A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

K00-K93 Bolesti probavnog sustava (lat.)
 
MKB-10: K00
Dijagnoza: Poremecaji razvoja i nicanja zuba
Latinski naziv: Disordines evolutionis et eruptionis dentium

MKB-10: K01
Dijagnoza: Neiznikao zub i uklesten zub
Latinski naziv: Dens retentus et dens impactus

MKB-10: K02
Dijagnoza: Karijes - kvar zuba
Latinski naziv: Caries dentium

MKB-10: K03
Dijagnoza: Druge bolesti tvrdih tkiva zuba
Latinski naziv: Morbi textuum dentium durarum alii

MKB-10: K04
Dijagnoza: Bolesti pulpe zuba i tkiva oko vrha zuba
Latinski naziv: Morbi pulpae et textus periapicalis

MKB-10: K05
Dijagnoza: Gingivitis - zapaljenje desni - i bolesti okoline zuba
Latinski naziv: Gingivitis et morbi periodontales

MKB-10: K06
Dijagnoza: Druge bolesti desni i bezubog alveolnog nastavka
Latinski naziv: Morbi gingivae et processus alveolaris edentati alii

MKB-10: K07
Dijagnoza: Anomalije zuba i kostiju lica ukljucujuci smetnje zagrizaja
Latinski naziv: Anomaliae dentofaciales, malocclusiones includens

MKB-10: K08
Dijagnoza: Druge bolesti zuba i potpornog tkiva
Latinski naziv: Morbi dentium et textus sustentionalis alii

MKB-10: K09
Dijagnoza: Ciste usta
Latinski naziv: Cistes regionis oralis

MKB-10: K10
Dijagnoza: Druge bolesti vilica
Latinski naziv: Morbi maxillae et mandibulae alii

MKB-10: K11
Dijagnoza: Bolesti pljuvacnih zlezda
Latinski naziv: Morbi glandularum salivarium

MKB-10: K12
Dijagnoza: Zapaljenje sluznice usta
Latinski naziv: Stomatitis

MKB-10: K13
Dijagnoza: Druge bolesti usne i sluznice usta
Latinski naziv: Morbi labii et mucosae oris alii

MKB-10: K14
Dijagnoza: Bolesti jezika
Latinski naziv: Morbi linguae

MKB-10: K20
Dijagnoza: Zapaljenje jednjaka
Latinski naziv: Oesophagitis

MKB-10: K21
Dijagnoza: Zeludacno-jednjacko povracanje
Latinski naziv: Refluum gastrooesophagicum

MKB-10: K22
Dijagnoza: Druge bolesti jednjaka
Latinski naziv: Morbi oesophagi alii

MKB-10: K23
Dijagnoza: Bolesti jednjaka u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi oesophagi in morbis aliis

MKB-10: K25
Dijagnoza: Grizlica zeluca
Latinski naziv: Ulcus ventriculi

MKB-10: K26
Dijagnoza: Grizlica dvanaestopalacnog creva
Latinski naziv: Ulcus duodeni

MKB-10: K27
Dijagnoza: Pepticka grizlica, neoznacene lokalizacije
Latinski naziv: Ulcus pepticum, loci non specificati

MKB-10: K28
Dijagnoza: Zeludacno-crevna grizlica
Latinski naziv: Ulcus gastrojejunale

MKB-10: K29
Dijagnoza: Zapaljenje zeluca i dvanaestopalacnog creva
Latinski naziv: Gastritis et duedenitis

MKB-10: K30
Dijagnoza: Poremeceno varenje
Latinski naziv: Dyspepsia

MKB-10: K31
Dijagnoza: Druge bolesti zeluca i bolesti dvanaestopalacnog creva
Latinski naziv: Morbi ventriculi et morbi duodeni alii

MKB-10: K35
Dijagnoza: Akutno zapaljenje slepog creva
Latinski naziv: Appendicitis acuta

MKB-10: K36
Dijagnoza: Drugo zapaljenje slepog creva
Latinski naziv: Appendicitis alia

MKB-10: K37
Dijagnoza: Zapaljenje slepog creva, neoznaceno
Latinski naziv: Appendicitis, non specificata

MKB-10: K38
Dijagnoza: Druge bolesti slepog creva
Latinski naziv: Morbi apendicis alii

MKB-10: K40
Dijagnoza: Preponska kila
Latinski naziv: Hernia inguinalis

MKB-10: K41
Dijagnoza: Butna kila
Latinski naziv: Hernia femoralis

MKB-10: K42
Dijagnoza: Pupcana kila
Latinski naziv: Hernia umbilicalis

MKB-10: K43
Dijagnoza: Kila prednjeg zida trbuha
Latinski naziv: Hernia ventralis

MKB-10: K44
Dijagnoza: Kila grudno-trbusne precage
Latinski naziv: Hernia diaphragmatica

MKB-10: K45
Dijagnoza: Druga trbusna kila
Latinski naziv: Hernia ambdominalis alia

