75.6 Poremećaj pohranjivanja lipida, nespecificiran

(E76-E78) - Mješoviti poremećaji
E76 Poremećaji metabolizma glikozaminoglikana
E76.0 Mukopolisaharidoza, tip I
E76.1 Mukopolisaharidoza, tip II
E76.2 Ostale mukopolisaharidoze
E76.3 Mukopolisaharidoza, nespecificirana
E76.8 Ostali poremećaji metabolizma glukozaminoglikana
E76.9 Poreme}ćj metabolizma glukozaminoglikana, nespecificiran

E77 Poremećji metabolizma glikoproteina
E77.0 Defekti u posttranslacijskoj modifikaciji lizosomskih enzima
E77.1 Defekti u razgradnji glikoproteina
E77.8 Ostali poremećaji metabolizma glikoproteina
E77.9 Poremećaj metabolizma glikoproteina, nespecificiran

E78 Poremećaji metabolizma lipoproteina i ostale lipidemije
E78.0 Hiperkolesterolemija
E78.1 Hipergliceridemija
E78.2 Mješovita hiperlipidemija
E78.3 Hiperhilomikronemija
E78.4 Druga hiperlipidemija
E78.5 Hiperlipidemija, nespecificirana
E78.6 Manjak lipoproteina
E78.8 Ostali poremećaji metabolizma lipoproteina
E78.9 Poremećaj metabolizma lipoproteina, nespecificiran

(E79-E90) - Ostali poremećaji metabolizma

E79 Poremećaji metabolizma purina i pirimidina
E79.0 Hiperuricemija bez znakova upalnog artritisa i stvaranja tofa
E79.1 Lesch-Nyhanov sindrom
E79.8 Ostali poremećaji metabolizma purina i pirimidina
E79.9 Poremećaj metabolizma purina i pirimidina, nespecificiran

E80 Poremaćaj eritropoezna porfirija
E80.1 Porphyria cutenea tarda
E80.2 Druga porfirija
E80.3 Defekti katalaze i peroksidaze
E80.4 Gilbertov sindrom
E80.5 Crigler-Najjarov sindrom
E80.6 Ostali poremećaji metabolizma bilirubina
E80.7 Poremaćaj metaolizma bilirubina, nespecificiran

E83 Poremećaji metabolizma minerala
E83.0 Poremećaji metabolizma bakra
E83.1 Poremećaji metabolizma željeza
E83.2 Poremećaji metabolizma cinka
E83.3 Poremećaji metabolizma fosfora
E83.4 Poremećaji metabolizma magnezija
E83.5 Poremećaji metabolizma kalcija
E83.8 Ostali poremećaji metabolizma minerala
E83.9 Poremećaj metabolizma minerala, nespecificiran

E84 Cistična fibroza
E84.0 Cistična fibroza s plućnim manifestacijama
E84.1 Cistična fibroza s crijevnim manifestacijama
E84.8 Cistična fibroza s ostalim manifestacijama
E84.9 Cistična fibroza, nespecificirana

E85 Amiloidoza
E85.0 Neneuropatska heredofamilijarna amiloidoza
E85.1 Neuropatska heredofamilijarna amiloidoza
E85.2 Heredofamilijarna amiloidoza, nespecificirana
E85.3 Sekundarna sistemna amiloidoza
E85.4 Izolirana amiloidoza ograničena na organe
E85.8 Druga amiloidoza
E85.9 Amiloidoza, nespecificirana

E86 Smanjenje volumena tekućina
E86.0 Smanjenje volumena tekućina

E87 Ostali poremećaji tekućine, elektrolita i acido-bazne ravnoteže
E87.0 Hiperosmolalnost i hipernatremija
E87.1 Hipoosmolalnost i hiponatremija
E87.2 Acidoza
E87.3 Alkaloza
E87.4 Mješoviti poremećaj acido-bazne ravnoteže
E87.5 Hiperkalemija
E87.6 Hipokalemija
E87.7 Preopterećenost tekućinom
E87.8 Ostali poremećaji elektrolita i ravnoteže tekućine, nesvrstani drugamo

E88 Ostali metabolični poremećaji
E88.0 Poremećaji metabolizma plazmaproteina, nesvrstani drugamo
E88.1 Lipodistrofija, nesvrstana drugamo
E88.2 Lipomatoza, nesvrstana drugamo
E88.8 Ostali specificirani metabolični poreme}aji
E88.9 Metabolični poremećaj, nespecificiran

E89 Endokrini i metabolični poremećaji nakon medicinskog postupka, nesvrstani drugamo
E89.0 Hipotireoza nakon medicinskog postupka
E89.1 Hipoinzulinemija nakon medicinskog postupka
E89.2 Hipoparatireoidizam nakon medicinskog postupka
E89.3 Hipopituitarizam nakon medicinskog postupka
E89.4 Oštećenje funkcije jajnika nakon medicinskog postupka
E89.5 Testikularna hipofunkcija nakon medicinskog postupka
E89.6 Adrenokortikalna (medularna) hipofunkcija nakon medicinskog postupka
E89.8 Ostali endokrini i metabolični poremećaji nakon medicinskog postupka
E89.9 Endokrini i metabolični poremećaj nakon medicinskog postupka, nespecificiran

E90* Prehrambeni i metabolični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
E90.0* Prehrambeni i metabolični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo


loading...