A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

S00-T98 Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom (lat.) - S
 
MKB-10: S00
Dijagnoza: Povrsinska povreda glave
Latinski naziv: Laesio traumatica capitis,superficialis

MKB-10: S01
Dijagnoza: Otvorena rana glave
Latinski naziv: Vulnus apertum capitis

MKB-10: S02
Dijagnoza: Prelom lobanje i prelom kostiju lica
Latinski naziv: Fractura cranii et fractura ossium faciei

MKB-10: S03
Dijagnoza: Iscasenje, uganuce i istegnuce zglobova i veza glave
Latinski naziv: Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis

MKB-10: S04
Dijagnoza: Povrede zivaca lobanje
Latinski naziv: Laesions traumaticae nervorum cranialium

MKB-10: S05
Dijagnoza: Povreda oka i duplje oka
Latinski naziv: Laesio traumatica oculi et orbitae

MKB-10: S06
Dijagnoza: Povreda unutar lobanje
Latinski naziv: Laesio traumatica intracranialis

MKB-10: S07
Dijagnoza: Povrede glave uzrokovana zdrobljavanjem - kras
Latinski naziv: Conquassatio capitis

MKB-10: S08
Dijagnoza: Odsecanje dela glave
Latinski naziv: Amputatio traumatica partis capitis

MKB-10: S09
Dijagnoza: Druge neoznacene povrede glave
Latinski naziv: Laesiones traumaticae capitis aliae, non specificatae

MKB-10: S10
Dijagnoza: Povrsinska povreda vrata
Latinski naziv: Laesio traumatica colli superficialis

MKB-10: S11
Dijagnoza: Otvorena rana vrata
Latinski naziv: Vulnus apertum colli

MKB-10: S12
Dijagnoza: Prelom vrata
Latinski naziv: Fractura colli

MKB-10: S13
Dijagnoza: Iscasenje, uganuce i istezanje zglobova i veza vrata
Latinski naziv: Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum colii

MKB-10: S14
Dijagnoza: Povrede zivaca i kicmene mozdine vrata
Latinski naziv: Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis colii

MKB-10: S15
Dijagnoza: Povreda krvnih sudova vrata
Latinski naziv: Laesio traumatica vasorum colli

MKB-10: S16
Dijagnoza: Povreda misica i tetive vrata
Latinski naziv: Laesio traumatica musculi et tendinis colii

MKB-10: S17
Dijagnoza: Povreda vrata uzrokovana zdrobljavanjem - kras
Latinski naziv: Conquassatio colli

MKB-10: S18
Dijagnoza: Odsecanje u predelu vrata
Latinski naziv: Amputatio traumatica regionis colli

MKB-10: S19
Dijagnoza: Druge neoznacene povrede vrata
Latinski naziv: Laesiones traumatica colli aliae, non specificatae

MKB-10: S20
Dijagnoza: Povrsinska povreda grudnog kosa
Latinski naziv: Laesio traumatica thoracis superficialis

MKB-10: S21
Dijagnoza: Otvorena rana grudnog kosa
Latinski naziv: Vulnus apertum thoracis

MKB-10: S22
Dijagnoza: Prelom rebra (rebara), grudne kosti i grudnog dela kicme
Latinski naziv: Fractura costae (costarum), sterni et columnae thoracalis

MKB-10: S23
Dijagnoza: Iscasenje, uganuce i istegnuce zglobova i veza grudnog kosa
Latinski naziv: Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis

MKB-10: S24
Dijagnoza: Povreda zivaca i grudnog dela kicmene mozdine
Latinski naziv: Laesiones traumaticae nervorum et medullae spinalis thoracalis

MKB-10: S25
Dijagnoza: Povreda grudnih krvnih sudova
Latinski naziv: Laesio traumatica vasorum thoracis

