A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

P00-P96 Određena stanja porođajnog perioda
 
(P00-P04) - Fetus i novorođenče na koje djeluju stanja u majke i komplikacije trudnoće i porođaja

P00 Fetus i novorođenče na koje djeluju stanja u majke koja nisu nužno u vezi s postojećom trudnoćom
- P00.0 Fetus i novorođenče na koje djeluju hipertenzivni poremećaji u majke
- P00.1 Fetus i novorođenče na koje djeluje bolest bubrega i mokraćnog sustava u majke
- P00.2 Fetus i novorođenče na koje djeluju infektivne i parazitarne bolesti u majke
- P00.3 Fetus i novorođenče na koje djeluju druge bolesti majčina respiracijskog i cirkulacijskog sustava
- P00.4 Fetus i novorođenče na koje djeluju nutritivni poremećaji u majke
- P00.5 Fetus i novorođenče na koje djeluju ozljede u majke
- P00.6 Fetus i novorođenče na koje djeluju kirurški zahvati na majci
- P00.7 Fetus i novorođenče na koje djeluju drugi medicinski postupci na majci, koji nisu svrstani drugamo
- P00.8 Fetus i novorođenče na koje djeluju druga stanja u majke
- P00.9 Fetus i novorođenče na koje djeluje nespecificirano stanje u majke

P01 Fetus i novorođenče na koje djeluju komplikacije trudnoće u majke
- P01.0 Fetus i novorođenče rođeno zbog insuficijencije vrata maternice
- P01.1 Fetus i novorođenče rođeno nakon prijevremene rupture ovojnica
- P01.2 Fetus i novorođenče s oligohidramnionom
- P01.3 Fetus i novorođenče s polihidramnionom
- P01.4 Fetus i novorođenče iz izvanmaternične trudnoće
- P01.5 Fetus i novorođenče iz višeplodne trudnoće
- P01.6 Fetus i novorođenče nakon majčine smrti
- P01.7 Fetus i novorođenče s nepravilnim stavom prije rođenja
- P01.8 Fetus i novorođenče nakon drugih komplikacija trudnoće u majke
- P01.9 Fetus i novorođenče s komplikacijom trudnoće u majke, nespecificiranom

P02 Fetus i novorođenče na koje djeluju komplikacije posteljice, pupkovine i ovojnica
- P02.0 Fetus i novorođenče s placentom previjom
- P02.1 Fetus i novorođenče s drugim oblicima odvajanja posteljice i krvarenjima
- P02.2 Fetus i novorođenče s drugim i nespecificiranim morfološkim i funkcionalnim abnormalnostima posteljice
- P02.3 Fetus i novorođenče sa sindromima placentarne transfuzije
- P02.4 Fetus i novorođenče s ispalom pupkovinom
- P02.5 Fetus i novorođenče s drugom kompresijom pupkovine
- P02.6 Fetus i novorođenče na koje djeluju druga i nespecificirana stanja pupkovine
- P02.7 Fetus i novorođenče s korioamnionitisom
- P02.8 Fetus i novorođenče s drugim abnormalnostima ovojnica
- P02.9 Fetus i novorođenče s abnormalnošću ovojnica, nespecificiranom

P03 Fetus i novorođenče s drugim komplikacijama porođaja
- P03.0 Fetus i novorođenče rođeni iz stava zatkom i ekstrakcijom
- P03.1 Fetus i novorođenče rođeni iz drugih nepravilnih stavova, položaja i disproporcija
- P03.2 Fetus i novorođenče nakon rađanja forcepsom
- P03.3 Fetus i novorođenče nakon rađanja vakuumskim ekstraktorom (ventuzom)
- P03.4 Fetus i novorođenče nakon rađanja carskim rezom
- P03.5 Fetus i novorođenče nakon ubrzana rađanja
- P03.6 Fetus i novorođenče nakon abnormalnih kontrakcija maternice
- P03.8 Fetus i novorođenče nakon drugih specificiranih komplikacija porođaja
- P03.9 Fetus i novorođenče s komplikacijom pri rađanju, nespecificiranom

