A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

R00-R99 Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, ne drugdje klasificirani
 
(R00-R69) - Simptomi i znakovi

(R00-R09) - Cirkulacijski i dišni sustavi

R00 Abnormalnosti otkucaja srca
- R00.0 Nespecificirana tahikardija
- R00.1 Nespecificirana brahikardija
- R00.2 Palpitacije
- R00.8 Ostale i nespecificirane abnormalnosti srčanih otkucaja

R01 Srčani šumovi i ostali srčani zvukovi
- R01.0 Dobroćudni i neopasni srčani šumovi
- R01.1 Srčani šum, nespecificiran
- R01.2 Ostali srčani zvukovi

R02 Gangrena, nesvrstana drugamo
- R02.0 Gangrena, ako nije svrstana drugamo

R03 Abnormalna vrijednost krvnoga tlaka - bez dijagnoze
- R03.0 Povišena vrijednost krvnoga tlaka - bez dijagnoze hipertenzije
- R03.1 Snižena vrijednost krvnoga tlaka, nespecifična

R04 Krvarenje iz dišnih putova
- R04.0 Krvarenje iz nosa (epistaksa)
- R04.1 Krvarenje iz grla
- R04.2 Hemoptiza
- R04.8 Krvarenje iz drugih mjesta dišnih putova
- R04.9 Krvarenje iz dišnih putova, nespecificirano

R05 Kašalj
- R05.0 Kašalj

R06 Nepravilnosti disanja
- R06.0 Dispneja
- R06.1 Stridor
- R06.2 Zviždanje (wheezing)
- R06.3 Isprekidano disanje
- R06.4 Hiperventilacija
- R06.5 Disanje na usta
- R06.6 Štucanje
- R06.7 Kihanje
- R06.8 Ostale i nespecificirane abnormalnosti disanja

R07 Bol u grlu i prsištu
- R07.0 Bol u grlu
- R07.1 Bol u prsištu pri disanju
- R07.2 Prekordijalna bol
- R07.3 Druga bol u prsištu
- R07.4 Bol u prsištu, nespecificirana

R09 Ostali simptomi i znakovi koji se odnose na cirkulacijski i dišni sustav
- R09.0 Gušenje (asfiksija)
- R09.1 Pleuritis (upala plućne ovojnice)
- R09.2 Zastoj disanja
- R09.3 Abnormalnosti iskašljaja
- R09.8 Ostali specificirani simptomi i znakovi koji se odnose na cirkulacijski i dišni sustav

(R10-R19) - Probavni sustav i trbušna šupljina

R10 Boli u trbuhu i zdjelici
- R10.0 Akutni abdomen
- R10.1 Bol u gornjem dijelu abdomena
- R10.2 Bol u zdjelici i me|ici
- R10.3 Bol na ostalim mjestima u donjem dijelu abdomena
- R10.4 Druge i nespecificirane boli u abdomenu

R11 Mučnina i povraćanje
- R11.0 Mučnina i povraćanje

R12 Žgaravica
- R12.0 Žgaravica

R13 Disfagija
- R13.0 Disfagija

R14 Nadimanje i srodna stanja
- R14.0 Nadimanje i srodna stanja

R15 Nemogućnost kontroliranja stolice
- R15.0 Nemogućnost kontroliranja stolice

R16 Hepatomegalija i splenomegalija (povećana jetra i povećana slezena), nesvrstane drugamo
- R16.0 Povećana jetra, nesvrstana drugamo
- R16.1 Povećana slezena, nesvrstana drugamo
- R16.2 Povećana jetra i slezena, nesvrstane drugamo

R17 Žutica, nespecificirana
- R17.0 Žutica, nespecificirana

R18 Ascites
- R18.0 Ascites

R19 Ostali simptomi i znakovi koji se odnose na probavni sustav i trbušnu šupljinu
- R19.0 Oteklina, izraslina i kvržica unutar trbušne i zdjelične šupljine
- R19.1 Abnormalni zvukovi u crijevima
- R19.2 Vidljiva peristaltika
- R19.3 Napetost trbušne stijenke
- R19.4 Promjene uobičajenog rada crijeva
- R19.5 Druge abnormalnosti stolice
- R19.6 Zadah iz usta
- R19.8 Drugi specificirani simptomi i znakovi koji se odnose na probavni sustav i trbušnu šupljinu

(R20-R23) - Koža i potkožno tkivo

R20 Poremećaji osjeta kože
- R20.0 Anestezija (neosjetljivost) kože
- R20.1 Hipostezija (smanjena osjetljivost) kože
- R20.2 Parestezija kože
- R20.3 Hiperestezija (preosjetljivost) kože
- R20.8 Drugi i nespecificirani poremećaji osjeta kože

