A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

X85 - Y09 Napad

(X85-Y09) - Napad

X85 Napad pomoću lijekova, ljekovitih i bioloških tvari
- X85.0 Napad pomoću lijekova, ljekovitih i bioloških tvari

X86 Napad korozivnom tvari
- X86.0 Napad korozivnom tvari

X87 Napad pesticidima
- X87.0 Napad pesticidima

X88 Napad plinovima i isparinama
- X88.0 Napad plinovima i isparinama

X89 Napad drugim specificiranim kemikalijama i štetnim tvarima
- X89.0 Napad drugim specificiranim kemikalijama i štetnim tvarima

X90 Napad nespecificiranim kemikalijama ili štetnim tvarima
- X90.0 Napad nespecificiranim kemikalijama ili štetnim tvarima

X91 Napad vješanjem, davljenjem i gušenjem
- X91.0 Napad vješanjem, davljenjem i gušenjem

X92 Napad utapanjem i potapanjem
- X92.0 Napad utapanjem i potapanjem

X93 Napad hicem iz pištolja
- X93.0 Napad hicem iz pištolja

X94 Napad hicem iz puške, sačmarice i većeg vatrenog oružja (većeg kalibra)
- X94.0 Napad hicem iz puške, sačmarice i većeg vatrenog oružja (većeg kalibra)

X95 Napad hicem iz drugog i nespecificiranog vatrenog oružja
- X95.0 Napad hicem iz drugog i nespecificiranog vatrenog oružja

X96 Napad eksplozivnim materijalom
- X96.0 Napad eksplozivnim materialom

X97 Napad dimom, vatrom i plamenom
- X97.0 Napad dinom,vatrom i plamenom

X98 Napad parom, vrućim isparinama i vrućim predmetima
- X98.0 Napad parom, vrućinom isparinamai vrućim predmetima

X99 Napad oštrim predmetom
- X99.0 Napad oštrim predmetom

Y00 Napad tupim predmetom
- Y00.0 Napad tupim predmetom

Y01 Napad guranjem s visine (s visokog mjesta)
- Y01.0 Napad guranje s visine (s visokog mjesta)

Y02 Napad guranjem ili postavljenjem žrtve pred objekt u pokretu
- Y02.0 Napad guranje ili postavljanjem žrtve pred objekt u pokretu

Y03 Napad razbijanjem motornog vozila
- Y03.0 Napad razbijanjem motornog vozila

Y04 Napad tjelesnom silom
- Y04.0 Napad tjelesnom silom

Y05 Seksualni napad tjelesnom silom
- Y05.0 Seksualni napad tjelesnom silom

Y06 Zanemarivanje i napuštanje
- Y06.0 Od supruga ili partnera
- Y06.1 Od roditelja
- Y06.2 Od poznanika ili prijatelja
- Y06.8 Od drugih specificiranih osoba
- Y06.9 Od nespecificirane osobe

Y07 Drugi sindromi zlostavljanja
- Y07.0 Od supruga ili partnera
- Y07.1 Od roditelja
- Y07.2 Od poznanika ili prijatelja
- Y07.3 Od službenih vlasti
- Y07.8 Od drugih specificiranih osoba
- Y07.9 Od nespecificirane osobe

Y08 Napad drugim specificiranim načinima
- Y08.0 Napad drugim specificiranim načinima

Y09 Napad nespecificiranim načinom
- Y09.0 Napad nespecificiranim načinom