A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

A50-A64 Infekcije prenesene poglavito spolnim putem
 
A50 Prirođeni sifilis
A50.0 Rani prirođeni sifilis, simptomatski
A50.1 Rani prirođeni sifilis, latentni
A50.2 Rani prirođeni sifilis, nespecificiran
A50.3 Kasna prirođena sifilitična okulopatija
A50.4 Kasni prirođeni neurosifilis (juvenilni neurosifilis)
A50.5 Drugi kasni prirođeni sifilis, simptomatski
A50.6 Kasni prirođeni sifilis, latentni
A50.7 Kasni prirođeni sifilis, nespecificiran
A50.9 Prirođeni sifilis, nespecificiran

A51 Rani sifilis
A51.0 Primarni genitalni sifilis
A51.1 Primarni analni sifilis
A51.2 Primarni sifilis druge lokalizacije
A51.3 Sekundarni sifilis kože i sluznica
A51.4 Ostali sekundarni sifilis
A51.5 Rani sifilis, latentni
A51.9 Rani sifilis, nespecificiran

A52 Kasni sifilis
A52.0 Kardiovaskularni sifilis
A52.1 Simptomatski neurosifilis
A52.2 Asimptomatski neurosifilis
A52.3 Neurosifilis, nespecificiran
A52.7 Ostali simptomatski kasni sifilis
A52.8 Kasni sifilis, latentni
A52.9 Kasni sifilis, nespecificiran

A53 Ostali i nespecificirani sifilis
A53.0 Latentni sifilis, nespecificiran kao rani ili kasni
A53.9 Sifilis, nespecificiran

A54 Gonokokna infekcija
A54.0 Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog sustava, bez apscesa periuretralnih i akcesornih žlijezda
A54.1 Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog sustava s popratnim periuretralnim apscesom i apscesom akcesornih žlijezda
A54.2 Gonokokni pelveoperitonitis i druge gonokokne infekcije genitourinarnog sustava
A54.3 Gonokokna infekcija oka
A54.4 Gonokokna infekcija mišićno koštanog sustava
A54.5 Gonokokni faringitis
A54.6 Gonokokna infekcija anusa i rektuma
A54.8 Druge gonokokne infekcije
A54.9 Gonokokna infekcija, nespecificirana

A55 Klamidijski limfogranulom (venereum)
A55.0 Klamidijski limfogranulom (venereum)

A56 Druge spolno prenosive klamidijske bolesti
A56.0 Klamidijske infekcije donjeg dijela genitourinarnog sustava
A56.1 Klamidijske infekcije pelveoperitoneuma i drugih genitourinarnih organa
A56.2 Klamidijska infekcija genitourinarnog sustava, nespecificirana
A56.3 Klamidijska infekcija anusa i rektuma
A56.4 Klamidijska infekcija ždrijela
A56.8 Spolno prenesena klamidijska infekcija drugih lokalizacija

A57 Kankroid
A57.0 Kankroid

A58 Granuloma inguinale
A58.0 Granuloma inguinale

A59 Trihomonijaza
A59.0 Urogenitalna trihomonijaza
A59.8 Trihomonijaza druge lokalizacije
A59.9 Trihomonijaza, nespecificirana

A60 Anogenitalni herpes (herpes simpleks)
A60.0 Herpesvirusna infekcija genitalnog i urogenitalnog sustava
A60.1 Herpesvirusna infekcija perianalne kože i rektuma
A60.9 Anogenitalna herpesvirusna infekcija, nespecificirana

A63 Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, nesvrstane drugamo
A63.0 Anogenitalne (venerične) bradavice
A63.8 Druge specificirane bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem

A64 Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane
A64.0 Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane