A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

W00 - W19 Pad

(W00-W19) - Pad

W00 Pad na istoj razini na ledu i snijegu
- W00.0 Pad na istoj razini na ledu i snijegu

W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja
- W01.0 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja

W02 Pad prilikom klizanja, skijanja, koturanja ili vožnje na skateboardu
- W02.0 Pad prilikom klizanja, skijanja, koturanja ili vožnje na skateboardu

W03 Drugi pad na istoj razini prilikom sudaranja ili guranja druge osobe
- W03.0 Drugi pad na istoj razini prilikom sudaranja ili guranja druge osobe

W04 Pad za vrijeme nošenja ili pridržavanja od druge osobe
- W04.0 Pad za vrijeme nošenja ili pridržavanja od druge osobe

W05 Pad iz invalidskih kolica
- W05.0 Pad s invalidskih kolica

W06 Pad s kreveta
- W06.0 Pad s kreveta

W07 Pad sa stolice
- W07.0 Pad sa stolice

W08 Pad s drugih dijelova pokućstva
- W08.0 Pad s drugih dijelova pokućstva

W09 Pad s naprave za tjelovježbu
- W09 Pad s naprave za tjelovježbu

W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba
- W10.0 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba

W11 Pad na ljestve ili s njih
- W11.0 Pad na ljestve ili s njih

W12 Pad na skelu ili s nje
- W12.0 Pad na skelu ili s nje

W13 Pad s, iz ili kroz zgradu ili konstrukciju
- W13.0 Pad s, iz ili kroz zgradu ili konstrukciju

W14 Pad sa stabla
- W14.0 Pad sa stabla

W15 Pad sa stijene
- W15.0 Pad sa stijene

W16 Ronjenje ili skakanje u vodu koje uzrokuje ozljedu, izuzevši utapanje ili potapanje
- W16.0 Ronjenje ili skakanje u vodu koje uzrokuje ozljedu, izuzevši utapnje ili potapanje

W17 Drugi pad s jedne razine na drugu
- W17.0 Drugi pad s jedne razine na drugu

W18 Drugi pad na istoj razini
- W18.0 Drugi pad na istoj razini

W19 Nespecificiran pad
- W19.0 Nespecificiran pad