A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F40 Fobični anksiozni poremećaj
MKB-10:
F40

Dijagnoza:
Fobični anksiozni poremećaj


Latinski prijevod:
Disordines anxiosi phobici


Opširnije o F40

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F40.0
Dijagnoza: Agorafabija - strah od otvorenog prostora i dr.
Latinski prijevod: Agoraphobia

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F40.1
Dijagnoza: Socijalna fobija
Latinski prijevod: Phobia socialis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F40.2
Dijagnoza: Specificna (izolirana) fobija
Latinski prijevod: Phobia specifica (separata)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F40.8
Dijagnoza: Drugi fobijsko-anksiozni poremecaji
Latinski prijevod: Disordines phobici anxiosi alii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F40.9
Dijagnoza: Fobijsko-anksiozni poremecaj, neoznacen
Latinski prijevod: Disordo phobica anxiosus non specificatus

--------------------------------------------------------------------------------

Fobični poremećaj je neurotski poremećaj karakteriziran prisustvom neracionalnog ili pretjeranog straha od objekata ili situacija koji nisu stvarno opasni i nisu opravdani izvor anksioznosti, npr. strah od vožnje liftom, strah od pasa, strah od izlaska na ulicu i sl.
Obično je sama pomisao na objekt fobije dovoljna da izazove anksioznost, a kako bolesnik u zbilji postaje bliži fobičnom stimulusu, anksioznost dosiže razinu paničnog napadaja. Bolesnik osjeća strah bez obzira na to što je svjestan njegove iracionalnosti. On stoga izbjegava situaciju koje se boji, što često vodi k onesposobljenosti u svakodnevnim aktivnostima i smanjenoj mogućnosti normalnog funkcioniranja (mora pješke na visoke katove, ne može sam/a na posao ulicom i sl.).