A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

C00-D48 Novotvorine (lat.) - C
 
MKB-10: C00
Dijagnoza: Zlocudni tumor usne
Latinski naziv: Neoplasma malignum labii

MKB-10: C01
Dijagnoza: Zlocudni tumor korena jezika
Latinski naziv: Neoplasma malignum radicis linguae

MKB-10: C02
Dijagnoza: Zlocudni tumor drugih delova jezika
Latinski naziv: Neoplasma malignum partium linguae aliarum

MKB-10: C03
Dijagnoza: Zlocudni tumor desni
Latinski naziv: Neoplasma malignum gingivae

MKB-10: C04
Dijagnoza: Zlocudni tumor poda usta
Latinski naziv: Neoplasma malignum basis oris

MKB-10: C05
Dijagnoza: Zlocudni tumor nepca
Latinski naziv: Neoplasma malignum palati

MKB-10: C06
Dijagnoza: Zlocudni tumor drugih delova usta
Latinski naziv: Neoplasma malignum partium oris aliarum

MKB-10: C07
Dijagnoza: Zlocudni tumor dousne pljuvacne zlezde
Latinski naziv: Neoplasma malignum glandulae paroticae

MKB-10: C08
Dijagnoza: Zlocudni tumor drugih velikih pljuvacnih zlezda
Latinski naziv: Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum

MKB-10: C09
Dijagnoza: Zlocudni tumor krajnika
Latinski naziv: Neoplasma malignum tonsillae

MKB-10: C10
Dijagnoza: Zlocudni tumor usno-zdrelnog dela usta
Latinski naziv: Neoplasma malignum oropharyngis

MKB-10: C11
Dijagnoza: Zlocudni tumor nosnog dela zdrela
Latinski naziv: Neoplasma malignum nasopharyngis

MKB-10: C12
Dijagnoza: Zlocudni tumor kruskolike jamice
Latinski naziv: Neoplasma malignum recessus piriformis

MKB-10: C13
Dijagnoza: Zlocudni tumor donjeg dela zdrela
Latinski naziv: Neoplasma malignum hypopharyngis

MKB-10: C14
Dijagnoza: Zlocudni tumor usana, usta, zdrela i druge lokalizacije
Latinski naziv: Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius

MKB-10: C15
Dijagnoza: Zlocudni tumor jednjaka
Latinski naziv: Neoplasma malignum oesophagi

MKB-10: C16
Dijagnoza: Zlocudni tumor zeluca
Latinski naziv: Neoplasma malignum gasteris

MKB-10: C17
Dijagnoza: Zlocudni tumor tankog creva
Latinski naziv: Neoplasma malignum intestini tenuis

MKB-10: C18
Dijagnoza: Zlocudni tumor debelog creva
Latinski naziv: Neoplasma malignum coli

MKB-10: C19
Dijagnoza: Zlocudni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva
Latinski naziv: Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis

MKB-10: C20
Dijagnoza: Zlocudni tumor zadnjeg creva
Latinski naziv: Neoplasma malignum recti

MKB-10: C21
Dijagnoza: Zlocudni tumor cmara i cmarnog kanala
Latinski naziv: Neoplasma malignum ani et canalis analis

MKB-10: C22
Dijagnoza: Zlocudni tumor jetre i u zucnim kanalima
Latinski naziv: Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum


MKB-10: C23
Dijagnoza: Zlocudni tumor zucne kese
Latinski naziv: Neoplasma malignum vesicae felleae

MKB-10: C24
Dijagnoza: Zlocudni tumor drugih delova zucnih kanala
Latinski naziv: Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium

MKB-10: C25
Dijagnoza: Zlocudni tumor gusterace
Latinski naziv: Neoplasma malignum pancreatis

MKB-10: C26
Dijagnoza: Zlocudni tumor organa za varenje, nedovoljno odredene lokalizacije
Latinski naziv: Neoplasma malignum organorum digestivorum, loci satis non definiti

MKB-10: C30
Dijagnoza: Zlocudni tumor nosne supljine i srednjeg uva
Latinski naziv: Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae

MKB-10: C31
Dijagnoza: Zlocudni tumor nosnih sinusa
Latinski naziv: Neoplasma malignum sinuum nasi

MKB-10: C32
Dijagnoza: Zlocudni tumor grkljana
Latinski naziv: Neoplasma malignum laryngis