MKB-10: S26
Dijagnoza: Povreda srca
Latinski naziv: Laesio traumatica cordis

MKB-10: S27
Dijagnoza: Povrede drugih neoznacenih unutargrudnih organa
Latinski naziv: Laesiones traumaticae organorum thoracis aliorum,non specificatorum

MKB-10: S28
Dijagnoza: Povreda grudnog kosa uzrokovana zdrobljavanjem - kras - i odsecanje dela grudnog kosa
Latinski naziv: Conquassatio et amputatio traumatica partis thoracis

MKB-10: S29
Dijagnoza: Druge neoznacene povrede grudnog kosa
Latinski naziv: Laesiones traumaticae thoracis aliae,non specificatae

MKB-10: S30
Dijagnoza: Povrsinska povreda trbuha, slabine i karlice
Latinski naziv: Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis

MKB-10: S31
Dijagnoza: Otvorena rana trbuha,slabine i karlice
Latinski naziv: Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis

MKB-10: S32
Dijagnoza: Prelom slabinskog dela kicme i karlice
Latinski naziv: Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis

MKB-10: S33
Dijagnoza: Iscasenje, uganuce i istegnuce zglobova i veza slabinskog dela kicme i karlice
Latinski naziv: Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae lubalis et pelvis

MKB-10: S34
Dijagnoza: Povreda zivaca i slabinskog dela kicmene mozdine u trbusnom, slabinskom i karlicnom delu kicme
Latinski naziv: Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, lumbi et pelvis

MKB-10: S35
Dijagnoza: Povreda krvnih sudova u trbusnom, slabinskom i karlicnom delu kicme
Latinski naziv: Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis

MKB-10: S36
Dijagnoza: Povreda organa trbuha
Latinski naziv: Laesio traumatica organorum intraabdominalium

MKB-10: S37
Dijagnoza: Povreda organa karlice
Latinski naziv: Laesio traumatica organorum pelvis

MKB-10: S38
Dijagnoza: Povreda uzrokovana zdrobljavanjem - kras - i odsecanje dela trbuha, slabine i karlice
Latinski naziv: Conquassatio et amputatio partis abdominis, lumbi et pelvis traumatica

MKB-10: S39
Dijagnoza: Druge neoznacene povrede trbuha, slabine i karlice
Latinski naziv: Laesiones traumaticae abdominis,lumbi et pelvis aliae, non specificatae

MKB-10: S40
Dijagnoza: Povrsinska povreda u predelu ramena i nadlaktice
Latinski naziv: Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii superficialis

MKB-10: S41
Dijagnoza: Otvorena rana u predelu ramena i nadlaktice
Latinski naziv: Vulnus apertum regionis deltoideae et brachii

MKB-10: S42
Dijagnoza: Prelom u predelu ramena i nadlaktice
Latinski naziv: Fractura regionis deltoideae et brachii

MKB-10: S43
Dijagnoza: Iscasenje, uganuce i istegnuce zglobova i veza ramenog pojasa
Latinski naziv: Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitatis superioris

MKB-10: S44
Dijagnoza: Povreda zivaca u predelu ramena i nadlaktice
Latinski naziv: Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii

MKB-10: S45
Dijagnoza: Povreda krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice
Latinski naziv: Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii

MKB-10: S46
Dijagnoza: Povrede misica i tetive u predelu ramena i nadlaktice
Latinski naziv: Laesio traumatica musculi et tendinis regionis deltoideae et brachii

MKB-10: S47
Dijagnoza: Povreda uzrokovana zdrobljavanjem u predelu ramena i nadlaktice
Latinski naziv: Conquassatio regionis deltoideae et brachii

MKB-10: S48
Dijagnoza: Odsecanje u predelu ramena i nadlaktice
Latinski naziv: Amputatio traumatica regionis deltoideae et brachii

MKB-10: S49
Dijagnoza: Druge neoznacene povrede u predelu ramena i nadlaktice
Latinski naziv: Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii aliae, non specificatae

