A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F00-F99 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (lat.)
 
MKB-10: F00
Dijagnoza: Demencija u Alzheimerovoj bolesti
Latinski naziv: Dementia in morbo Alzheimer

MKB-10: F01
Dijagnoza: Vaskularna demencija
Latinski naziv: Dementia vascularis

MKB-10: F02
Dijagnoza: Demencija u drugim bolestima
Latinski naziv: Dementia in morbis aliis

MKB-10: F03
Dijagnoza: Nespecificirana demencija
Latinski naziv: Dementia

MKB-10: F04
Dijagnoza: Organski amnestički sindrom koji nije uzrokovan alkoholom i drugim psihoaktivnim tvarima
Latinski naziv: Syndroma amnestica organica

MKB-10: F05
Dijagnoza: Delirij - duševno oboljenje
Latinski naziv: Delirium

MKB-10: F06
Dijagnoza: Drugi mentalni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga te tjelesnom bolešću
Latinski naziv: Disordines mentales propter damnum et dysfunctionem cerebri sive morbum physicum, alii

MKB-10: F07
Dijagnoza: Poremecaji osobnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolescu, ostecenjem i disfunkcijom mozga
Latinski naziv: Disordines personae et disordines morum propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri

MKB-10: F09
Dijagnoza:Nespecifični organski ili simptomatski mentalni poremećaji
Latinski naziv: Morbus mentalis organicus sive symptomaticus non specificatus

MKB-10: F10-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani uporabom alkohola
Latinski naziv: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)

MKB-10: F11-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom opijata
Latinski naziv: Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)

MKB-10: F12-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida
Latinski naziv: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)

MKB-10: F13-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)

MKB-10: F14-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina
Latinski naziv: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)

MKB-10: F15-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, ukljucujuci kofein
Latinski naziv: Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens (coffein

MKB-10: F16-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom halucinogena
Latinski naziv: Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)

MKB-10: F17-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana
Latinski naziv: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)

MKB-10: F18-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala
Latinski naziv: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)

MKB-10: F19-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom vise psihoaktivnih tvari i drugih droga
Latinski naziv: Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et a

KB-10: F20
Dijagnoza: Shizofrenija - "Mladalačko ludilo"
Latinski naziv: Schizophrenia

MKB-10: F21
Dijagnoza: Poremecaj slican shizofreniji
Latinski naziv: Disordo schizotypicus

MKB-10: F22
Dijagnoza: Stalna sumanuta stanja
Latinski naziv: Psychoses paranoides persistentes

MKB-10: F23
Dijagnoza: Akutna i prolazna mentalna oboljenja
Latinski naziv: Psychoses acutae et transitivae

MKB-10: F24
Dijagnoza: Inducirano sumanuto stanje
Latinski naziv: Psychosis paranoides inducta

MKB-10: F25
Dijagnoza: Shizoafektivni poremećaj
Latinski naziv: Psychoses schizoaffectivae

MKB-10: F28
Dijagnoza: Drugi neorganski psihotični poremećaji
Latinski naziv: Psychosis non organica, typus alius

MKB-10: F29
Dijagnoza: Neorganske psihoze, nespecifično (neoznaceno)
Latinski naziv: Psychosis non organica, non specificata

MKB-10: F30
Dijagnoza: Manija - manijsko mentalno oboljenje
Latinski naziv: Mania

MKB-10: F31
Dijagnoza: Bipolarni afektivni poremećaj
Latinski naziv: Psychosis affectiva, typus bipolaris

MKB-10: F32
Dijagnoza: Depresija
Latinski naziv: Depressio

MKB-10: F33
Dijagnoza: Povratni depresijski poremecaj
Latinski naziv: Depressio recurrens

MKB-10: F34
Dijagnoza: Stalni poremećaji raspolozenja (afekata)
Latinski naziv: Disordines thymici (affectivi) permanentes

MKB-10: F38
Dijagnoza: Drugi poremećaji raspolozenja (afekata)
Latinski naziv: Disordines thymiaci affectivi alii

MKB-10: F39
Dijagnoza: Poremećaj raspolozenja (afekta), neoznacen
Latinski naziv: Disordo thymiacus (affectivus), non specificatus

MKB-10: F40
Dijagnoza: Fobični anksiozni poremećaaj
Latinski naziv: Disordines anxiosi phobici

MKB-10: F41
Dijagnoza: Drugi anksiozni poremećaji
Latinski naziv: Disordines anxiosi alii

MKB-10: F42
Dijagnoza: Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP)
Latinski naziv: Disordo obsessivocompulsivus

MKB-10: F43
Dijagnoza: Reakcija na težak stres i poremećaji prilagođavanja
Latinski naziv: Reactio stressogenes, gradus majoris, et reactiones maladaptivae

MKB-10: F44
Dijagnoza: Disocijativni (konverzivni) poremećaji
Latinski naziv: Disordines dissociativi (conversiones)

MKB-10: F45
Dijagnoza: Somatoformni poremećaji (Tjelesni psihogeni poremećaji)
Latinski naziv: Disordines somatoformes

MKB-10: F48
Dijagnoza: Drugi neurotski poremećaji
Latinski naziv: Disordines neurotici alii

MKB-10: F50
Dijagnoza: Poremećaj hranjenja
Latinski naziv: Disordines alimentarii

MKB-10: F51
Dijagnoza: Neorganski poremećaji spavanja
Latinski naziv: Disordines somni non organici

