A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

D50 - D89 Bolesti krvi i krvotvornih organa te određene bolesti imunološkog sustava


D50 - D89 Bolesti krvi i krvotvornih organa te određene bolesti imunološkog sustava

Nutricijske anemije
D50 Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom željeza
D51 Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vitamina B12
D52 Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom folata
D53 Druge slabokrvnosti uzrokovane neodgovarajucom ishranom

Hemolitičke anemije
D55 Slabokrvnost uzrokovana poremecajima fermenata (enzima)
D56 Talasanemija - obiteljska slabokrvnost djece
D57 Bolest uzrokovana pojavom srpastih stanica
D58 Druge nasljedne slabokrvnosti uzrokovane hemolizom
D59 Stečena slabokrvnost uzrokovana hemolizom

Aplastična i druge anemije
D60 Stečena aplazijska slabokrvnost (aplastična anemija)
D61 Druga aplazijska anemija
D62 Akutna slabokrvnost poslije krvarenja
D63 Slabokrvnost (anemija) kod kroničnih bolesti
D64 Druge slabokrvnosti

Poremećaji zgrušavanja i hemoragičnih stanja
D65 Rasijano zgrušavanje u krvnim sudovima
D66 Hemofilija A - poremecaj zgrusavanja krvi uzrokovana nedostatkom faktora VIII
D67 Hemofilija B - poremecaj zgrusavanja krvi uzrokovan nedostatkom faktora IX
D68 Drugi poremecaji zgrusavanja krvi
D69 Krvarenja kože i druga krvarenja

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa
D70 Agranulocitoza - smanjenje broja granulocita
D71 Funkcijski poremecaji neutrofila polimorfonuklearnih stanica
D72 Druge bolesti bijelih krvnih zrnaca (leukocita)
D73 Bolest slezene
D74 Methemoglobinemija - Plava bolest
D75 Druge bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa
D76 Bolesti limforetikularnog tkiva i bolesti retikulohistiocitnog sustava
D77 Drugi poremecaji krvi i poremecaji krvotvornih organa u drugim bolestima

Određeni poremećaji koji uključuju imunološki sustav
D80 Smanjenje imuniteta - s predominantnim poremecajima antitijela
D81 Kombinirana smanjenja imuniteta
D82 Smanjenje imuniteta - udruženo s drugim vecim oštećenjima
D83 Opći pad imuniteta (imunodeficijencija)
D84 Druga smanjenja imuniteta
D86 Sarkoidoza - Čvorici vezivnog tkiva
D89 Drugi poremećaji imuniteta


loading...