A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F32 Depresija
 
MKB-10: F32
Dijagnoza: Depresija
Latinski prijevod: Depressio
Bolovanje: (F30-F39)- do 30 dana (pogledaj Pravilnik)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F32.0
Dijagnoza: Blaga depresijska epizoda
Latinski prijevod: Episodium depressivum, gradus levis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F32.1
Dijagnoza: Umerena depresijska epizoda
Latinski prijevod: Episodium depressivum, gradus moderati

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F32.2
Dijagnoza: Teska depresijska epizoda bez simptoma psihoze
Latinski prijevod: Episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F32.3
Dijagnoza: Teska depresijska epizoda sa simptomima psihoze
Latinski prijevod: Episodium depressivum psychoticum, gradus majoris

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F32.8
Dijagnoza: Druge depresijske epizode
Latinski prijevod: Episodia depressiva alia

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F32.9
Dijagnoza: Depresijska epizoda, neoznacena
Latinski prijevod: Episodium depressivum, non specificatum