A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

X60-X84 - Namjerno samoozljeđivanje
 
(X60-X84) - Namjerno samoozljeđivanje

X60 Namjerno samootrovanje i izlaganje neopioidnim analgeticima, antipireticima, antireumaticima
- X60.0 Namjerno samootrovanje i izlaganje neopioidnim analgeticima, antipireticima i antireumaticia

X61 Namjerno samootrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lijekovima, nesvrstanim drugamo
- X61.0 Namjerno samootrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnosticima, antiparkinsoncima i psihotropnim lijekovima, nesvrstanim drugamo

X62 Namjerno samootrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima), nesvrstanim drugamo
- X62.0 Namjerno samoorovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima), nesvrstanim drugamo

X63 Namjerno samootrovanje i izlaganje drugim lijekovima koji djeluju na autonomni živčani sustav
- X63.0 Namjerno samootrovanje i izlaganje drugim lijekovima koji djeluju na autonomni živčani sustav

X64 Namjerno samootrovanje i izlaganje drugim i nespecificiranim lijekovima, ljekovitim i biološkim tvarima
- X64.0 Namjerno samootrovanje i izlaganje drugim i nespecificiranim lijekovima, ljekovitim i biološkim tvarima

X65 Namjerno samootrovanje i izlaganje alkoholu
- X65.0 Namjerno samootrovanje i izlaganje alkoholu

X66 Namjerno samootrovanje i izlaganje organskim otapalima i halogeniranim ugljikovodicima i njihovim parama
- X66.0 Namjerno samootrovanje i izlaganje organskim otapalima i halogeniranim ugljikovodicima i njihovim parama

X67 Namjerno samootrovanje i izlaganje drugim plinovima i parama
- X67.0 Namjerno samootrovanje i izlaganje drugim plinovima i parama

X68 Namjerno samootrovanje i izlaganje pesticidima
- X68.0 Namjerno samootrovanje i izlaganje pesticidima

X69 Namjerno samootrovanje i izlaganje drugim i nespecificiranim kemikalijama i štetnim tvarima
- X69.0 Namjerno samootrovanje i izlagnje drugim i nespecificiranim kemikalijama i štetnim tvarima.

X70 Namjerno samoozljeđivanje vješanjem, davljenjm i ugušenjem
- X70.0 Namjerno samoozljeđivanje vješanjem, davljenjem i ugušenjem

X71 Namjerno samoozljeđivanje utapljanjem i potapanjem
- X71.0 Namjerno samoozljeđivanje utapanjem i potapanjem

X72 Namjerno samoozljeđivanje hicem iz pištolja
- X72.0 Namjerno samoozljeđivanje hicem iz pištolja

X73 Namjerno samoozljeđivanje hicem iz puške, sačmarice i većeg vatrenog oružja (većeg kalibra)
- X73.0 Namjerno samoozljeđivanje hicem iz puške, sačmarice i većg vatrenog oružja(većeg kalibra)

X74 Namjerno samoozljeđivanje hicem iz drugoga i nespecificiranoga vatrenog oružja
- X74.0 Namjerno samoozljeđivanje hicem iz drugoga i nespecificiranoga vatrenog oružja

X75 Namjerno samoozljeđivanje eksplozivnim materijalom
- X75.0 Namjerno samoozljeđivanje eksplozivnim materijalom

X76 Namjerno samoozljeđivanje dimom, vatrom i plamenom (žeravicom)
- X76.0 Namjerno samoozljeđivanje dimom, vatrom i plamenom (žeravicom)

X77 Namjerno samoozljeđivanje parom, vrućim isparinama i vrućim predmetima
- X77.0 Namjerno samoozljeđivanje parom, vrućim isparinama i vrućim predmetima

X78 Namjerno samoozljeđivanje oštrim predmetom
- X78.0 Namjerno samoozljeđivanje oštrim predmetom

X79 Namjerno samoozljeđivanje tupim predmetom
- X79.0 Namjerno samoozljeđivanje tupim predmetom

X80 Namjerno samoozljeđivanje skokom s visokog mjesta (visine)
- X80.0 Namjerno samoozljeđivanje skokom s visokog mjesta (visine)

X81 Namjerno samoozljeđivanje skokom pred objekt u pokretu ili lijeganjem pred njega
- X81.0 Namjerno samoozljeđivanje skokom pred pbjekt u pokretu ili lijeganjem pred njega

X82 Namjerno samoozljeđivanje razbijanjem motornog vozila
- X82.0 Namjerno samoozljeđivanje razbijanjem motornog vozila

X83 Namjerno samoozljeđivanje na drugi specificirani način
- X83.0 Namjerno samoozljeđivanje na drugi specificirani način

X84 Namjerno samoozljeđivanje na nespecificiran način
- X84.0 Namjerno samoozljeđivanje na nespecificiran način