A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

H00-H59 Bolesti oka i adneksa (lat.)
 
MKB-10: H00
Dijagnoza: Cmicak i tvrdo zrno u kapku oka
Latinski naziv: Hordeolum et chalazion

MKB-10: H01
Dijagnoza: Druga zapaljenja kapka oka
Latinski naziv: Morbi palpebrae inflammatorii alii

MKB-10: H02
Dijagnoza: Druge bolesti kapka oka
Latinski naziv: Morbi palpebrae alii

MKB-10: H03
Dijagnoza: Bolesti kapka oka u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi palpebrae in morbis aliis

MKB-10: H04
Dijagnoza: Bolesti suznog aparata
Latinski naziv: Morbi apparatus lacrimalis

MKB-10: H05
Dijagnoza: Bolesti duplje oka
Latinski naziv: Morbi orbitae

MKB-10: H06
Dijagnoza: Bolesti suznog aparata i bolesti duplje oka u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi apparatus lacrimalis et morbi orbitae in morbis aliis

MKB-10: H10
Dijagnoza: Zapaljenje veznjace oka
Latinski naziv: Conjunctivitis

MKB-10: H11
Dijagnoza: Druge bolesti veznjace oka
Latinski naziv: Morbi conjunctivae alii

MKB-10: H13
Dijagnoza: Bolesti veznjace oka u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi conjunctivae in morbis aliis

MKB-10: H15
Dijagnoza: Bolesti beonjace
Latinski naziv: Morbi sclerae

MKB-10: H16
Dijagnoza: Zapaljenje roznjace
Latinski naziv: Keratitis

MKB-10: H17
Dijagnoza: Oziljna promena i zamucenje roznjace
Latinski naziv: Cicatrix et opacitas corneae

MKB-10: H18
Dijagnoza: Druge bolesti roznjace
Latinski naziv: Morbi corneae alii

MKB-10: H19
Dijagnoza: Bolesti beonjace i bolesti roznjace u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi sclerae et morbi corneae in morbis aliis

MKB-10: H20
Dijagnoza: Zapaljenje duzice i zrakastog tela
Latinski naziv: Iridocyclitis

MKB-10: H21
Dijagnoza: Druge bolesti duzice i bolesti zrakastog tela
Latinski naziv: Morbi iridis et morbi corporis ciliaris alii

MKB-10: H22
Dijagnoza: Bolesti duzice i bolesti zrakastog tela u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi iridis et morbi corporis ciliaris in morbis aliis

MKB-10: H25
Dijagnoza: Siva mrena - staracko zamucenje sociva
Latinski naziv: Cataracta senilis

MKB-10: H26
Dijagnoza: Druga siva mrena
Latinski naziv: Cataracta alia

MKB-10: H27
Dijagnoza: Druge bolesti sociva
Latinski naziv: Morbi lentis alii

MKB-10: H28
Dijagnoza: Siva mrena i druge bolesti sociva oka u drugim bolestima
Latinski naziv: Cataracta et morbi lentis oculi alii in morbis aliis

MKB-10: H30
Dijagnoza: Zapaljenje sudovnjace i mreznjace
Latinski naziv: Chorioretinitis

MKB-10: H31
Dijagnoza: Druge bolesti sudovnjace
Latinski naziv: Morbi chorioideae alii

MKB-10: H32
Dijagnoza: Bolesti sudovnjace i bolesti mreznjace u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi chorioideae et morbi retinae in morbis aliis

MKB-10: H33
Dijagnoza: Odlubljenje mreznjace i rascep mreznjace
Latinski naziv: Ablatio retinae et ruptura retinae

MKB-10: H34
Dijagnoza: Zapusen krvni sud mreznjace
Latinski naziv: Occlusio retinae vascularis

MKB-10: H35
Dijagnoza: Druge bolesti mreznjace
Latinski naziv: Morbi retinae alii

MKB-10: H36
Dijagnoza: Bolesti mreznjace u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi retinae in morbis aliis

MKB-10: H40
Dijagnoza: Zelena mrena
Latinski naziv: Glaucoma

MKB-10: H42*
Dijagnoza: Zelena mrena u drugim bolestima
Latinski naziv: Glaucoma in morbis aliis

MKB-10: H43
Dijagnoza: Bolesti staklastog tela
Latinski naziv: Morbi corporis vitrei

MKB-10: H44
Dijagnoza: Bolesti jabucice oka
Latinski naziv: Morbi bulbi oculi

MKB-10: H45
Dijagnoza: Bolesti staklastog tela i jabucice oka u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi corporis vitrei morbi bulbi oculi in morbis aliis

MKB-10: H46
Dijagnoza: Zapaljenje vidnog zivca
Latinski naziv: Neuritis nervi optici

MKB-10: H47
Dijagnoza: Druge bolesti vidnog zivca i bolesti vidnih puteva
Latinski naziv: Morbi nervi optici et morbi tractuum opticorum alii

MKB-10: H48
Dijagnoza: Bolesti vidnog zivca i bolesti vidnih puteva u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi nervi optici et morbi tractuum opticorum in morbi aliis

MKB-10: H49
Dijagnoza: Razrokost usled oduzetosti misica pokretaca oka
Latinski naziv: Strabismus paralyticus

MKB-10: H50
Dijagnoza: Druga razrokost
Latinski naziv: Strabismus alius

MKB-10: H51
Dijagnoza: Drugi poremecaji pokretanja oba oka
Latinski naziv: Anomaliae motuum binocularium aliae

MKB-10: H52
Dijagnoza: Poremecaji prelamanja svetlosti i poremecaji prilagodavanja oka
Latinski naziv: Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis

MKB-10: H53
Dijagnoza: Poremecaji vida
Latinski naziv: Disordines visuales

MKB-10: H54
Dijagnoza: Slepilo i oslabljen vid
Latinski naziv: Amaurosis et amblyopia

MKB-10: H55
Dijagnoza: Spontani i drugi nejednaki pokreti oka
Latinski naziv: Nystagmus et motus oculi inaequales alii

MKB-10: H57
Dijagnoza: Druge bolesti oka i pripojaka oka
Latinski naziv: Morbi oculi et adnexorurn alii

MKB-10: H58
Dijagnoza: Druge bolesti oka i pripojaka oka u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi okuli et adnexorum alii in morbis aliis

MKB-10: H59
Dijagnoza: Poremecaji oka i pripojaka oka posle intervencija
Latinski naziv: Disordines oculi et adnexorum post intervetiones