A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

V01 - V09 Ozljede pješaka

(V01-V09) - Ozljede pješaka

V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale
- V01.0 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale

V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača
- V02.0 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača

V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom
- V03.0 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom

V04 Pješak ozlijeđen u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom
- V04.0 Pješak ozlijeđen u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom

V05 Pješak ozlijeđen u sudaru s vlakom ili željezničkim vozilom
- V05.0 Pješak ozlijeđen u sudaru s vlakom ili željezničkim vozilom

V06 Pješak ozlijeđen u sudaru s drugim vozilom koje nije motorno
- V06.0 Pješak ozlijeđen u sudaru s drugim vozilom koje nije motorno

V09 Pješak ozlijeđen u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu
- V09.0 Pješak ozlijeđen u nezgodi izvan prometa u koju su uključena druga i nespecificirana motorna vozila
- V09.1 Pješak ozlijeđen u nespecificiranoj nezgodi izvan prometa
- V09.2 Pješak ozlijeđen u prometnoj nezgodi pri prijevozu u koju su uključena druga i nespecificirana motorna vozila
- V09.3 Pješak ozlijeđen u nespecificiranoj prometnoj nezgodi
- V09.9 Pješak ozlijeđen u nespecificiranoj nezgodi pri prijevozu