MKB-10: C33
Dijagnoza: Zlocudni tumor dusnika
Latinski naziv: Neoplasma malignum tracheae

MKB-10: C34
Dijagnoza: Zlocudni tumor dusnika i pluca
Latinski naziv: Neoplasma malignum bronchi et pulmonis

MKB-10: C37
Dijagnoza: Zlocudni tumor grudne zlezde
Latinski naziv: Neoplasma malignum thymi

MKB-10: C38
Dijagnoza: Zlocudni tumor srca, sredogruda i poplucnice
Latinski naziv: Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae

MKB-10: C39
Dijagnoza: Zlocudni tumor grudne duplje, druge lokalizacije
Latinski naziv: Neoplasma malignum cavitatis thoracis, loci alterius

MKB-10: C40
Dijagnoza: Zlocudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova
Latinski naziv: Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum

MKB-10: C41
Dijagnoza: Zlocudni tumor kosti i zglobne hrskavice druge lokalizacije
Latinski naziv: Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli,loci alterius

MKB-10: C43
Dijagnoza: Melanom - crni zlocudni tumor koze
Latinski naziv: Melanoma malignum cutis

MKB-10: C44
Dijagnoza: Drugi zlocudni tumor koze
Latinski naziv: Neoplasma malignum cutis alius

MKB-10: C45
Dijagnoza: Mezoteliom - zlocudni tumor celija mezotela
Latinski naziv: Mesothelioma

MKB-10: C46
Dijagnoza: Kaposijev sarkom - zlocudni tumor vezivnog tkiva
Latinski naziv: Sarcoma Kaposi

MKB-10: C47
Dijagnoza: Zlocudni tumor perifernih zivaca i autonomnog nervnog sistema
Latinski naziv: Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi

MKB-10: C48
Dijagnoza: Zlocudni tumor potrbusnice i njene pozadine
Latinski naziv: Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei

MKB-10: C49
Dijagnoza: Zlocudni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva
Latinski naziv: Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius

MKB-10: C50
Dijagnoza: Zlocudni tumor dojke
Latinski naziv: Neoplasma malignum mammae

MKB-10: C51
Dijagnoza: Zlocudni tumor stidnice
Latinski naziv: Neoplasma malignum vulvae

MKB-10: C52
Dijagnoza: Zlocudni tumor usmine
Latinski naziv: Neoplasma malignum vaginae

MKB-10: C53
Dijagnoza: Zlocudni tumor grlica materice
Latinski naziv: Neoplasma malignum cervicis uteri

MKB-10: C54
Dijagnoza: Zlocudni tumor tela materice
Latinski naziv: Neoplasma malignum corporis uteri

MKB-10: C55
Dijagnoza: Zlocudni tumor materice,neoznacenog dela
Latinski naziv: Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae

MKB-10: C56
Dijagnoza: Zlocudni tumor jajnika
Latinski naziv: Neoplasma malignum ovarii

MKB-10: C57
Dijagnoza: Zlocudni tumor drugih neoznacenih zenskih polnih organa
Latinski naziv: Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum,non specificatorum

MKB-10: C58
Dijagnoza: Zlocudni tumor posteljice materice
Latinski naziv: Neoplasma malignum placentae

MKB-10: C60
Dijagnoza: Zlocudni tumor uda
Latinski naziv: Neoplasma malignum penis

MKB-10: C61
Dijagnoza: Zlocudni tumor kestenjace
Latinski naziv: Neoplazma malignum prostatae

MKB-10: C62
Dijagnoza: Zlocudni tumor semenika
Latinski naziv: Neoplasma malignum testis

MKB-10: C63
Dijagnoza: Zlocudni tumor drugih neoznacenih muskih polnih organa
Latinski naziv: Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum aliorum,non specificatorum

MKB-10: C64
Dijagnoza: Zlocudni tumor bubrega,izuzev karlice bubrega
Latinski naziv: Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens

MKB-10: C65
Dijagnoza: Zlocudni tumor karlice bubrega
Latinski naziv: Neoplasma malignum pelvis renalis

MKB-10: C66
Dijagnoza: Zlocudni tumor mokracnog kanala iz bubrega
Latinski naziv: Neoplasma malignum ureteris

MKB-10: C67
Dijagnoza: Zlocudni tumor mokracne besike
Latinski naziv: Neoplasma malignum vesciae urinariae

