A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

N00-N99 Bolesti genitalno-urinarnog sustava
 
N00-N39 Bolesti genitalno-urinarnog sustava: urinarni sustav

(N00-N08) - Glomerulski poremećaji

N00 Akutni nefritički sindrom
- N00.0 Akutni nefritički sindrom

N01 Brzoprogredirajući nefritički sindrom
- N01.0 Brzoprogredirajući nefritički sindrom

N02 Rekurirajuća i perzistentna hematurija
- N02.0 Rekurirajuća i perzistentna hematurija

N03 Kronični nefritički sindrom
- N03.0 Kronični nefritički sindrom

N04 Nefrotski sindrom
- N04.0 Nefrotski sindrom

N05 Nespecificirani nefritički sindrom
- N05.0 Nespecificirani nefritički sindrom

N06 Izolirana proteinurija sa specificiranim morfološkim oštećenjem
- N06.0 Izolirana proteiurija sa specificiranim morfološkim oštećenjem

N07 Nasljedna (hereditarna) nefropatija koja nije svrstana drugamo

N08* Glomerulski poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
- N08.0* Glomerulski poremećaji u zaraznim i parazitarnim bolestima
- N08.1* Glomerulski poremećaji u neoplastičnim bolestima
- N08.2* Glomerulski poremećaji kod krvnih bolesti i poremećaja
- N08.3* Glomerulski poremećaji u šećernoj bolesti (E10-E14 sa zajedničkom četvrtom znamenkom .2)
- N08.4* Glomerulski poremećaji u drugim endokrinim, nutritivnim i metaboličkim bolestima
- N08.5* Glomerulski poremećaji u bolestima sistemnoga vezivnog tkiva
- N08.8* Glomerulski poremećaji u drugim bolestima svrstanima drugamo

(N10-N16) - Bubrežne tubulointersticijske bolesti

N10 Akutni tubulointersticijski nefritis
- N10.0 Akutni tubulointersticiski nefritis

N11 Kronični tubulointersticijski nefritis
- N11.0 Neopstruktivni kronični pijelonefritis udružen s refluksom
- N11.1 Kronični opstruktivni pijelonefritis
- N11.8 Drugi kronični tubulointersticijski nefritis
- N11.9 Kronični tubulointersticijski nefritis, nespecificirani

N12 Tubulointersticijski nefritis, nespecificiran kao akutni ili kronični
- N12.0 Tubulointrsticijski nefritis, nespecificiran kao akutni ili kronični

N13 Opstruktivna i refluksna uropatija
- N13.0 Hidronefroza s opstrukcijom uretero-pelvičnog spoja
- N13.1 Hidronefroza sa suženjem uretera, nesvrstana drugamo
- N13.2 Hidronefroza s bubrežnom ili ureterskom opstrukcijom (začepljenjem) uslijed kamenca
- N13.3 Druga i nespecificirana hidronefroza
- N13.4 Hidroureter
- N13.5 Presavinuće (kinking) i suženje uretera bez hidronefroze
- N13.6 Pionefroza
- N13.7 Uropatija udružena s vezikoureterskim refluksom
- N13.8 Druga opstruktivna i refluksna uropatija
- N13.9 Opstruktivna i refluksna uropatija, nespecificirana

N14 Tubulointersticijska i tubulska stanja uzrokovana lijekovima i teškim metalima (kovinama)
- N14.0 Analgezijska nefropatija
- N14.1 Nefropatija uzrokovana drugim lijekovima, medikamentima i biološkim tvarima
- N14.2 Nefropatija uzrokovana nespecificiranim lijekom, medikamentom ili biološkom tvari
- N14.3 Nefropatija uzrokovana teškim kovinama
- N14.4 Toksična nefropatija nesvrstana drugamo

N15 Druge tubulointersticijske bolesti bubrega
- N15.0 Balkanska endemska nefropatija (endemska nefropatija)
- N15.1 Bubrežni i perinefritički apsces
- N15.8 Druge specificirane tubulointersticijske bolesti bubrega
- N15.9 Bubrežna tubulointersticijska bolest, nespecificirana bubrežna infekcija, BPO