R21 Osip i druge nespecifične kožne promjene
- R21.0 Osip i druge nespecifične kožne promjene

R22 Lokalizirana oteklina, izraslina i kvržica kože i potkožnoga tkiva
- R22.0 Lokalizirana oteklina, izraslina i kvržica na glavi
- R22.1 Lokalizirana oteklina, izraslina i kvržica na vratu
- R22.2 Lokalizirana oteklina, izraslina i kvržica na trupu
- R22.3 Lokalizirana oteklina, izraslina i kvržica na ruci
- R22.4 Lokalizirana oteklina, izraslina i kvržica na nozi
- R22.7 Lokalizirana oteklina, izraslina i kvržica na više mjesta
- R22.9 Lokalizirana oteklina, izraslina i kvržica, nespecificirana

R23 Druge kožne promjene
- R23.0 Cijanoza (modra koža)
- R23.1 Bljedoća kože
- R23.2 Crvenilo kože
- R23.3 Spontane ekhimoze (potkožna krvarenja)
- R23.4 Promjene površine kože
- R23.8 Druge i nespecificirane promjene na koži

(R25-R29) - Živčani i mišićno-koštani sustav

R25 Abnormalni nevoljni pokreti
- R25.0 Abnormalni pokreti glave
- R25.1 Tremor, nespecificiran
- R25.2 Grč i spazam
- R25.3 Fascikulacije
- R25.8 Drugi i nesvrstani abnormalni nevoljni pokreti

R26 Nenormalnosti hodanja i pokretljivosti
- R26.0 Ataksični hod
- R26.1 Paralitični hod
- R26.2 Otežan hod, nesvrstan drugamo
- R26.8 Druga i nespecificirana nenormalnost hodanja i pokretljivosti

R27 Druga manjkavost koordinacije
- R27.0 Ataksija, nespecificirana
- R27.8 Druga i nespecificirana manjkavost koordinacije

R29 Drugi simptomi i znakovi koji se odnose na živčani i mišićno-koštani sustav
- R29.0 Tetanija
- R29.1 Meningizam
- R29.2 Abnormalni refleks
- R29.3 Abnormalno držanje
- R29.4 Škljocanje kuka
- R29.8 Drugi i nespecificirani simptomi i znakovi koji se odnose na živčani i mišićno-koštani sustav

(R30-R39) - Urinarni sustav

R30 Bol pri mokrenju
- R30.0 Dizurija
- R30.1 Grčevi mjehura (kolike)
- R30.9 Bolno mokrenje, nespecificirano

R31 Krv u mokraći, nespecificirana
- R31.0 Krv u mokraći, nespecificirana

R32 Inkontinencija mokraće, nespecificirana
- R32.0 Inkontinencija mokraće, nespecificirana

R33 Retencija mokraće
- R33.0 Retencija mokraće

R34 Anurija i oliguruja
- R34.0 Anurija i oliguruja

R35 Poliurija
- R35.0 Poliurija

R36 Iscjedak iz uretre
- R36.0 Iscjedak iz uretre

R39 Drugi simptomi i znakovi koji se odnose na urinarni sustav
- R39.0 Mokrenje izvan normalnih putova
- R39.1 Druge poteškoće mokrenja
- R39.2 Ekstrarenalna uremija
- R39.8 Drugi i nespecificirani simptomi i znakovi koji se odnose na urinarni sustav

(R40-R46) - Spoznaja, percepcija, duševno stanje i ponašanje

R40 Somnolencija (pospanost), stupor (ukočenost, obamrlost) i koma
- R40.0 Somnolencija
- R40.1 Stupor
- R40.2 Koma, nespecificirana

R41 Ostali simptomi i znakovi koji se odnose na spoznaju, percepciju, duševno stanje i ponašanje
- R41.0 Neorijentiranost, nespecificirana
- R41.1 Antegradna amnezija
- R41.2 Retrogradna amnezija
- R41.3 Druga amnezija
- R41.8 Ostali i nespecificirani simptomi i znakovi koji se odnose na spoznaju, percepciju, duševno stanje i ponašanje

R42 Vrtoglavica, omaglica
- R42.0 Vrtoglavica, omaglica
- R43 Poremećaji mirisa i okusa
- R43.0 Anosmija (gubitak osjeta mirisa)
- R43.1 Parosmija (izmijenjenost osjeta mirisa)
- R43.2 Paraguezija (izmijenjenost osjeta okusa)
- R43.8 Drugi i nespecificirani poremaćaji mirisa i okusa

