A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

Y35-Y36 - Zakonske intervencije i ratno stanje
 
(Y35-Y36) - Zakonske intervencije i ratno stanje

Y35 Zakonske intervencije
- Y35.0 Zakonske intervencije koje uključuju pucanj iz vatrenog oružja
- Y35.1 Zakonska intervencija koja uključuje eksplozive
- Y35.2 Zakonske intervencije koje uključuju plin
- Y35.3 Zakonske intervencije koje uključuju tupe predmete
- Y35.4 Zakonska intervencija koja uključuje oštre predmete
- Y35.5 Zakonska (legalna) egzekucija (smrtna kazna)
- Y35.6 Zakonska intervencija koja uključuje druge specificirane načine
- Y35.7 Zakonska intervencija, način nespecificiran

Y36 Ratne operacije
- Y36.0 Ratne operacije koje uključuju eksploziju pomorskih oružja
- Y36.1 Ratne operacije koje uključuju razaranje letjelice
- Y36.2 Ratne operacije koje uključuju ostale eksplozije i krhotine
- Y36.3 Ratne operacije koje uključuju vatre, požare i zapaljive tvari
- Y36.4 Ratne operacije koje uključuju vatreno oružje i druge oblike konvencionalnog ratovanja
- Y36.5 Ratne operacije koje uključuju nuklearno oružje
- Y36.6 Ratne operacije koje uključuju biološko oružje
- Y36.7 Ratne operacije koje uključuju kemijsko oružje i druge oblike nekonvencionalnog ratovanja
- Y36.8 Ratne operacije nakon obustave neprijateljstava
- Y36.9 Ratne operacije, nespecificirane