N16* Bubrežni tubulointersticijski poremaćaji u bolestima svrstanima drugamo
- N16.0* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u zaraznim i parazitarnim bolestima, svrstanima drugamo
- N16.1* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u neoplastičnim bolestima
- N16.2* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u krvnim bolestima i poremećajima imunološkog mehanizma
- N16.3* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u metaboličkim bolestima
- N16.4* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u sistemnim poremećajima vezivnoga tkiva (kalogenoze)
- N16.5* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u odbacivanju presatka (transplantata) (T86.-)
- N16.8* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u drugim bolestima svrstanima drugamo

(N17-N19) - Bubrežno zatajenje

N17 Akutno bubrežno zatajenje (akutna bubrežna insuficijencija)
- N17.0 Akutno bubrežno zatajenje s tubulskom nekrozom
- N17.1 Akutno bubrežno zatajenje s akutnom kortikalnom nekrozom
- N17.2 Akutno bubrežno zatajenje s medularnom nekrozom
- N17.8 Drugo akutno bubrežno zatajenje
- N17.9 Akutno bubrežno zatajenje, nespecificirano

N18 Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija)
- N18.0 Terminalna (end-stage) bubrežna bolest
- N18.8 Drugo kronično bubrežno zatajenje
- N18.9 Kronično bubrežno zatajenje, nespecificirano

N19 Nespecificirano bubrežno zatajenje

(N20-N23) - Urolitijaza

N20 Kamenac bubrega i uretera
- N20.0 Kamenac u bubregu
- N20.1 Kamenac u ureteru (mokraćovodu)
- N20.2 Bubrežni kamenac s kamencem utetera
- N20.9 Mokraćni kamenac, nespecificirano

N21 Kamenac donjega mokraćnog sustava
- N21.0 Kamenac u mjehuru
- N21.1 Kamenac u mokraćnoj cijevi (uretri)
- N21.8 Kamenac ostalih dijelova donjega mokraćnoga sustava
- N21.9 Kamenac donjih mokraćnih putova, nespecificiran

N22* Kamenac mokraćnog puta (sustava) u bolestima svrstanima drugamo
- N22.0* Mokraćni kamenac u shistosomijazi (bilharciozi) (B65.-)
- N22.8* Kamenac mokraćnoga sustava u drugim bolestima svrstanima drugamo

N23 Nespecificirane bubrežne kolike
- N23.0 Nespecificirane bubrežne kolike

(N25-N29) - Drugi poremećaji bubrega i uretere

N25 Poremećaji zbog oštećenja funkcije bubrežnih tubula
- N25.0 Bubrežna osteodistrofija
- N25.1 Nefrogeni dijabetes insipidus
- N25.8 Drugi poremećaji nastali zbog oštećene funkcije bubrežnih tubula
- N25.9 Poremećaj nastao zbog oštećenja tubularne funkcije, nespecificiran

N26 Nespecificiran skvrčeni bubreg
- N26.0 Nespecificiran skvrčeni bubreg

N27 Maleni bubreg nepoznata uzroka
- N27.0 Maleni bubreg, jednostrano
- N27.1 Maleni bubreg obostrano
- N27.9 Maleni bubreg, nespecificirano

N28 Drugi poremećaji bubrega i uretera, nesvrstani drugamo
- N28.0 Ishemija i infarkt bubrega
- N28.1 Bubrežna cista, stečena
- N28.8 Drugi sepcificirani poremećaji bubrega i uretera
- N28.9 Poremećaji bubrega i uretera, nespecificirani

N29* Ostali poremećaji bubrega i uretera u bolestima svrstanima drugamo
- N29.0* Kasni sifilis bubrega (A52.7)
- N29.1* Drugi poremećaji bubrega i uretera u zaraznim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo
- N29.8* Drugi poremećaji bubrega i uretera u drugim bolestima svrstanima drugamo