P04 Fetus i novorođenče na koje djeluju štetni utjecaji preneseni preko posteljice ili majčinim mlijekom
- P04.0 Fetus i novorođenče nakon anestezije i analgezije majke u tijeku trudnoće i porođaja
- P04.1 Fetus i novorođenče nakon drugog medikamentoznog liječenja majke
- P04.2 Fetus i novorođenče iz trudnoće majke pušačice
- P04.3 Fetus i novorođenče iz trudnoće u kojoj je majka uzimala alkohol
- P04.4 Fetus i novorođenče nakon majčine upotrebe lijekova koji uzrokuju navikavanje
- P04.5 Fetus i novorođenče nakon majčine upotrebe prehrambeno-kemijskih tvari
- P04.6 Fetus i novorođenče nakon trudnoće s izloženošću majke kemijskim tvarima okoliša
- P04.8 Fetus i novorođenče iz trudnoće s drugim štetnim majčinim utjecajem
- P04.9 Fetus i novorođenče iz trudnoće sa štetnim majčinim utjecajem, nespecificiranim

(P05-P08) - Poremećaji koji se odnose na trajanje gestacije i rast fetusa

P05 Usporeni rast fetusa i njegova pothranjenost
- P05.0 Prelagan za dob trudnoće
- P05.1 Premalen za dob trudnoće
- P05.2 Pothranjenost fetusa bez napomene o fetusu laganom ili malenom za dob gestacije
- P05.9 Usporeni rast fetusa, nespecificiran

P07 Poremećaji koji se odnose na kratko trajanje gestacije i nisku porođajnu težinu, a nisu svrstani drugamo
- P07.0 Ekstremno niska porođajna težina
- P07.1 Druga niska porođajna težina
- P07.2 Ekstremna nezrelost
- P07.3 Druga prijevremeno rođena dojenčad

P08 Poremećaji koji se odnose na dugo trajanje gestacije i veliku porođajnu težinu
- P08.0 Izuzetno veliko dijete
- P08.1 Druga dojenčad teška za gestacijsku dob
- P08.2 Dojenče rođeno nakon termina, koje nije teško za gestacijsku dob

(P10-P15) - Porođajne ozljede

P10 Intrakranijalna laceracija i krvarenje zbog porođajne ozljede
- P10.0 Subduralno krvarenje zbog porođajne ozljede
- P10.1 Cerebralno krvarenje zbog porođajne ozljede
- P10.2 Intraventrikularno krvarenje zbog porođajne ozljede
- P10.3 Subarahnoidalno krvarenje zbog porođajne ozljede
- P10.4 Tentorijalni rascjep zbog porođajne ozljede
- P10.8 Druge intrakranijalne laceracije i krvarenja zbog porođajne ozljede
- P10.9 Nespecificirana intrakranijalna laceracija i krvarenje zbog porođajne ozljede

P11 Druge porođajne ozljede središnjega živčanog sustava
- P11.0 Moždani edem zbog porođajne ozljede
- P11.1 Drugo specificirano oštećenje mozga zbog porođajne ozljede
- P11.2 Nespecificirano oštećenje mozga zbog porođajne ozljede
- P11.3 Porođajna ozljeda ličnog živca (nervus facialis)
- P11.4 Porođajna ozljeda drugih kranijalnih živaca
- P11.5 Porođajna ozljeda kralježnice i kralježnične moždine
- P11.9 Porođajna ozljeda središnjega živčanog sustava, nespecificirana

P12 Porođajna ozljeda oglavka
- P12.0 Kefalhematom zbog porođajne ozljede
- P12.1 Oteklina oglavka zbog porođajne ozljede
- P12.2 Epikranijalno subaponeurotično krvarenje zbog porođajne ozljede
- P12.3 Nagnječenje oglavka zbog porođajne ozljede
- P12.4 Ozljede oglavka zbog praćenja novorođenčetova stanja
- P12.8 Druge porođajne ozljede oglavka
- P12.9 Porođajna ozljeda oglavka, nespecificirana

P13 Porođajna ozljeda koštanog sustava
- P13.0 Fraktura lubanje zbog porođajne ozljede
- P13.1 Druge porođajne ozljede lubanje
- P13.2 Porođajna ozljeda bedrene kosti (femura)
- P13.3 Porođajna ozljeda ostalih dugačkih kostiju
- P13.4 Fraktura ključne kosti (klavikule) zbog porođajne ozljede
- P13.8 Porođajne ozljede drugih dijelova kostura
- P13.9 Porođajna ozljeda kostura, nespecificirana

