A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

H60-H99 Bolesti uha i mastoidnih procesa

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


H60-H99 BOLESTI UHA I MASTOIDNIH PROCESA
 • H60-H62 Bolesti vanjskog uha
   • Latinski
   • Ostali nazivi: Bolesti spoljašnjeg uva
   • English: Diseases of external ear
 • H80-H83 Bolesti unutarnjeg uha
   • Latinski
   • Ostali nazivi: Bolesti unutrašnjeg uva
   • English: Diseases of inner ear
 • H90-H95 Ostali poremećaji uha 
   • Latinski
   • Ostali nazivi: Druge bolesti uva
   • English: Other disorders of ear
 


loading...