R44 Drugi simptomi i znakovi koji se odnose na opće osjete i percepciju
- R44.0 Slušne halucinacije
- R44.1 Vidne halucinacije
- R44.2 Druge halucinacije
- R44.3 Halucinacije, nespecificirane
- R44.8 Drugi i nespecificirani simptomi i znakovi koji se odnose na opće osjete i percepciju

R45 Simptomi i znakovi koji se odnose na emocionalno stanje
- R45.0 Nervoza
- R45.1 Nemir i stanja uzbuđenosti
- R45.2 Nesretnost, nezadovoljstvo
- R45.3 Obeshrabrenost i apatija
- R45.4 Razdražljivost i bijes
- R45.5 Neprijateljsko držanje
- R45.6 Fizičko nasilje
- R45.7 Stanje emocionalnog šoka ili stresa, nespecificirano
- R45.8 Drugi simptomi i znakovi koji se odnose na emocionalno stanje

R46 Simptomi i znakovi koji se odnose na izgled i ponašanje
- R46.0 Vrlo niska razina osobne higijene
- R46.1 Bizaran izgled
- R46.2 Ponašanje, čudno i neobjašnjivo
- R46.3 Pretjerana aktivnost
- R46.4 Usporenost i slabo reagiranje
- R46.5 Sumnjičavost i uočljivo izbjegavanje
- R46.6 Pretjerano bavljenje i zaokupiranost stresnim događajima
- R46.7 Bolesnikova brbljavost (pričljivost) i okolišanje čine nejasnim razlog dolaska
- R46.8 Drugi simptomi i znakovi koji se odnose na izgled i ponašanje

(R47-R49) - Govor i glas

R47 Poremećaji govora, nesvrstani drugamo
- R47.0 Disfazija i afazija
- R47.1 Dizartrija i anartrija
- R47.8 Drugi i nespecificirani poremećaji govora

R48 Disleksija i druge disfunkcije izražavanja, nesvrstane drugamo
- R48.0 Disleksija i aleksija
- R48.1 Agnozija (nemogućnost spoznavanja)
- R48.2 Apraksija (nemogućnost izražavanja)
- R48.8 Druge i nespecificirane disfunkcije izražavanja

R49 Poremećaji glasa
- R49.0 Disfonija
- R49.1 Afonija
- R49.2 Hipernazalnost i hiponazalnost govora
- R49.8 Drugi i nespecificirani poremećaji glasa

(R50-R69) - Opći simptomi i znakovi

R50 Vrućica nepoznata podrijetla
- R50.0 Vrućica sa zimicom
- R50.1 Tvrdokorna vrućica
- R50.8 Vrućica, nespecificirana

R51 Glavobolja
- R51.0 Glavobolja

R52 Bol, nesvrstana drugamo
- R52.0 Akutna bol
- R52.1 Kronična tvrdokorna bol
- R52.2 Druga kronična bol
- R52.9 Bol, nespecificirana

R53 Slabost i umor

R54 Senilnost
- R54.0 Senilnost

R55 Sinkopa i kolaps
- R55.0 Sinkopa i kolaps

R56 Konvulzije, nesvrstane drugamo
- R56.0 Febrilne konvulzije
- R56.8 Druge i nespecificirane konvulzije

R57 Šok, nesvrstan drugamo
- R57.0 Kardiogeni šok
- R57.1 Hipovolemični šok
- R57.8 Šok, ostali
- R57.9 Šok, nespecificiran

R58 Krvarenje, nesvrstano drugamo
- R58.0 Krvarenje, nesvrstano drugamo

R59 Povećani limfni čvorovi
- R59.0 Lokalno povećani limfni čvorovi
- R59.1 Generalizirano povećanje limfnih čvorova
- R59.9 Povećani limfni čvorovi, nespecificirani

R60 Edemi, nesvrstani drugamo
- R60.0 Lokalizirani edem
- R60.1 Generalizirani edem
- R60.9 Edem, nespecificiran

R61 Pojačano znojenje (hiperhidroza)
- R61.0 Lokalno pojačano znojenje
- R61.1 Generalizirano pojačano znojenje
- R61.9 Pojačano znojenje, nespecificirano

R62 Izostanak očekivanoga normalnog fiziološkog razvoja
- R62.0 Zakašnjenje ili izostanak očekivana stupnja razvoja
- R62.8 Drugi izostanak očekivanoga normalnog fiziološkog razvoja
- R62.9 Izostanak očekivanoga normalnog fiziološkog razvoja, nespecificiran