P14 Porođajna ozljeda perifernoga živčanog sustava
- P14.0 Erbova paraliza zbog porođajne ozljede
- P14.1 Klumpkeova paraliza zbog porođajne ozljede
- P14.2 Paraliza dijafragmalnog živca (nervus phrenicus) zbog porođajne ozljede
- P14.3 Druge porođajne ozljede brahijalnog pleksusa
- P14.8 Porođajne ozljede drugih dijelova perifernoga živčanog sustava
- P14.9 Porođajna ozljeda perifernoga živčanog sustava, nespecificirana

(P20-P29) - Respiratorni i kardiovaskularni poremećaji specifični za perinatalno razdoblje

P15 Druge porođajne ozljede
- P15.0 Porođajna ozljeda jetre
- P15.1 Porođajna ozljeda slezene
- P15.2 Ozljeda sternomastoida zbog porođajne ozljede
- P15.3 Porođajna ozljeda oka
- P15.4 Porođajna ozljeda lica
- P15.5 Porođajna ozljeda vanjskog spolovila
- P15.6 Supkutana masna nekroza zbog porođajne ozljede
- P15.8 Druge specificirane porođajne ozljede
- P15.9 Porođajna ozljeda, nespecificirana

P20 Intrauterina hipoksija
- P20.0 Intrauterina hipoksija prvi put zamijećena prije početka trudova
- P20.1 Intrauterina hipoksija prvi put zamijećena u tijeku trudova i porođaja
- P20.9 Intrauterina hipoksija ,nespecificirana

P21 Porođajna asfiksija
- P21.0 Teška porođajna asfiksija
- P21.1 Blaga i umjerena porođajna asfiksija
- P21.9 Porođajna asfiksija, nespecificirana

P22 Respiratorni distres novorođenčeta
- P22.0 Sindrom respiratornog distresa novorođenčeta
- P22.1 Prolazna tahipneja novorođenčeta
- P22.8 Drugi respiratorni distres novorođenčeta
- P22.9 Respiratorni distres novorođenčeta, nespecificiran

P23 Kongenitalna pneumonija
- P23.0 Kongenitalna pneumonija uzrokovana virusom
- P23.1 Kongenitalna pneumonija koju uzrokuje Chlamydia
- P23.2 Kongenitalna pneumonija uzrokovana stafilokokom
- P23.3 Kongenitalna pneumonija uzrokovana streptokokom, grupa B
- P23.4 Kongenitalna pneumonija koju uzrokuje Escherichia coli
- P23.5 Kongenitalna pneumonija koju uzrokuje Pseudomonas
- P23.6 Konatalna pneumonija zbog drugih bakterijskih uzročnika
- P23.8 Kongenitalna pneumonija zbog drugih uzročnika
- P23.9 Kongenitalna pneumonija, nespecificirana

P24 Neonatalni aspiracijski sindrom
- P24.0 Neonatalna aspiracija mekonija
- P24.1 Neonatalna aspiracija amnionske tekućine i sluzi
- P24.2. Neonatalna aspiracija krvi
- P24.3 Neonatalna aspiracija mlijeka i regurgitirane (povraćene) hrane
- P24.8 Drugi neonatalni aspiracijski sindromi
- P24.9 Neonatalni aspiracijski sindrom, nespecificiran

P25 Intersticijski emfizem i srodna stanja nastala u perinatalnom razdoblju
- P25.0 Intersticijski emfizem nastao u perinatalnom razdoblju
- P25.1 Pneumotoraks nastao u perinatalnom razdoblju
- P25.2 Pneumomedijastinum nastao u perinatalnom razdoblju
- P25.3 Pneumoperikard nastao u perinatalnom razdoblju
- P25.8 Druga stanja povezana s intersticijskim emfizemom nastala u perinatalnom razdoblju

P26 Plućno krvarenje nastalo u perinatalnom razdoblju
- P26.0 Traheobronhalno krvarenje nastalo u perinatalnom razdoblju
- P26.1 Masivno plućno krvarenje nastalo u perinatalnom razdoblju
- P26.8 Drugo plućno krvarenje nastalo u perinatalnom razdoblju
- P26.9 Nespecificirano plućno krvarenje nastalo u perinatalnom razdoblju

P27 Kronična respiracijska bolest nastala u perinatalnom razdoblju
- P27.0 Wilson-Mikityjev sindrom
- P27.1 Bronhopulmonalna displazija nastala u perinatalnom razdoblju
- P27.8 Druge kronične respiratorne bolesti nastale u perinatalnom razdoblju
- P27.9 Nespecificirana kronična respiratorna bolest nastala u perinatalnom razdoblju

