A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

H60-H95 Bolesti uha i mastoidnih procesa (lat.)
 
MKB-10: H60
Dijagnoza: Zapaljenje spoljasnjeg uva
Latinski naziv: Otitis externa

MKB-10: H61
Dijagnoza: Druge bolesti spoljasnjeg uva
Latinski naziv: Morbi auris externae alii

MKB-10: H62
Dijagnoza: Bolesti spoljasnjeg uva u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi auris externae in morbis aliis

MKB-10: H65
Dijagnoza: Negnojno zapaljenje srednjeg uva
Latinski naziv: Otitis media non suppurativa

MKB-10: H66
Dijagnoza: Gnojno zapaljenje srednjeg uva
Latinski naziv: Otitis media suppurativa

MKB-10: H67
Dijagnoza: Zapaljenje srednjeg uva u drugim bolestima
Latinski naziv: Otitis media in morbis aliis

MKB-10: H68
Dijagnoza: Zapaljenje i zacepljenje Eustahijeve tube
Latinski naziv: Otosalpingitis et occlusio tubae auditivae(Eustachii)

MKB-10: H69
Dijagnoza: Druge bolesti Eustahijeve tube
Latinski naziv: Morbi tubae auditivae (Eustachii) alii

MKB-10: H70
Dijagnoza: Zapaljenje mastoidnog nastavka i srodne bolesti
Latinski naziv: Mastoiditis et morbi affines

MKB-10: H71
Dijagnoza: Pokozicna tvorevina srednjeg uva
Latinski naziv: Cholesteatoma auris mediae

MKB-10: H72
Dijagnoza: Otvor bubne opne
Latinski naziv: Perforatio membranae tympani

MKB-10: H73
Dijagnoza: Druge bolesti bubne opne
Latinski naziv: Morbi membranae tympani alii

MKB-10: H74
Dijagnoza: Druge bolesti srednjeg uva i bolesti mastoidnog nastavka
Latinski naziv: Morbi auris mediae et morbi processus mastoidei alii

MKB-10: H75
Dijagnoza: Druge bolesti srednjeg uva i bolest mastoidnog nastavka u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi auris mediae et morbi processus mastoidei alii in morbis aliis

MKB-10: H80
Dijagnoza: Otoskleroza - skleroza unutrasnjeg uva
Latinski naziv: Otosclerosis

MKB-10: H81
Dijagnoza: Funkcijske bolesti organa za odrzavanje ravnoteze
Latinski naziv: Morbi functionis organorum vestibularium

MKB-10: H82
Dijagnoza: Vrtoglavica u drugim bolestima
Latinski naziv: Vertigo in morbis aliis

MKB-10: H83
Dijagnoza: Druge bolesti unutrasnjeg uva
Latinski naziv: Morbi auris internae alii

MKB-10: H90
Dijagnoza: Sprovodna gluvoca i senzornoneuralna gluvoca
Latinski naziv: Surditas conductiva et surditas sensorineuralis

MKB-10: H91
Dijagnoza: Druga gluvoca
Latinski naziv: Surditas alia

MKB-10: H92
Dijagnoza: Bol u uvu i curenje iz uva
Latinski naziv: Otalgia et otorrhoea

MKB-10: H93
Dijagnoza: Drugi poremecaji uva
Latinski naziv: Disordines auris alii

MKB-10: H94
Dijagnoza: Druge bolesti uva u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi auris alii in morbis aliis

MKB-10: H95
Dijagnoza: Bolesti uva i bolesti mastoidnog nastavka posle intervencije
Latinski naziv: Morbi auris et morbi processus mastoidei postprocedurales