A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F31 Bipolarni poremećaj
 
MKB-10: F31
Dijagnoza: Bipolarni afektivni poremećaj
Latinski prijevod: Psychosis affectiva, typus bipolaris
Bolovanje: (F30-F39)- do 30 dana (pogledaj Pravilnik)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F31.0
Dijagnoza: Bipolarni afektivni poremećaj, hipomanijska epizoda
Latinski prijevod: Psychosis affectiva bipolaris, episodium hypomaniacum

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F31.1
Dijagnoza: Bipolarni afektivni poremećaj, manijska epizoda bez psihotickih simptoma
Latinski prijevod: Psychosis affectiva bipolaris,episodium maniacum non psychoticum

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F31.2
Dijagnoza: Bipolarni afektivni poremećaj, manijska epizoda sa simptomima psihoze
Latinski prijevod: Psychosis affectiva bipolaris,episodium maniacum psychoticum

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F31.3
Dijagnoza: Bipolarni afektivni poremećaj, blaga ili umerena depresijska epizoda
Latinski prijevod: Psychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum, gradus levis sive moderati

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F31.4
Dijagnoza: Bipolarni afektivni poremećaj, teska depresijska epizoda bez psihotickih simptoma
Latinski prijevod: Psychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F31.5
Dijagnoza: Bipolarni afektivni poremećaj, teska depresijska apizoda sa simptomima psihoze
Latinski prijevod: Psychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum psychoticum, gradus majoris

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F31.6
Dijagnoza: Bipolarni afektivni poremećaj, mesovita epizoda
Latinski prijevod: Psychosis affectiva bipolaris,episodium mixtum

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F31.7
Dijagnoza: Bipolarni afektivni poremećaj, u remisiji
Latinski prijevod: Psychosis affectiva bipolaris,in remissione

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F31.8
Dijagnoza: Drugi bipolarni afektivni poremećaj
Latinski prijevod: Psychosis affectiva bipolaris alia

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F31.9
Dijagnoza: Afektivno bipolarno dusevno oboljenje, neoznaceno
Latinski prijevod: Psychosis affektiva bipolaris, non specificata