A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

Y85 - Y89 Posljedice vanjskih uzroka

(Y85-Y89) - Posljedice vanjskih uzroka

Y85 Posljedice nezgode pri prijevozu
- Y85.0 Posljedice nezgode uzrokovane motornim vozilom
- Y85.9 Posljedice ostalih i nespecificiranih nezgoda pri prijevozu

Y86 Posljedice drugih nezgoda
- Y86.0 Posljedice drugih nezgoda

Y87 Posljedice namjernog samoozljeđivanja, napadaja i događaja nespecificirane nakane
- Y87.0 Posljedice namjernog samoozljeđivanja
- Y87.1 Posljedice napadaja
- Y87.2 Posljedice događaja neodređene nakane

Y88 Posljedice kirurškog ili medicinskog zbrinjavanja kao vanjskog uzroka
- Y88.0 Posljedice štetna djelovanja lijekova, ljekovitog pripravka i bioloških supstancija u terapijskoj uporabi
- Y88.1 Posljedice nezgoda za bolesnika u tijeku kirurških i medicinskih postupaka
- Y88.2 Posljedice štetnih događaja povezanih s medicinskim sredstvima u dijagnostičkoj ili terapijskoj uporabi
- Y88.3 Posljedice kirurških i medicinskih postupaka kao uzroka bolesnikove nenormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka

Y89 Posljedice ostalih vanjskih uzroka
- Y89.0 Posljedice legalnih intervencija
- Y89.1 Posljedice ratnih operacija
- Y89.9 Posljedice nespecificirana vanjskog uzroka