P28 Druga stanja dišnog sustava nastala u perinatalnom razdoblju
- P28.0 Primarna atelektaza novorođenčeta
- P28.1 Druga i nespecificirana atelektaza novorođenčeta
- P28.2 Napadaji cijanoze u novorođenčeta
- P28.3 Primarna apneja u snu novorođenčeta
- P28.4 Druga apneja novorođenčeta
- P28.5 Zatajenje respiracije u novorođenčeta
- P28.8 Druga specificirana stanja respiracijskog sustava u novorođenčeta
- P28.9 Stanje respiracijskog sustava novorođenčeta, nespecificirano
- P29 Kardiovaskularni poremećaji nastali u perinatalnom razdoblju

P29.0 Zatajenje srca u novorođenčeta
- P29.1 Srčana dizritmija u novorođenčeta
- P29.2 Hipertenzija u novorođenčeta
- P29.3 Perzistirajuća fetalna cirkulacija
- P29.4 Prolazna ishemija miokarda u novorođenčeta
- P29.8 Drugi kardiovaskularni poremećaji nastali u perinatalnom razdoblju
- P29.9 Kardiovaskularni poremećaj nastao u perinatalnom razdoblju, nespecificiran

(P35-P39) - Infekcije specifične za perinatalnom razdoblju

P35 Kongenitalne virusne bolesti
- P35.0 Sindrom prirođene rubeole
- P35.1 Kongenitalna infekcija citomegalovirusom
- P35.2 Kongenitalna infekcija virusom herpesa (herpes simpleks)
- P35.3 Kongenitalni virusni hepatitis
- P35.8 Druge prirođene virusne bolesti
- P35.9 Kongenitalna virusna bolest, nespecificirana

P36 Bakterijska sepsa u novorođenčeta
- P36.0 Sepsa u novorođenčeta uzrokovana streptokokom, grupa B
- P36.1 Sepsa u novorođenčeta uzrokovana drugim i nespecificiranim streptokokom
- P36.2 Sepsa u novorođenčeta koju uzrokuje Staphylococcus aureus
- P36.3 Sepsa u novorođenčeta uzrokovana drugim i nespecificiranim stafilokokom
- P36.4 Sepsa u novorođenčeta koju uzrokuje Ecsherichia coli
- P36.5 Sepsa u novorođenčeta uzrokovana anaerobima
- P36.8 Druga bakterijska sepsa u novorođenčeta
- P36.9 Bakterijska sepsa u novorođenčeta, nespecificirana

P37 Druge prirođene infektivne i parazitarne bolesti
- P37.0 Kongenitalna tuberkuloza
- P37.1 Kongenitalna toksoplazmoza
- P37.2 Neonatalna (diseminirana) listerioza
- P37.3 Kongenitalna malarija (Falciparum malariae)
- P37.4 Druga prirođena malarija
- P37.5 Neonatalna kandidijaza
- P37.8 Druge specificirane prirođene infektivne i parazitarne bolesti
- P37.9 Kongenitalna infektivna i parazitarna bolest, nespecificirana

P38 Omfalitis novorođenčeta sa slabim krvarenjem ili bez njega
- P38.0 Omfalitis novorođenčeta sa slabim krvarenjem ili bez njega

P39 Druge infekcije specifične za perinatalno razdoblje
- P39.0 Neonatalni infektivni mastitis
- P39.1 Neonatalni konjunktivitis i dakriocistitis
- P39.2 Intraamnionska infekcija fetusa, koja nije svrstana drugamo
- P39.3 Infekcija mokraćnog sustava u novorođenčeta
- P39.4 Infekcija kože u novorođenčeta
- P39.8 Druge specificirane infekcije specifične za perinatalno razdoblje
- P39.9 Infekcija specifična za perinatalno razdoblje, nespecificirana

(P50-P61) - Hemoragijski i hematološki poremećaji fetusa i novorođenčeta

P50 Gubitak krvi fetusa (fetalni gubitak krvi)
- P50.0 Gubitak krvi fetusa iz vasa praevia
- P50.1 Gubitak krvi fetusa iz rupturirane pupčane vrpce
- P50.2 Gubitak krvi fetusa iz posteljice
- P50.3 Krvarenje u drugog blizanca(co-twin)
- P50.4 Krvarenje u majčinu cirkulaciju
- P50.5 Gubitak krvi fetusa iz presječenog kraja blizanačke pupčane vrpce
- P50.8 Drugi gubitak krvi fetusa
- P50.9 Gubitak krvi fetusa,nespecificiran

