A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F39 Poremećaj raspoloženja, nespecifičan
 
MKB-10: F39
Dijagnoza: Poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen
Latinski prijevod: Disordo thymiacus (affectivus), non specificatus
Bolovanje: (F30-F39)- do 30 dana (pogledaj Pravilnik)