(N30-N39) - Drugi poremećaji urinarnog sustava

N30 Upala mokraćnog mjehura (cistitis)
- N30.0 Akutni cistitis
- N30.1 Intersticijski cistitis (kronični)
- N30.2 Drugi kronični cistitis
- N30.3 Trigonitis
- N30.4 Iradijacijski cistitis
- N30.8 Drugi cistitis
- N30.9 Cistitis, nespecificiran

N31 Neuromuskularna disfunkcija mokraćnoga mjehura, nesvrstana drugamo
- N31.0 Neinhibirani neuropatski (neurogeni) mjehur, nesvrstan drugamo
- N31.1 Refleksni neuropatski mjehur, nesvrstan drugamo
- N31.2 Flakcidni (mlohavi) neuropatski mjehur nesvrstan drugamo
- N31.8 Druga neuromuskularna disfunkcija mjehura
- N31.9 Neuromusklarna disfunkcija mjehura, nepsecificirana

N32 Drugi poremećaji mokraćnoga mjehura
- N32.0 Opstrukcija vrata mjehura
- N32.1 Vezikointestinalna fistula
- N32.2 Vezikalna fistula, nesvrstana drugamo
- N32.3 Divertikul mjehura
- N32.4 Ruptura (razdor) mjehura, netraumatska
- N32.8 Drugi specificirani poremećaji mjehura
- N32.9 Poremećaj mjehura, nespecificiran

N33 Poremećaji mjehura u bolestima svrstanima drugamo
- N33.0* Tuberkulozni cistitis (A18.1)
- N33.8* Poremećaji mjehura u drugim bolestima svrstanima drugamo

N34 Uretritis i uretralni sindrom
- N34.0 Uretralni apsces (apsces uretre)
- N34.1 Nespecifični uretritis
- N34.2 Drugi uretritis
- N34.3 Uretralni sindrom, nespecificiran

N35 Striktura (suženje) uretre
- N35.0 Posttraumatska uretralna striktura (suženje)
- N35.1 Postinfektivno suženje uretre, nesvrstano drugamo
- N35.8 Druga uretralna striktura
- N35.9 Uretralna striktura, nespecificirana

N36 Drugi poremećaji uretre
- N36.0 Uretralna fistula (fistula mokraćne cijevi)
- N36.1 Uretralni divertikul
- N36.2 Uretralni karunkul
- N36.3 Prolabirana uretralna sluznica
- N36.8 Drugi specificirani poremećaji uretre
- N36.9 Poremećaj uretre, nespecificiran

N37* Uretralni poremećaji u bolestima svrstanima drugamo
- N37.0 Uretritis u bolestima svrstanima drugamo
- N37.8* Drugi uretralni poremećaji u bolestima svrstanima drugamo

N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava
- N39.0 Infekcija urinarnoga trakta, lokacija neoznačena
- N39.1 Perzistirajuća proteinurija, nespecificirana
- N39.2 Ortostatska proteinurija nespecificirana
- N39.3 Stresna inkontinencija
- N39.4 Druga specificirana urinarna inkontinencija
- N39.8 Drugi specificirani poremećaji mokraćnog sustava
- N39.9 Poremećaj mokraćnog sustava, nespecificiran

(N40-N99) - Bolesti genitalno-urinarnog sustava: zdjelica, spolni organi i dojke

(N40-N51) - Bolesti muškog spolnog organa

N40 Hipertenzija prostate
- N40.0 Hipertenzija prostate

N41 Upalne bolesti prostate
- N41.0 Akutni prostatitis
- N41.1 Kronični prostatitis
- N41.2 Apsces prostate
- N41.3 Prostatocistitis
- N41.8 Druge upalne bolesti prostate
- N41.9 Upalna bolest prostate, nespecificirana

