A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

X20 - X29 Doticaj sa životinjom ili biljkom

(X20-X29) - Doticaj sa životinjom ili biljkom

X20 Doticaj s otrovnim zmijama i gušterima
- X20.0 Doticaj s otrovnim zmijama i gušterima

X21 Doticaj s otrovnim paucima
- X21.0 Doticaj s otrovnim paucima

X22 Doticaj sa škorpionima
- X22.0 Doticaj sa škorpionima

X23 Doticaj sa stršljenovima, osama i pčelama
- X23.0 Doticaj sa stršljenovima, osama i pčelama

X24 Doticaj sa stonogama i otrovnim milipodima (tropskim)
- X24.0 Doticaj sa stonogama i ottovnim milipodima (tropskim)

X25 Doticaj s drugim specificiranim otrovnim artropodima
- X25.0 Doticaj s drugim specificiranim otrovnim artropodima

X26 Doticaj s otrovnim morskim životinjama i biljkama
- X26.0 Doticaj s otrovnim morskim životinjama i biljkama

X27 Doticaj s drugim specificiranim otrovnim životinjama
- X27.0 Doticaj s drugim specificiranim otrovnim životinjama

X28 Doticaj s drugim specificiranim otrovnim biljkama
- X28.0 Doticaj s drugim specificiranim otrovnim biljkama

X29 Doticaj s nespecificiranom otrovnom životinjom ili biljkom
- X29.0 Doticaj s nespecificiranom otrovnom životinjom ili biljkom