MKB-10: C68
Dijagnoza: Zlocudni tumor drugih neoznacenih organa za mokrenje
Latinski naziv: Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum,non specificatorum

MKB-10: C69
Dijagnoza: Zlocudni tumor oka i pripojaka oka
Latinski naziv: Neoplasma malignum oculi et adnexorum oculi

MKB-10: C70
Dijagnoza: Zlocudni tumor mozdanica
Latinski naziv: Neoplasma malignum meningium

MKB-10: C71
Dijagnoza: Zlocudni tumor mozga
Latinski naziv: Neoplasma malignum cerebri

MKB-10: C72
Dijagnoza: Zlocudni tumor kicmene mozdine,lobanjskih zivaca i drugih delova centralnog nervnog sistema
Latinski naziv: Neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et partium system. nervosi centralis aliorum

MKB-10: C73
Dijagnoza: Zlocudni tumor stitaste zlezde
Latinski naziv: Neoplasma malignum glandulae thyreoideae

MKB-10: C74
Dijagnoza: Zlocudni tumor nadbubrezne zlezde
Latinski naziv: Neoplasma malignum glandulae suprarenalis

MKB-10: C75
Dijagnoza: Zlocudni tumor drugih endokrinih zlezda i srodnih struktura
Latinski naziv: Neoplasma malignum glandulae endocrinae aliae et structurarum affinium

MKB-10: C76
Dijagnoza: Zlocudni tumor drugih lokalizacija
Latinski naziv: Neoplasma malignum, locorum aliorum

MKB-10: C77
Dijagnoza: Sekundarni zlocudni tumor limfnih cvorova
Latinski naziv: Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum

MKB-10: C78
Dijagnoza: Sekundarni zlocudni tumor organa za disanje i organa za varenje
Latinski naziv: Neoplasma malignum organorum respiratorium et organorum digestivorum metastaticum

MKB-10: C79
Dijagnoza: Sekundarni zlocudni tumor drugih lokalizacija
Latinski naziv: Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum

MKB-10: C80
Dijagnoza: Zlocudni tumor bez oznacene lokalizacije
Latinski naziv: Neoplasma malignum, sine loco specificato

MKB-10: C81
Dijagnoza: Hodgkinova bolest - zlocudni tumor limfnog tkiva
Latinski naziv: Morbus Hodgkin

MKB-10: C82
Dijagnoza: Folikularni ne-Hodgkinov limfom-zlocudni tumor
Latinski naziv: Lymphpma non-Hodgkin folliculare

MKB-10: C83
Dijagnoza: Difuzni ne-Hodgkinov limfom - zlocudni tumor limfnog tkiva
Latinski naziv: Lymphoma non-Hodgkin diffusum

MKB-10: C84
Dijagnoza: Periferni i kozni limfomi T-celija
Latinski naziv: Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea

MKB-10: C85
Dijagnoza: Drugi i neoznaceni ne-Hodgkinovi limfomi
Latinski naziv: Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata

MKB-10: C88
Dijagnoza: Zlocudni imunoproliforativne bolesti
Latinski naziv: Morbi maligni imunoproliferativi

MKB-10: C90
Dijagnoza: Multipli mijelom i drugi zlocudni tumori plazma-celija
Latinski naziv: Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma - cellularum

MKB-10: C91
Dijagnoza: Leukemija limfoidnih celija krvi - zlocudna bolest krvi
Latinski naziv: Leucaemia lymphoides

MKB-10: C92
Dijagnoza: Mijeloidna leukemija - zlocudna bolest mijeloidnih celija krvi
Latinski naziv: Leucaemia myeloides

MKB-10: C93
Dijagnoza: Monocitna leukemija - zlocudna bolest monocitnih celija krvi
Latinski naziv: Leucaemia monocytica

MKB-10: C94
Dijagnoza: Druge leukemije oznacenih tipova celija krvi
Latinski naziv: Leucaemiae typorum cellularium aliorum, specificatorum

MKB-10: C95
Dijagnoza: Leukemija-zlocudna bolest neoznacenog tipa celija krvi
Latinski naziv: Leucaemia typi cellularum non specificati

MKB-10: C96
Dijagnoza: Drugi zlocudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva
Latinski naziv: Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia

MKB-10: C97
Dijagnoza: Zlocudni tumori vise nezavisnih primarnih lokalizacija
Latinski naziv: Neoplasmata maligna, locorum independentium (primariorum) multiplicium