P51 Umbilikalno krvarenje u novorođenčeta
- P51.0 Masivno umbilikalno krvarenje u novorođenčeta
- P51.8 Drugo umbilikalno krvarenje u novorođenčeta
- P51.9 Umbilikalno krvarenje u novorođenčeta, nespecificirano

P52 Intrakranijalno netraumatsko krvarenje u fetusa i novorođenčeta
- P52.0 Intraventrikularno (netraumatsko) krvarenje u fetusa i novorođenčeta, prvoga stupnja
- P52.1 Intraventrikularno (netraumatsko) krvarenje u fetusa i novorođenčeta, drugoga stupnja
- P52.2 Intraventrikularno (netraumatsko) krvarenje u fetusa i novorođenčeta, trećega stupnja
- P52.3 Nespecificirano intraventrikularno (netraumatsko) krvarenje u fetusa i novorođenčeta
- P52.4 Intracerebralno (netraumatsko) krvarenje u fetusa i novorođenčeta
- P52.5 Subarahnoidalno (netraumatsko) krvarenje u fetusa i novorođenčeta
- P52.6 Cerebelarno (netraumatsko) i krvarenje u stražnjoj lubanjskoj šupljini u fetusa i novorođenčeta
- P52.8 Druga intrakranijalna (netraumatska) krvarenja u fetusa i novorođenčeta
- P52.9 Intrakranijalno (netraumatsko) krvarenje fetusa i novorođenčeta, nespecificirano

P53 Hemoragijska bolest fetusa i novorođenčeta
- P53.0 Hemoragijska bolest fetusa i novorođenčeta

P54 Druga neonatalna krvarenja
- P54.0 Neonatalna hematemeza
- P54.1 Neonatalna melena
- P54.2 Neonatalno krvarenje iz debeloga crijeva (rektalno)
- P54.3 Drugo neonatalno gastrointestinalno krvarenje
- P54.4 Neonatalno krvarenje u nadbubrežnu žlijezdu (adrenalno)
- P54.5 Neonatalno kožno krvarenje
- P54.6 Neonatalno krvarenje iz rodnice
- P54.8 Druga specificirana neonatalna krvarenja
- P54.9 Neonatalno krvarenje, nespecificirano

P55 Hemolitična bolest fetusa i novorođenčeta
- P55.0 Rh-izoimunizacija fetusa i novorođenčeta
- P55.1 ABO-izoimunizacija fetusa i novorođenčeta
- P55.8 Druge hemolitične bolesti fetusa i novorođenčeta
- P55.9 Hemolitična bolest fetusa i novorođenčeta, nespecificirana

P56 Fetalni hidrops zbog hemolitične bolesti
- P56.0 Fetalni hidrops zbog izoimunizacije
- P56.9 Fetalni hidrops zbog druge i nespecificirane hemolitične bolesti

P57 Kernikterus
- P57.0 Kernikterus zbog izoimunizacije
- P57.8 Drugi specificirani kernikterus
- P57.9 Kernikterus, nespecificiran

P58 Neonatalna žutica nastala zbog druge prekomjerne hemolize
- P58.0 Neonatalna žutica zbog nagnječenja
- P58.1 Neonatalna žutica zbog krvarenja
- P58.2 Neonatalna žutica zbog infekcije
- P58.3 Neonatalna žutica zbog policitemije
- P58.4 Neonatalna žutica zbog lijekova ili toksina prenesenih od majke ili danih novorođenčetu
- P58.5 Neonatalna žutica zbog progutane majčine krvi
- P58.8 Neonatalna žutica zbog drugih specificiranih prekomjernih hemoliza
- P58.9 Neonatalna žutica zbog prekomjerne hemolize, nespecificirana

P59 Neonatalna žutica zbog drugih i nespecificiranih uzroka
- P59.0 Neonatalna žutica povezana s prijevremenim rođenjem
- P59.1 Sindrom zgusnute žuči
- P59.2 Neonatalna žutica zbog drugog i nespecificiranog hepatocelularnog oštećenja
- P59.3 Neonatalna žutica zbog zastoja mlijeka u dojci
- P59.8 Neonatalna žutica zbog drugih specificiranih uzroka
- P59.9 Neonatalna žutica, nespecificirana