R63 Simptomi i znakovi koji se odnose na uzimanje hrane i tekućine
- R63.0 Anoreksija
- R63.1 Polidipsija (pojačano pijenje vode)
- R63.2 Polifagija (pojačano uzimanje hrane)
- R63.3 Poteškoće hranjenja i pogrešna prehrana
- R63.4 Abnormalni gubitak tjelesne težine
- R63.5 Abnormalno dobivanje na tjelesnoj težini
- R63.8 Drugi simptomi i znakovi u vezi s uzimanjem hrane i tekućina

R64 Kaheksija
- R64.0 Kaheksija

R68 Drugi opći simptomi i znakovi
- R68.0 Hipotermija koja nije u vezi sa sniženom vanjskom temperaturom
- R68.1 Nespecifični simptomi dojenačke dobi
- R68.2 Suhoća usta, nespecificirana
- R68.3 Zadebljanja prstiju
- R68.8 Drugi specificirani opći simptomi i znakovi

R69 Nepoznati i nespecificirani uzroci bolesti
- R69.0 Nepoznati i nespecificirani uzroci bolesti

(R70-R99) - Abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugamo

(R70-R79) - Abnormalni nalazi krvi, bez dijagnoze

R70 Ubrzana sedimentacija eritrocita i abnormalnosti viskoznosti krvne plazme
- R70.0 Abnormalnost crvenih krvnih stanica
- R70.0 Ubrzana sedimentacija eritrocita
- R70.1 Abnormalna viskoznost krvne plazme

R71 Abnormalnost crvenih krvnih stanica

R72 Abnormalnost bijelih krvnih stanica, nesvrstana drugamo
- R72.0 Abnormalnost bijelih krvnih stanica, nesvrstana drugamo

R73 Povećana razina glukoze u krvi
- R73.0 Abnormalni nalaz testa opterećenja glukozom
- R73.9 Hiperglikemija, nespecificirana

R74 Abnormalna razina serumskih bjelančevina
- R74.0 Povećanje razine transaminaze i dehidrogenaze mliječne kiseline (LDH)
- R74.8 Abnormalna razina drugih serumskih enzima
- R74.9 Abnormalna razina serumskih enzima, nespecificirana

R75 Laboratorijski utvr|ena prisutnost virusa humane imunodeficijencije (HIV)
- R75.0 Laboratorijski utvr|ena prisutnost virusa humane imunodeficijencije (HIV)

R76 Drugi abnormalni imunološki nalazi u serumu
- R76.0 Povišen titar protutijela
- R76.1 Abnormalna reakcija na test tuberkulinom
- R76.2 Lažnopozitivan serološki test na sifilis
- R76.8 Drugi specificirani abnormalni imunološki nalazi u serumu
- R76.9 Abnormalni nalaz imunoloških pretraga seruma, nespecificiran

R77 Drugi abnormalni nalazi proteina u plazmi
- R77.0 Abnormalan nalaz albumina
- R77.1 Abnormalan nalaz globulina
- R77.2 Abnormalan nalaz alfa-fetoproteina
- R77.8 Drugi specificirani nenormalni nalaz plazmatskih proteina
- R77.9 Abnormalan nalaz plazmatskih proteina, nespecificiran

R78 Prisutnost lijekova i drugih tvari kojih normalno nema u krvi
- R78.0 Prisutnost alkohola u krvi
- R78.1 Prisutnost opijata u krvi
- R78.2 Prisutnost kokaina u krvi
- R78.3 Prisutnost halucinogena u krvi
- R78.4 Prisutnost drugih lijekova u krvi koji mogu uzrokovati ovisnost
- R78.5 Prisutnost psihotropnih lijekova u krvi
- R78.6 Prisutnost steriodnih tvari u krvi
- R78.7 Prisutnost abnormalne razine teških metala tvari u krvi
- R78.8 Prisutnost drugih specificiranih tvari kojih normalno nema u krvi
- R78.9 Prisutnost tvari kojih normalno nema u krvi, nespecificirana

R79 Drugi abnormalni kemijski nalazi krvi
- R79.0 Abnormalna razina minerala u krvi
- R79.8 Ostali specificirani abnormalni kemijski nalazi krvi
- R79.9 Abnormalni kemijski nalazi krvi, nespecificirani

(R80-R82) - Abnormalni nalazi u mokraći, bez dijagnoze

R80 Izolirana proteinurija - nalaz bjelančevina u mokraći
- R80.0 Izolirana proteinurija - nalaz bjelančevina u mokraći

R81 Glikozurija - nalaz glukoze u mokraći
- R81.0 Glikozurija - nalaz glukoze u mokraći