N42 Drugi poremećaji prostate
- N42.0 Kamenac prostate
- N42.1 Kongestija i hemoragija prostate
- N42.2 Atrofija prostate
- N42.8 Drugi specificirani poremećaji prostate
- N42.9 Poremećaj prostate, nespecificiran

N43 Hidrokela i spermatokela
- N43.0 Cistična hidrokela
- N43.1 Inficirana hidrokela
- N43.2 Druga hidrokela
- N43.3 Hidrokela, nespecificirana
- N43.4 Spermatokela

N44 Torzija testisa
- N44.0 Torzija testisa

N45 Orhitis i epididimitis
- N45.0 Orhitis, epididimitis i epididimoorhitis s apscesom
- N45.9 Orhitis, epididimitis i epididimoorhitis bez apscesa

N46 Muška neplodnost
- N46.0 Muška neplodost

N47 Prevelik prepucij, fimoza i parafimoza
- N47.0 Prevelik prepucij, fimoza i parafimoza

N48 Drugi poremećaji penisa
- N48.0 Leukoplakija penisa
- N48.1 Balanopostitis
- N48.2 Drugi upalni poremećaji penisa
- N48.3 Prijapizam
- N48.4 Impotencija organskog podrijetla
- N48.5 Ulkus penisa (ulcer) (čir)
- N48.6 Balanitis xerotica obliterans
- N48.8 Drugi specificirani poremećaji penisa
- N48.9 Poremećaj penisa, nespecificiran

N49 Upalni poremećaji muških spolnih organa, nesvrstani drugamo
- N49.0 Upalni poremećaji sjemene vrećice (vezikule seminalis)
- N49.1 Upalni poremećaji sjemenovoda, tunike vaginalis i vasa deferensa
- N49.2 Upalni poremećaji skrotuma
- N49.8 Upalni poremećaji drugih specificiranih muških genitalnih organa
- N49.9 Upalni poremećaji nespecificiranoga muškoga spolnog organa

N50 Drugi poremećaji muških spolnih organa
- N50.0 Atrofija testisa
- N50.1 Vaskularni poremećaji muških splnih organa
- N50.8 Drugi specificirani poremećaji muških spolnih organa
- N50.9 Poremećaji muških splnih organa, nespecificirani

N51* Poremećaji muških genitalnih organa u bolestima svrstanima drugamo
- N51.0* Poremećaji prostate u bolestima svrstanima drugamo
- N51.1* Poremećaji testisa i epididimisa u bolestima svrstanima drugamo
- N51.2* Balanitis u bolestima svrstanima drugamo
- N51.8* Drugi poremećaji muških spolnih organa u bolestima svrstanima drugamo

(N60-N64) - Poremećaji dojke

N60 Benigna (doboročudna) displazija dojke
- N60.0 Solitarna cista dojke
- N60.0 Upalni poremećaji dojke
- N60.1 Difuzna cistična mastopatija
- N60.2 Fibroadenoza dojke
- N60.3 Fibroskleroza dojke
- N60.4 Ektazija (proširenje) mamornog sukusa
- N60.8 Druge benigne displazije dojke
- N60.9 Benigna displazija dojke, nespecificirana

N61 Upalni poremećaji dojke

N62 Hipertrofija dojke
- N62.0 Hipertrofija dojke

N63 Nespecificirana kvrga u dojci
- N63.0 Nespecificirana kvrga u dojci

N64 Drugi poremećaji dojke
- N64.0 Fisura i fistula bradavice
- N64.1 Masna nekroza dojke
- N64.2 Atrofija dojke
- N64.3 Galaktoreja nepovezana s porođajem
- N64.4 Mastodinija (bolne dojke)
- N64.5 Ostali znakovi i simptomi na dojkama
- N64.8 Drugi specificirani poremećaji dojki
- N64.9 Poremećaj dojke, nespecificiran

(N70-N77) - Upalni poremećaji zdjelice žena

N70 Salpingitis i ooforitis (oophoritis)
- N70.0 Akutni salpingitis i ooforitis
- N70.1 Kronični salpingitis i ooforitis
- N70.9 Salpigitis i ooforitis, nespecificiran