P60 Diseminirana intravaskularna koagulacija fetusa i novorođenčeta
- P60.0 Diseminirana intravaskularna koagulacija fetusa i novorođenčeta

P61 Drugi perinatalni hematološki poremećaji
- P61.0 Prolazna neonatalna trombocitopenija
- P61.1 Polycythaemia neonatorum
- P61.2 Anemija zbog prematurnosti
- P61.3 Kongenitalna anemija zbog fetalnog gubitka krvi
- P61.4 Druge prirođene anemije koje nisu svrstane drugamo
- P61.5 Prolazna neonatalna neutropenija
- P61.6 Drugi prolazni neonatalni poremećaji koagulacije
- P61.8 Drugi specificirani perinatalni hematološki poremećaji
- P61.9 Perinatalni hematološki poremećaj, nespecificiran

(P70-P74) - Prolazni endokrini i metabolički poremećaji specifični za fetus i novorođenče

P70 Prolazni poremećaji metabolizma ugljikohidrata specifični za fetus i novorođenče
- P70.0 Sindrom dojenčeta majke sa gestacijskim dijabetesom
- P70.1 Sindrom dojenčeta dijabetične majke
- P70.2 Neonatalni dijabetes melitus
- P70.3 Jatrogena neonatalna hipoglikemija
- P70.4 Druga neonatalna hipoglikemija
- P70.8 Drugi prolazni poremećaji metabolizma ugljikohidrata u fetusa i novorođenčeta
- - P70.9 Prolazni poremećaj metabolizma ugljikohidrata u fetusa i novorođenčeta, nespecificiran

P71 Prolazni neonatalni poremećaji metabolizma kalcija i magnezija
- P71.0 Hipokalcemija u novorođenčeta zbog uzimanja kravljeg mlijeka
- P71.1 Druga neonatalna hipokalcemija
- P71.2 Neonatalna hipomagnezemija
- P71.3 Neonatalna tetanija bez manjka kalcija i megnezija
- P71.4 Prolazni neonatalni hipoparatireoidizam
- P71.8 Drugi prolazni neonatalni poremećaji metabolizma kalcija i magnezija
- P71.9 Prolazni neonatalni poremećaj metabolizma kalcija i magnezija, nespecificiran

P72 Drugi prolazni neonatalni endokrinološki poremećaji
- P72.0 Neonatalna gušavost, koja nije svrstana drugamo
- P72.1 Prolazni neonatalni hipertireoidizam
- P72.2 Drugi prolazni neonatalni poremećaji funkcije štitnjače, koji nisu svrstani drugamo
- P72.8 Drugi specificirani prolazni neonatalni endokrinološki poremećaji
- P72.9 Prolazni neonatalni endokrinološki poremećaj, nespecificiran

P74 Drugi prolazni neonatalni poremećaji metabolizma i elektrolita
- P74.0 Kasna metabolička acidoza u novorođenčeta
- P74.1 Dehidracija novorođenčeta
- P74.2 Poremećaj ravnoteže natrija u novorođenčeta
- P74.3 Poremećaj ravnoteže kalija u novorođenčeta
- P74.4 Drugi prolazni poremaćaj ravnoteže elektrolita u novorođenčeta
- P74.5 Prolazna tirozinemija u novorođenčeta
- P74.8 Drugi prolazni metabolički poremećaji u novorođenčeta
- P74.9 Prolazni metabolički poremećaj u novorođenčeta, nespecificiran

(P75-P78) - Poremećaji probavnog sustava fetusa i novorođenčeta

P75*. Mekonijski ileus
- P75*.0 Mekonijski ileus

P76 Druge crijevne opstrukcije u novorođenčeta
- P76.0 Sindrom začepljenja mekonijem
- P76.1 Prolazni ileus u novorođenčeta
- P76.2 Crijevna opstrukcija zbog zgusnutoga mlijeka
- P76.8 Druge specificirane crijevne opstrukcije u novorođenčeta
- P76.9 Crijevna opstrukcija u novorođenčeta, nespecificirana

P77 Nekrotizirajući enterokolitis u fetusa i novorođenčeta
- P77.0 Nekrotizirajući entrokolitis u fetusa i novorođenčeta

P78 Drugi perinatalni poremećaji probavnog sustava
- P78.0 Perinatalna perforacija crijeva
- P78.1 Drugi neonatalni peritonitis
- P78.2 Neonatalna hematemeza i melena zbog progutane majčine krvi
- P78.3 Neinfektivna neonatalna dijareja
- P78.8 Drugi specificirani perinatalni poremećaji probavnog sustava
- P78.9 Perinatalni poremećaj probavnog sustava, nespecificiran

