A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

Y10-Y34 - Događaj s neodređenom nakanom
 
(Y10-Y34) - Događaj s neodređenom nakanom

Y10 Otrovanje i izlaganje neopioidnim analgeticima, antipireticima i antireumaticima, nakana nodređena
- Y10.0 Otrovanje i izlagnje neopioidnim analgeticima, antipireticima i antireumaticima, nakana neodređena

Y11 Otrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima - hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lijekovima, nesvrstanim drugamo, nakana neodređena
- Y11.0 Otrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lijekovima, nesvrstanim drugamo, nakana neodređena

Y12 Otrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima), nesvrstanim drugamo, nakana neodređena
- Y12.0 Otrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima), nesvrstanim drugamo, nakana neodređena

Y13 Otrovanje i izlaganje drugim lijekovima koji djeluju na autonomni živčani sustav, nakana neodređena
- Y13.0 Otrovanje i izlaganje drugim lijekovima koji djeluju na autonomni živčani sustav, nakana neodređena

Y14 Otrovanje i izlaganje drugim i nespecificiranim lijekovima, ljekovitim i biološkim tvarima, nakana neodređena
- Y14.0 Otrovanje i izlaganje drugim i nespecificiranim liekovima, ljekovitim i biološkim tarima, nakana neodređena

Y15 Otrovanje i izlaganje alkoholu, nakana neodređena
- Y15.0 Otrovanje i izlaganje alkoholu, nakana neodređena

Y16 Otrovanje i izlaganje organskim otapalima i halogeniranim ugljikovodicima i njihovim parama, nakana neodređena
- Y16.0 Otrovanje i izlaganje organskim otapalima i halogeniranim ugljikovodicima i njihovim parama, nakana neodređena

Y17 Otrovanje i izlaganje drugim plinovima i parama, nakana neodređena
- Y17.0 Otrovanje i izlaganje drugim plinovima i parama, nakana neodređena

Y18 Otrovanje i izlaganje pesticidima, nakana neodređena
- Y18.0 Otrovanje i izlaganje pesticidima, nakana neodređena

Y19 Otrovanje i izlaganje drugim nespecificiranim kemikalijama i štetnim tvarima, nakana neodređena
- Y19.0 Otrovanje i izlaganje drugim nespecificiranim kemikalijama i štetnim tvarima,nakana neodređena

Y20 Vješanje, davljenje i gušenje, nakana neodređena
- Y20.0 Vješanje, davljenje i gušenje, nakana neodređena

Y21 Utapanje i potapanje, nakana neodređena
- Y21.0 Utapanje i potapanje, nakana neodređena

Y22 Pucnjava iz pištolja, nakana neodređena
- Y22.0 Pucnjava iz pištolja, nakana neodređena

Y23 Pucnjava iz puške, sačmarice i većega vatrenog oružja (većeg kalibra), nakana neodređena
- Y23.0 Pucnjava iz puške, sačmarice i većega vatrenog oružja (većeg kalibra)

Y24 Pucnjava iz drugoga nespecificiranoga vatrenog oružja, nakana neodređena
- Y24.0 Pucnjava iz drugoga nespecificiranoga vatrenog oružja, nakana neodređena

Y25 Doticaj s eksplozivnim materijalom, nakana neodređena
- Y25.0 Doticaj s eksplozivnim materijalom, nakana neodređena

Y26 Izloženost dimu, vatri i plamenu (žeravici), nakana neodređena
- Y26.0 Izloženost dimu, vatri i plamenu (žeravici), nakana neodređena

Y27 Doticaj s parom, vrućim isparinama i vrućim predmetima, nakana neodređena
- Y27.0 Doticaj s parom, vrućim isparinaa i vrućim predmetima, nakana neodređena

Y28 Doticaj s oštrim predmetom, nakana neodređena
- Y28.0 Doticaj s oštrim predmetom, nakana neodređena

Y29 Doticaj s tupim predmetom, nakana neodređena
- Y29.0 Doticaj s tupim predmetom, nakana neodređena

Y30 Pad, skok ili guranje s visine, nakana neodređena
- Y30.0 Pad, sok ili guranje s visine, nakana neodređena

Y31 Pad, ležanje ili trčanje ispred objekta ili prema objektu u pokretu, nakana neodređena
- Y31.0 Pad, ležanje ili trčanje ispred objekta ili prema objektu u pokretu, nakana neodređena

Y32 Razbijanje motornog vozila, nakana neodređena
- Y32.0 Razbijanje motornog vozila, nakana neodređena

Y33 Drugi specificirani događaji, nakana neodređena
- Y33.0 Drugi specificirani događaji, nakana neodređena

Y34 Nespecificiran događaj, nakana neodređena
- Y34.0 Nespecificiran događaj, nakana neodređena