N71 Upala maternice, osim vrata (cerviksa)
- N71.0 Akutna upala maternice
- N71.1 Kronična upala maternice
- N71.9 Upala maternice, nespecificirana

N72 Upale vrata maternice
- N72.0 Upale vrata maternice

N73 Druge zdjelične upale u žena
- N73.0 Akutni parametritis i zdjelični celulitis
- N73.1 Kronični parametritis i celulitis zdjelice
- N73.2 Nespecificirani parametritis i zdjelični celulitis
- N73.3 Akutni zdjelični peritonitis
- N73.4 Kronični zdjelični peritonitis
- N73.5 Zdjelični peritonitis, nespecificiran
- N73.6 Zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) u žena
- N73.8 Druge specificirane ženske pelvične upalne bolesti
- N73.9 Zdjelična upalna bolest žena, nespecificirana

N74* Upalni poremećaji zdjelice žena u bolestima svrstanima drugamo
- N74.0* Tuberkulozna infekcija vrata maternice (A18.1)
- N74.1* Tuberkulozna zdjelična upala u žene (A18.1)
- N74.2* Sifilitična zdjelična upala u žene (A51.4, A52.7)
- N74.3* Gonokokna zdjelična upala u žene (A54.2)
- N74.4* Klamidijska zdjelična upala u žene (A56.1)
- N74.8* Zdjelični upalni poremećaji žene u drugim bolestima svrstanima drugamo

N75 Bolesti Bartholinove žlijezde
- N75.0 Cista Bartholinove žlijezde
- N75.1 Apsces Bartholinove žlijezde
- N75.8 Druge bolesti glandule Bartholini
- N75.9 Bolest Bartholinove žlijezde, nespecificirana

N76 Druga upala rodnice (vagine) i vulve (stidnice)
- N76.0 Akutni vaginitis (akutna upala rodnice)
- N76.1 Subakutni i kronični vaginitis
- N76.2 Akutni vulvitis (akutna upala stidnice)
- N76.3 Subakutni i kronični vulvitis
- N76.4 Apsces vulve
- N76.5 Ulceracija vagine
- N76.6 Ulceracija vulve
- N76.8 Druga specificirana upala vagine i vulve

N77* Vulvovaginalna ulceracija i upala u bolestima svrstanima drugamo
- N77.0* Ulceracija vulve u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo
- N77.1* Vaginitis, vulvitis i vulvovaginitis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo
- N77.8* Vulvovaginalna ulceracija i upala u drugim bolestima svrstanima drugamo

(N80-N98) - Neupalni poremećaji ženskoga spolnog sustava

N80 Endometrioza
- N80.0 Endometrioza maternice
- N80.1 Endemetrioza ovarija
- N80.2 Endometrioza tube uterine
- N80.3 Endometrioza pelvičnog peritoneuma
- N80.4 Endometrioza rektovaginalnog septuma i vagine
- N80.5 Endometrioza crijeva
- N80.6 Endometrioza kožnog ožiljka
- N80.8 Druga endometrioza
- N80.9 Endometrioza, nespecificirana

N81 Prolaps ženskih genitala
- N81.0 Uretrokela žene
- N81.1 Cistokela
- N81.2 Nepotpuni uterovaginalni prolaps
- N81.3 Potpuni uterovaginalni prolaps
- N81.4 Uterovaginalni prolaps, nespecificiran
- N81.5 Vaginalna enterokela
- N81.6 Rektokela
- N81.8 Drugi prolaps ženskih genitala
- N81.9 Prolaps ženskih genitala, nespecificiran

N82 Fistule koje zahvaćaju ženski spolni sustav
- N82.0 Vezikovaginalna fistula
- N82.1 Druge fistule ženskog genitourinarnog sustava
- N82.2 Fistula između rodnice i tankog crijeva
- N82.3 Fistula između rodnice i debeloga crijeva
- N82.4 Druge fistule ženskoga intestinalno-genitalnoga sustava
- N82.5 Fistule između ženskog spolnog sustava i kože
- N82.8 Druge fistule ženskoga spolnog sustava
- N82.9 Fistula ženskoga spolnog sustava, nespecificirana

