A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F05 Delirijum
 
MKB-10: F05
Dijagnoza: Delirij - duševno oboljenje
Latinski prijevod: Delirium
Engleski (ICD-10): Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F05.0
Dijagnoza: Delirijum bez demencije
Latinski prijevod: Delirium sine dementia
Engleski (ICD-10): Delirium not superimposed on dementia, so described

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F05.1
Dijagnoza: Delirijum sa demencijom
Latinski prijevod: Delirium cum dementia
Engleski (ICD-10): Delirium superimposed on dementia

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F05.8
Dijagnoza: Drugi delirij
Latinski prijevod: Delirium aliud
Engleski (ICD-10): Other delirium

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F05.9
Dijagnoza: Delirijum, neoznacen
Latinski prijevod: Delirium, non specificatum
Engleski (ICD-10): Delirium, unspecified