MKB-10: K46
Dijagnoza: Trbusna kila, neoznacena
Latinski naziv: Hernia abdominalis, non specificata

MKB-10: K50
Dijagnoza: Crohnova bolest
Latinski naziv: Morbus Crohn

MKB-10: K51
Dijagnoza: Zapaljenje debelog creva sa grizlicama
Latinski naziv: Colitis ulcerosa

MKB-10: K52
Dijagnoza: Druga nezarazna zapaljenja zeluca, tankog creva i debelog creva
Latinski naziv: Gastroenteritis, ileitis et colitis non infectiva alia

MKB-10: K55
Dijagnoza: Bolesti krvnih sudova i creva
Latinski naziv: Morbi vasorum intestini

MKB-10: K56
Dijagnoza: Paraliticki zavezano crevo i zacepljenje creva, bez kile
Latinski naziv: Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, sine hernia

MKB-10: K57
Dijagnoza: Divertikuoza - vrecasta prosirenja creva
Latinski naziv: Diverticulosis intestini

MKB-10: K58
Dijagnoza: Sindrom nadrazenog creva
Latinski naziv: Syndroma intestini irritabilis

MKB-10: K59
Dijagnoza: Drugi poremecaj rada creva
Latinski naziv: Functio laesa intestini alia

MKB-10: K60
Dijagnoza: Prskotina i fistula cmara i prskotina i fistula zadnjeg creva
Latinski naziv: Fissura et fistula ani et fissura et fistula rectalis

MKB-10: K61
Dijagnoza: Zagnoj oko cmara i zadnjeg creva
Latinski naziv: Abscessus ani et regionis rectalis

MKB-10: K62
Dijagnoza: Druge bolesti cmara i bolesti zadnjeg creva
Latinski naziv: Morbi ani et morbi recti alii

MKB-10: K63
Dijagnoza: Druge bolesti creva
Latinski naziv: Morbi intestini alii

MKB-10: K65
Dijagnoza: Zapaljenje potrbusnice
Latinski naziv: Peritonitis

MKB-10: K66
Dijagnoza: Druge bolesti potrbusnice
Latinski naziv: Morbi peritonaei alii

MKB-10: K67
Dijagnoza: Bolesti potrbusnice u zaraznim bolestima
Latinski naziv: Morbi peritonaei in morbis infectivis

MKB-10: K70
Dijagnoza: Bolest jetre uzrokovana alkoholom
Latinski naziv: Morbus hepatis alcoholicus

MKB-10: K71
Dijagnoza: Bolest jetre uzrokovana toksinima
Latinski naziv: Morbus hepatis toxicus

MKB-10: K72
Dijagnoza: Nedovoljna funkcija jetre
Latinski naziv: Insufficientia hepatis

MKB-10: K73
Dijagnoza: Hronicno zapaljenje jetre
Latinski naziv: Hepatitis chronica

MKB-10: K74
Dijagnoza: Fibroza i ciroza jetre
Latinski naziv: Fibrosis et cirrhosis hepatis

MKB-10: K75
Dijagnoza: Druge zapaljenske bolesti jetre
Latinski naziv: Morbi hepatis inflammatorii alii

MKB-10: K76
Dijagnoza: Druge bolesti jetre
Latinski naziv: Morbi hepatis alii

MKB-10: K77
Dijagnoza: Bolesti jetre u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi hepatis in morbis aliis

MKB-10: K80
Dijagnoza: Kamen u zucnoj kesi
Latinski naziv: Cholelithiasis

MKB-10: K81
Dijagnoza: Zapaljenje zucne kese
Latinski naziv: Cholecystitis

MKB-10: K82
Dijagnoza: Druge bolesti zucne kese
Latinski naziv: Morbi vesicae felleae alii

MKB-10: K83
Dijagnoza: Druge bolesti zucnih kanala
Latinski naziv: Morbi ductuum biliarium alii

MKB-10: K85
Dijagnoza: Akutno zapaljenje gusterace
Latinski naziv: Pancreatitis acuta

MKB-10: K86
Dijagnoza: Druge bolesti gusterace
Latinski naziv: Morbi pancreatis alii

MKB-10: K87
Dijagnoza: Bolest zucne kese, zucnih puteva i gusterace u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi vesicae felleae, ductuum biliarium et pancreatis in morbis aliis

MKB-10: K90
Dijagnoza: Losa apsorpcija u crevima
Latinski naziv: Malabsorptio intestini

MKB-10: K91
Dijagnoza: Bolesti organa za varenje posle intervencija
Latinski naziv: Morbi organorum digestivorum postprocedurales

MKB-10: K92
Dijagnoza: Druge bolesti organa za varenje
Latinski naziv: Morbi organorum digestivorum alii

MKB-10: K93
Dijagnoza: Druge bolesti organa za varenje u drugim bolestima
Latinski naziv: Morbi organorum digestivorum alii in morbis aliis