N83 Neupalni poremećaji ovarija, jajovoda i širokog ligamenta
- N83.0 Folikularna cista jajnika
- N83.1 Cista žutog tijela (corpus luteum)
- N83.2 Druge i nespecificirane ovarijske ciste
- N83.3 Stečena atrofija jajnika i jajovoda (Falopijeve tube)
- N83.4 Prolaps i hernija jajnika i jajovoda
- N83.5 Torzija jajnika,"peteljke" jajnika i jajovoda
- N83.6 Haematosalpinx
- N83.7 Hematom širokog ligamenta (ligamentum latum)
- N83.8 Drugi neupalni poremećaji jajnika, jajovoda i širokog ligamenta
- N83.9 Neupalni poremećaji jajnika, jajovoda i širokog ligamenta, nespecificirani

N84 Polip ženskoga spolnog sustava
- N84.0 Polip tijela maternice
- N84.1 Polip vrata maternice
- N84.2 Polip rodnice
- N84.3 Polip vulve
- N84.8 Polip drugih dijelova ženskog spolnog sustava
- N84.9 Polip ženskog spolnog sustava, nespecificiran

N85 Drugi neupalni poremećaji maternice, izuzevši vrat
- N85.0 Glandularna hiperplazija endometrija
- N85.1 Adenomatozna hiperplazija endometrija
- N85.2 Hipertrofija uterusa
- N85.3 Subinvolucija maternice
- N85.4 Malpozicija maternice
- N85.5 Inverzija maternice
- N85.6 Intrauterine sinehije (srasline)
- N85.7 Hematometra
- N85.8 Drugi specificirani neupalni poremećaji maternice
- N85.9 Neupalni poremećaj maternice, nespecificiran

N86 Erozija i ektropija vrata maternice
- N86.0 Erozija i ektropija vrata maternice

N87 Displazija vrata maternice
- N87.0 Blaga cervikalna displazija
- N87.1 Umjerena cervikalna displazija
- N87.2 Teška cervikalna displazija nesvrstana drugamo
- N87.9 Displazija vrata maternice, nespecificirana

N88 Drugi neupalni poremećaji vrata maternice
- N88.0 Leukoplakija vrata maternice
- N88.1 Stara laceracija vrata maternice
- N88.2 Striktura i stenoza vrata maternice
- N88.3 Insuficijencija vrata maternice
- N88.4 Hipertrofično izduženje vrata maternice
- N88.8 Drugi specificirani neupalni poremećaji vrata maternice
- N88.9 Neupalni poremećaj vrata maternice, nespecificiran

N89 Drugi neupalni poremećaji rodnice
- N89.0 Blaga (laka) vaginalna displazija
- N89.1 Umjerena vaginalna displazija
- N89.2 Teška vaginalna displazija, nesvrstana drugamo
- N89.3 Displazija vagine, nespecificirana
- N89.4 Leukoplakija vagine
- N89.5 Striktura i atrezija vagine
- N89.6 Himenski prsten, čvrst
- N89.7 Hematokolpos (haematocolpos)
- N89.8 Drugi specificirani neupalni poremećaji rodnice
- N89.9 Neupalni poremećaj rodnice, nespecificiran

N90 Drugi neupalni poremećaji vulve i perineuma (stidnice i međice)
- N90.0 Blaga (laka vulvarna displazija)
- N90.1 Umjerena vulvarna displazija
- N90.2 Teška vulvarna displazija, nespecificirana drugdje
- N90.3 Displazija vulve, nespecificirana
- N90.4 Leukoplakija vulve
- N90.5 Atrofija vulve
- N90.6 Hipertrofija vulve
- N90.7 Vulvarna cista
- N90.8 Drugi nespecificirani neupalni poremećaji vulve i perineuma
- N90.9 Neupalni poremećaj vulve i perineuma, nespecificiran