MKB-10: F52
Dijagnoza: Seksualna disfunkcija (Neorganski poremećaj u spolnom odnosu)
Latinski naziv: Dysfunctio sexualis non organica

MKB-10: F53
Dijagnoza: Mentalni poremećaji i poremećaji udruženi s babinjama (postporođajni period)
Latinski naziv: Disordines mentales cum puerperio associati

MKB-10: F54
Dijagnoza: Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja u drugim bolestima
Latinski naziv: Factores mentales et factores morum in morbis aliis

MKB-10: F55
Dijagnoza: Zloupotreba lijekova bez uzrokovanja ovisnosti
Latinski naziv: Abusus supstantiarum non dependiferarum

MKB-10: F59
Dijagnoza: Sindromi ponašanja udruženi s fiziološkim smetnjama i fizičkim činiocima, neoznačeni
Latinski naziv: Syndromae morum cum disordinibus physiologicis et factoribus assocate,non specificatae

MKB-10: F60
Dijagnoza: Specifični poremećaji ličnosti
Latinski naziv: Disordines personae specifici

MKB-10: F61
Dijagnoza: Miješani i drugi poremećaji ličnosti (osobnosti)
Latinski naziv: Disordines personae mixti, et alii

MKB-10: F62
Dijagnoza: Trajna promjena ličnosti neorganskog porijekla
Latinski naziv: Mutatio personae persistens non organica

MKB-10: F63
Dijagnoza: Poremećaji navika i impulsa
Latinski naziv: Disordines consuetudinum et impulsuum

MKB-10: F64
Dijagnoza: Poremećaj spolnog identiteta
Latinski naziv: Disordines identitatis sexualis

MKB-10: F65
Dijagnoza: Poremećaji spolne sklonosti
Latinski naziv: Disordines incilnationis sexualis

MKB-10: F66
Dijagnoza: Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa spolnim razvojem i orijentacijom
Latinski naziv: Disordines mentales et disordines cumevolutione et orientatione sexuali associati

MKB-10: F68
Dijagnoza: Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
Latinski naziv: Disordines personae et disordines morum adoltorum aliae

MKB-10: F69
Dijagnoza: Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odrasle osobe, neoznaceni
Latinski naziv: Disordines personae et disordines morum adulti, non specificati

MKB-10: F70
Dijagnoza: Laka mentalna retardacija
Latinski naziv: Retardatio mentalis levis

MKB-10: F71
Dijagnoza: Umjerena mentalna retardacija
Latinski naziv: Retardatio mentalis moderata

MKB-10: F72
Dijagnoza: Teža mentalna retardacija
Latinski naziv: Retardatio mentalis gravis

MKB-10: F73
Dijagnoza: Teška mentalna retardacija
Latinski naziv: Retardatio mentalis profuoda

MKB-10: F78
Dijagnoza: Ostala mentalna retardacija
Latinski naziv: Retardatio mentalis alia

MKB-10: F79
Dijagnoza: Nespecifična mentalna retardacija
Latinski naziv: Retardatio mentalis, non specificata

MKB-10: F80
Dijagnoza: Specifični poremećaji razvoja govora i jezika
Latinski naziv: Disordines evolutionis orationis et linquae, specifici

MKB-10: F81
Dijagnoza: Specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje
Latinski naziv: Disordines evolutionis facultatum scholasticarum specifici

MKB-10: F82
Dijagnoza: Specifičan poremećaj razvoja motoričkih funkcija (pokretljivosti)
Latinski naziv: Disordo evolutionis functlonis motoricae specificus

MKB-10: F83
Dijagnoza: Mješoviti specifični poremećaji razvoja
Latinski naziv: Disordines evolutionis specifici mixti

MKB-10: F84
Dijagnoza: Pervazivni poremećaji razvoja
Latinski naziv: Disordines evolutionis pervasivi

MKB-10: F88
Dijagnoza: Drugi psihički poremećaji razvoja
Latinski naziv: Disordines evolutionis psychici alii

MKB-10: F89
Dijagnoza: Poremećaj psihičkog razvoja, neoznačen
Latinski naziv: Disordo evolutionis psychicae, non specificatus

MKB-10: F90
Dijagnoza: Hiperkinetski poremećaj
Latinski naziv: Diserdines hyperkinetici

MKB-10: F91
Dijagnoza: Poremećaji ponašanja
Latinski naziv: Disordines morum

MKB-10: F92
Dijagnoza: Mjesoviti poremećaji ponasanja i emocija
Latinski naziv: Disordines morum et emotionum mixti

MKB-10: F93
Dijagnoza: Emocionalni poremećaji s početkom u djetinjstvu
Latinski naziv: Disordines emotionum in infantia orti

MKB-10: F94
Dijagnoza: Poremećaji socijalnog funkcioniranja nastali u djetinjstvu i adolescenciji
Latinski naziv: Disordines functionis socialis in infantia et adolenscentia orti

MKB-10: F95
Dijagnoza: Tikovi (nevoljni pokreti mišića)
Latinski naziv: Disordines spasmi involuntarii

MKB-10: F98
Dijagnoza: Ostali poremećaji emocija i ponašanja nastali u djetinjstvu i adolescenciji
Latinski naziv: Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia orti alii

MKB-10: F99
Dijagnoza: Mentalni (duševni) poremećaj, ne drugačije određen (osim: Mentalni poremećaj uzrokovan oštećenjem i disfunkcijom mozga i tjelesnom bolešću, neoznačen (F06.9))
Latinski naziv: Disordo mentalis