R82 Drugi abnormalni nalazi u mokraći
- R82.0 Chyluria - prisutnost suspenzije masnih kapljica u blijedozamućenoj mokraći
- R82.1 Mioglobinurija
- R82.2 Biliurija (prisutnost žučnih soli ili žuči u mokraći)
- R82.3 Hemoglobinurija
- R82.4 Acetonurija
- R82.5 Povećana razina lijekova, medikamenata i bioloških tvari u mokraći
- R82.6 Abnormalna razina tvari uglavnom nemedicinskog podrijetla u mokraći
- R82.7 Abnormalan nalaz pri mikrobiološkim pretragama mokraće
- R82.8 Abnormalan nalaz citoloških i histoloških pretraga mokraće
- R82.9 Drugi i nespecificirani abnormalni nalazi u mokraći

(R83-R89) - Abnormalan nalaz tjelesnih tekućina, tvari i tkiva, bez dijagnoze

R83 Abnormalan nalaz u cerebrospinalnoj tekućini
- R83.0 Abnormalan nalaz u cerebrospinalnoj tekućini

R84 Abnormalan nalaz u uzorcima iz dišnog sustava i šupljine prsnog koša
- R84.0 Abnormalan nalaz u uzorcima iz dišnog sustava i šupljine prsnog koša

R85 Abnormalan nalaz u uzorcima iz probavnog sustava i trbušne šupljine
- R85.0 Abnormalan nalaz u uzorcima iz probavnog sustava i trbušne šupljine

R86 Abnormalan nalaz u uzorcima iz muških spolnih organa
- R86.0 Abnormalan nalaz u uzorcima iz muških spolnih organa

R87 Abnormalan nalaz u uzorcima iz ženskih spolnih organa
- R87.0 Abnormalan nalaz u uzorcima iz ženskih spolnih organa

R89 Abnormalan nalaz u uzorcima iz drugih organa, sustava i tkiva
- R89.0 Abnormalan nalaz u uzorcima iz drugih organa, sustava i tkiva

(R90-R94) - Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja funkcionalnih pretraga, bez dijagnoze

R90 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja središnjega živčanog sustava
- R90.0 Intrakranijalno ekspandirajuće oštećenje
- R90.8 Drugi abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja središnjega živčanog sustava

R91 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja pluća
- R91.0 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja pluća

R92 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja dojke
- R92.0 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkog snimanja dojke.

R93 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja drugih dijelova tijela
- R93.0 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja lubanje i glave, nesvrstani drugamo
- R93.1 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja srca i koronarnog optjecaja
- R93.2 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja jetre i bilijarnog sustava
- R93.3 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja drugih dijelova probavnog sustava
- R93.4 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja mokraćnih organa
- R93.5 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja ostalih dijelova trbušne šupljine, uključujući retroperitoneum
- R93.6 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja udova
- R93.7 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja ostalih dijelova mišićno-koštanog sustava
- R93.8 Abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga snimanja drugih specificiranih dijelova tijela

R94 Abnormalni rezultati funkcionalnih ispitivanja
- R94.0 Abnormalni rezultati funkcionalnih pretraga središnjega živčanog sustava
- R94.1 Abnormalni rezultati funkcionalnih pretraga perifernoga živčanog sustava i osjetilnih organa
- R94.2 Abnormalni rezultati funkcionalnih pretraga pluća
- R94.3 Abnormalni rezultati funkcionalnih pretraga cirkulacijskog sustava
- R94.4 Abnormalni rezultati funkcionalnih pretraga bubrega
- R94.5 Abnormalni rezultati funkcionalnih pretraga jetre
- R94.6 Abnormalni rezultati funkcionalnih pretraga štitnjače
- R94.7 Abnormalni rezultati funkcionalnih pretraga drugih endokrinih funkcija
- R94.8 Abnormalni rezultati funkcionalnih pretraga drugih organa i sustava

(R95-R99) - Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci smrti

R95 Sindrom iznenadne smrti dojenčeta
- R95.0 Sindrom iznenadne smrti dojenčeta

R96 Ostale iznenadne smrti nepoznata uzroka
- R96.0 Trenutna smrt
- R96.1 Smrt koja se dogodila za manje od 24 sata od pojave simptoma, a nije objašnjena drukčije

R98 Smrt bez prisutnosti drugih osoba
- R98.0 Smrt bez prisutnosti drugih osoba

R99 Drugi nedovoljno definirani i nespecificirani uzroci smrti
- R99.0 Drugi nedovoljno definirani i nespecificirani uzroci smrti


loading...