N91 Izostala, oskudna i rijetka menstruacija
- N91.0 Primarna amenoreja
- N91.1 Sekundarna amenoreja
- N91.2 Amenoreja, nespecificirana
- N91.3 Primarna oligomenoreja
- N91.4 Sekundarna oligomenoreja
- N91.5 Oligomenoreja, nespecificirana

N92 Prekomjerna, učestala i nepravilna menstruacija
- N92.0 Prekomjerna i učestala menstruacija s pravilnim (regularnim) ciklusom
- N92.1 Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim ciklusom
- N92.2 Prekomjerna menstruacija u pubertetu
- N92.3 Ovulacijsko krvarenje
- N92.4 Prekomjerno krvarenje u doba predmenopauze
- N92.5 Druga specificirana iregularna (neredovita) menstruacija
- N92.6 Neregularna menstruacija, nespecificirana

N93 Drugo nenormalno maternično i vaginalno krvarenje
- N93.0 Postkoitalno i kontaktno krvarenje
- N93.8 Drugo specificirano nenormalno maternično i vaginalno krvarenje
- N93.9 Nenormalno maternično i vaginalno krvarenje, nespecificirano

N94 Bol i druga stanja povezana sa ženskim spolnim organima i menstruacijskim ciklusom
- N94.0 Intermenstruacijska bol
- N94.1 Dispareunija
- N94.2 Vaginizam
- N94.3 Sindrom premenstrualne napetosti
- N94.4 Primarna dismenoreja
- N94.5 Sekundarna dismenoreja
- N94.6 Dismenoreja, nespecificirana
- N94.8 Druga nespecificirana stanja povezana sa ženskim spolnim organima i menstruacijskim ciklusom
- N94.9 Nespecificirano stanje u vezi sa ženskim spolnim organima i menstruacijskim ciklusom

N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji
- N95.0 Postmenopauzalno krvarenje
- N95.1 Menopauzalna i druga ženska klimakterična stanja
- N95.2 Postmenopauzalni atrofični vaginitis
- N95.3 Stanja povezana s artificijalnom menopauzom
- N95.8 Drugi specificirani menopauzalni i perimenopauzalni poremećaji
- N95.9 Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi, nespecificiran

N96 Pobačaj, habitualni
- N96.0 Pobačaj habitualni

N97 Neplodnost ženska
- N97.0 Neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom ovulacije)
- N97.1 Neplodnost tubarnog podrijetla
- N97.2 Neplodnost materničnog podrijetla
- N97.3 Neplodnost cervikalnog podrijetla
- N97.4 Neplodnost žene povezana s muškim čimbenicima
- N97.8 Neplodnost žene drugog podrijetla
- N97.9 Neplodnost žene, nespecificirana

N98 Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom
- N98.0 Infekcija povezana s umjetnom oplodnjom
- N98.1 Hiperstimulacija ovarija
- N98.2 Komplikacije pri uvođenju oplođenog jajašca nakon oplodnje in vitro
- N98.3 Komplikacije uvođenja embrija kod prijenosa embrija
- N98.8 Druge komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom
- N98.9 Komplikacija povezana s umjetnom oplodnjom, nespecificirana

(N99) - Drugi poremećaji genitourinarnog sustava

N99 Poremećaji genitourinarnog sustava nakon postupaka (operacija) nesvrstani drugamo
- N99.0 Postoperativno zatajenje bubrega
- N99.1 Postoperativna striktura uretre
- N99.2 Postoperativne adhezije rodnice
- N99.3 Prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije
- N99.4 Postoperativne zdjelične peritonealne priraslice (adhezije)
- N99.5 Oštećena funkcija vanjskog ušća urinarnoga sustava
- N99.8 Drugi postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava
- N99.9 Postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava, nespecificirani


loading...