A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

W85 - W99 Izloženost drugim čimbenicima okoliša

(W85-W99) - Izloženost drugim čimbenicima okoliša

W85 Izloženost električnim prijenosnim vodovima
- W85.0 Izloženost električnim prijenosnim vodovima

W86 Izloženost drugoj specificiranoj električnoj struji
- W86.0 Izloženost drugoj specificiranoj električnoj struji

W87 Izloženost nespecificiranoj električnoj struji
- W87.0 Izloženost nespecificiranoj električnoj struji

W88 Izloženost ionizirajućem zračenju
- W88.0 Izloženost ionizirajućem zračenju

W89 Izloženost umjetno nastaloj i ultraljubičastoj svjetlosti
- W89.0 Izloženost umjetno nastaloj i ultraljubičastoj svjetlosti

W90 Izloženost drugom neionizirajućem zračenju
- W90.0 Izloženost drugom neionzirajućem zračenju

W91 Izloženost nespecificiranoj vrsti zračenja
- W91.0 Izloženost nespecificiranoj vrsti zračenja

W92 Izloženost prekomjernoj toplini umjetnog podrijetla
- W92.0 Izloženost prekomjernoj toplini umjetnog podrijekla

W93 Izloženost prekomjernoj hladnoći umjetnog podrijetla
- W93.0 Izloženost prekomjernoj hladnoći umjetnog podrijekla

W94 Izloženost visokom ili niskom tlaku zraka i promjenama u tlaku zraka
- W94.0 Izloženost visokom ili niskom tlaku zraka i promjenama u tlaku zraka

W99 Izloženost drugim i nespecificiranim umjetnim čimbenicima okoliša
- W99.0 Izloženost drugim i nespecificiranim umjetnim čimbenicima okoliša