MKB-10: S50
Dijagnoza: Povrsinska povreda lakta i podlaktice
Latinski naziv: Laesio traumatica cubiti et antebrachii, superficialis

MKB-10: S51
Dijagnoza: Otvorena rana podlaktice
Latinski naziv: Vulnus apertum antebrachii

MKB-10: S52
Dijagnoza: Prelom podlaktice
Latinski naziv: Fractura antebrachii

MKB-10: S53
Dijagnoza: Iscasenje, uganuce i istegnuce zglobova i veza lakta
Latinski naziv: Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti

MKB-10: S54
Dijagnoza: Povreda zivaca podlaktice
Latinski naziv: Laesio traumatica nervorum antebrachii

MKB-10: S55
Dijagnoza: Povreda krvnih sudova u predelu podlaktice
Latinski naziv: Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii

MKB-10: S56
Dijagnoza: Povreda misica i tetive u predelu podlaktice
Latinski naziv: Laesio traumatica musculi et tendinis regionis antebrachii

MKB-10: S57
Dijagnoza: Rana podlaktice uzrokovana zdrobljavanjem - kras
Latinski naziv: Conquassatio antebrachii

MKB-10: S58
Dijagnoza: Odsecanje podlaktice
Latinski naziv: Amputatio traumatica antebrachii

MKB-10: S59
Dijagnoza: Druge neoznacene povrede podlaktice
Latinski naziv: Laesiones traumaticae antebrachii aliae, non specificatae

MKB-10: S60
Dijagnoza: Povrsinska povreda rucja i sake
Latinski naziv: Laesio traumatica carpi et manus, superficalis

MKB-10: S61
Dijagnoza: Otvorena rana rucja i sake
Latinski naziv: Vulnus apertum carpi et manus

MKB-10: S62
Dijagnoza: Prelom rucja i sake
Latinski naziv: Fractura carpi et manus

MKB-10: S63
Dijagnoza: Iscasenje, uganuce i istegnuce zglobova i veza u predelu rucja i sake
Latinski naziv: Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus

MKB-10: S64
Dijagnoza: Povreda zivaca rucja i sake
Latinski naziv: Laesio traumatica nervorum carpi et manus

MKB-10: S65
Dijagnoza: Povreda krvnih sudova u predelu rucja i sake
Latinski naziv: Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus

MKB-10: S66
Dijagnoza: Povreda misica i tetive u predelu rucja i sake
Latinski naziv: Laesio traumatica musculi et tendinis regionis carpi et manus

MKB-10: S67
Dijagnoza: Rana uzrokovana zdrobljavanjem - kras - ručja i šake
Latinski naziv: Conquasatio carpi et manus

MKB-10: S68
Dijagnoza: Odsecanje rucja i sake
Latinski naziv: Amputatio traumatica carpi et manus

MKB-10: S69
Dijagnoza: Druge i neoznacene povrede rucja i sake
Latinski naziv: Laesiones traumaticae carpi et manus aliae et non specificatae

MKB-10: S70
Dijagnoza: Povrsinska povreda u predelu kuka i butine
Latinski naziv: Laesio traumatica regionis coxae et femoris superficialis

MKB-10: S71
Dijagnoza: Otvorena rana u predelu kuka i butine
Latinski naziv: Vulnus apertum regionis coxae et femoris

MKB-10: S72
Dijagnoza: Prelom butnjace
Latinski naziv: Fractura femoris

MKB-10: S73
Dijagnoza: Iscasenje, uganuce i istegnuce zgloba i veza kuka
Latinski naziv: Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamentorum coxae

MKB-10: S74
Dijagnoza: Povreda zivaca u predelu kuka i butine
Latinski naziv: Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris

MKB-10: S75
Dijagnoza: Povreda krvnih sudova u predelu kuka i butine
Latinski naziv: Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris

MKB-10: S76
Dijagnoza: Povreda misica i tetive u predelu kuka i butine
Latinski naziv: Laesio traumatica musculi et tendinis regionis coxae et femoris

MKB-10: S77
Dijagnoza: Rana uzrokovana zdrobljavanjem - kras - kuka i kras- butine
Latinski naziv: Conquassatio coxae et conquassatio femoris

MKB-10: S78
Dijagnoza: Odsecanje kuka i odsecanje butine
Latinski naziv: Amputatio traumatica coxae et amputatio femoris

MKB-10: S79
Dijagnoza: Druge neoznacene povrede kuka i butine
Latinski naziv: Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae, non specificatae

MKB-10: S80
Dijagnoza: Povrsinska povreda potkolenice
Latinski naziv: Laesio traumatica cruris superficialis

MKB-10: S81
Dijagnoza: Otvorena rana potkolenice
Latinski naziv: Vulnus apertum cruris

MKB-10: S82
Dijagnoza: Prelom potkolenice ukljucujuci i predeo skocnog zgloba
Latinski naziv: Fractura cruris, regionem talocruralem, includens

MKB-10: S83
Dijagnoza: Iscasenje, uganuce i istegnuce zglobova i veza kolena
Latinski naziv: Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum genus

MKB-10: S84
Dijagnoza: Povreda zivaca potkolenice
Latinski naziv: Laesio traumatica nervorum cruris

MKB-10: S85
Dijagnoza: Povreda krvnih sudova potkolenice
Latinski naziv: Laesio traumatica vasorum cruris

MKB-10: S86
Dijagnoza: Povreda misica i tetive potkolenice
Latinski naziv: Laesio traumatica musculi et tendinis cruris

MKB-10: S87
Dijagnoza: Povreda uzrokovana zdrobljavanjem - kras - kolena i - kras - potkolenice
Latinski naziv: Conquasatio genus et conquasatio cruris

MKB-10: S88
Dijagnoza: Odsecanje potkolenice
Latinski naziv: Amputatio traumatica cruris

MKB-10: S89
Dijagnoza: Druge neoznacene povrede potkolenice
Latinski naziv: Laesiones traumatica cruris aliae, non specificatae

MKB-10: S90
Dijagnoza: Povrsinska povreda u predelu skocnog zgloba i stopala
Latinski naziv: Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis

MKB-10: S91
Dijagnoza: Otvorena rana u predelu skocnog zgloba i stopala
Latinski naziv: Vulnus apertum regionis malleoli et pedis

MKB-10: S92
Dijagnoza: Prelom stopala - izuzev predela skocnog zgloba
Latinski naziv: Fractura pedis (excl. regio malleoli)

MKB-10: S93
Dijagnoza: Iscasenje, uganuce i istegnuce zglobova i veza u predelu skocnog zgloba i stopala
Latinski naziv: Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis

MKB-10: S94
Dijagnoza: Povreda zivaca u predelu skocnog zgloba i stopala
Latinski naziv: Laesio traumatica nervorum regionis malleoli et pedis

MKB-10: S95
Dijagnoza: Povreda krvnih sudova u predelu skocnog zgloba i stopala
Latinski naziv: Laesio traumatica vasorum regionis malleoli et pedis

MKB-10: S96
Dijagnoza: Povreda misica i tetive u predelu skocnog zgloba i stopala
Latinski naziv: Laesio traumatica musculi et tendinis regionis malleoli et pedis

MKB-10: S97
Dijagnoza: Rana uzrokovana zdrobljavanjem - kras - u predelu skocnog zgloba i stopala
Latinski naziv: Conquassatio regionis malleoli et pedis

MKB-10: S98
Dijagnoza: Odsecanje u predelu skocnog zgloba i stopala
Latinski naziv: Amputatio traumatica regionis malleoli et pedis

MKB-10: S99
Dijagnoza: Druge neoznacene povrede u predelu skocnog zgloba i stopala
Latinski naziv: Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae non specificatae