(P80-P83) - Stanja kože i regulacije temperature fetusa i novorođenčeta

P80 Hipotermija u novorođenčeta
- P80.0 Sindrom "hladne ozljede"
- P80.8 Druga hipotermija u novorođenčeta
- P80.9 Hipotermija u novorođenčeta, nespecificirana

P81 Drugi poremećaji regulacije temperature u novorođenčeta
- P81.0 Hipertermija u novorođenčeta uzrokovana temperaturom okoliša
- P81.8 Drugi specificirani poremećaji regulacije temperature u novorođenčeta
- P81.9 Porememećaj regulacije temperature u novorođenčeta, nespecificiran

P83 Druga stanja kože specifična za fetus i novorođenče
- P83.0 Sklerema neonatorum
- P83.1 Neonatalni toksični eritem
- P83.2 Fetalni hidrops koji nije uzrokovan hemolitičnom bolesti
- P83.3 Drugi i nespecificirani edemi specifični za fetus i novorođenče
- P83.4 Povećanje mliječne žlijezde u novorođenčeta
- P83.5 Kongenitalna hidrokela
- P83.6 Polip pupka (umbilikalni polip) u novorođenčeta
- P83.8 Druga specificirana stanja kože specifična za fetus i novorođenče
- P83.9 Stanje kože specifično za fetus i novorođenče, nespecificirano

(P90-P96) - Drugi poremećaji nastali u perinatalnom razdoblju

P90 Konvulzije novorođenčeta
- P90.0 Konvulzije novorođenčeta

P91 Drugi poremećaji cerebralnoga statusa u novorođenčeta
- P91.0 Novorođenačka cerebralna ishemija
- P91.1 Stečena periventrikularna cista u novorođenčeta
- P91.2 Novorođenačka cerebralna leukomalacija
- P91.3 Novorođenačka cerebralna razdražljivost
- P91.4 Neonatalna cerebralna depresija
- P91.5 Neonatalna koma
- P91.8 Drugi specificirani poremećaji cerebralnoga statusa u novorođenčeta
- P91.9 Poremećaj cerebralnoga statusa u novorođenčeta, nespecificiran

P92 Problemi hranjenja novorođenčeta
- P92.0 Povraćanje u novorođenčeta
- P92.1 Regurgitacija i ruminacija u novorođenčeta
- P92.2 Sporo hranjenje novorođenčeta
- P92.3 Nedovoljno hranjenje novorođenčeta
- P92.4 Prekomjerno hranjenje novorođenčeta
- P92.5 Novorođenačke poteškoće pri dojenju
- P92.8 Drugi problemi hranjenja novorođenčeta
- P92.9 Problem hranjenja novorođenčeta, nespecificiran

P93 Reakcije i intoksikacije zbog lijekova danih fetusu i novorođenčetu
- P93.0 Reakcije i intoksikacija zbog lijekova danih fetusu i novorođenčetu

P94 Poremećaji mišićnog tonusa u novorođenčeta
- P94.0 Prolazna novorođenačka miastenija gravis
- P94.1 Kongenitalna hipertonija
- P94.2 Kongenitalna hipotonija
- P94.8 Drugi poremećaji mišićnog tonusa u novorođenčeta
- P94.9 Poremećaj mišićnog tonusa u novorođenčeta, nespecificiran

P95 Fetalna smrt zbog nespecificiranog uzroka
- P95.0 Fetalna smrt zbog nespecificiranog uzroka

P96 Druga stanja nastala u perinatalnom razdoblju
- P96.0 Kongenitalno zatajenje bubrega
- P96.1 Neonatalni simptomi odvikavanja od majčine uporabe lijekova koji uzrokuju ovisnost
- P96.2 Sindrom odvikavanja od terapijske uporabe lijekova u novorođenčeta
- P96.3 [iroke kranijalne suture u novorođenčeta
- P96.4 Dovršenje trudnoće, fetus i novorođenče
- P96.5 Komplikacije intrauterinih postupaka, koje nisu svrstane drugamo
- P96.8 Druga specificirana stanja nastala u perinatalnom razdoblju
- P96.9 Stanje nastalo u perinatalnom razdoblju, nespecificirano


loading...