A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F06 Drugi mentalni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga te tjelesnom bolešću
 
MKB-10: F06
Dijagnoza: Drugi mentalni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga te tjelesnom bolešću
Latinski prijevod: Disordines mentales propter damnum et dysfunctionem cerebri sive morbum physicum, alii
Engleski (ICD-10): Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease
Bolovanje: do 60 dana (pogledaj Pravilnik)
--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F06.0
Dijagnoza: Organska halucinoza
Latinski prijevod: Hallucinosis organica
Engleski (ICD-10): Organic hallucinosis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F06.1
Dijagnoza: Organski katatoni poremećaj
Latinski prijevod: Disordo catatonicus organicus
Engleski (ICD-10): Organic catatonic disorder

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F06.2
Dijagnoza: Organski sumanuti poremećaj (slican shizofreniji)
Latinski prijevod: Disordo paranoides organicus (schizophreniae similis
Engleski (ICD-10): Organic delusional [schizophrenia-like] disorder

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F06.3
Dijagnoza: Organski poremećaji raspoloženja (afekata)
Latinski prijevod: Disordines thymiaci (affectivi organici)
Engleski (ICD-10): Organic mood [affective] disorders

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F06.4
Dijagnoza: Organski anksiozni poremećaj
Latinski prijevod: Disordo anxioticus organicus
Engleski (ICD-10): Organic anxiety disorder

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F06.5
Dijagnoza: Organski disocijativni poremećaj
Latinski prijevod: Disordo dissociativus organicus
Engleski (ICD-10): Organic dissociative disorder

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F06.6
Dijagnoza: Organski emocionalni poremećaj (astenički)
Latinski prijevod: Disordo emotionalis organicus (asthenicus)
Engleski (ICD-10): Organic emotionally labile [asthenic] disorder

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F06.7
Dijagnoza: Blagi kognitivni poremećaj
Latinski prijevod: Disordo cognitivus gradus minoris
Engleski (ICD-10): Mild cognitive disorder

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F06.8
Dijagnoza: Drugi označeni duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i bolešću tijela
Latinski prijevod: Disordines mentales propter damnum et dysfunctionem cerebri sive morbum physicum alii, specificati
Engleski (ICD-10): Other specified mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F06.9
Dijagnoza: Duševni poremećaj uzrokovan oštećenjem i disfunkcijom mozga i bolešću tijela, neoznačen
Latinski prijevod: Disordo mentalis propter damnum et dysfunctionum cerebri sive morbum physicum, non specificatus
Engleski (ICD-10): Unspecified mental disorder due to brain damage and dysfunction and to physical disease