A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F07 Poremećaji osobnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga
 
MKB-10: F07
Dijagnoza: Poremecaji osobnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolescu, ostecenjem i disfunkcijom mozga
Latinski prijevod: Disordines personae et disordines morum propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri
Engleski (ICD-10): Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction
Bolovanje: do 21 dan (pogledaj Pravilnik)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F07.0
Dijagnoza: Organski poremecaji osobnosti
Latinski prijevod: Disordo personae organicus
Engleski (ICD-10): Organic personality disorder

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F07.1
Dijagnoza: Sindrom poslije upale mozga
Latinski prijevod: Syndroma post encephalitidem
Engleski (ICD-10): Postencephalitic syndrome

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F07.2
Dijagnoza: Sindrom poslije potresa mozga
Latinski prijevod: Syndroma post commotionem cerebri
Engleski (ICD-10): Postconcussional syndrome

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F07.8
Dijagnoza: Drugi organski poremecaji licnosti i poremecaji ponasanja uzrokovani bolescu, ostecenjem i disfunkcijom mozga
Latinski prijevod: Disordines personae et disordines morum organici propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri ali
Engleski (ICD-10): Other organic personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F07.9
Dijagnoza: Organski poremecaji licnosti i poremecaj ponasanja, uzrokovan bolescu, ostecenjem i disfunkcijom mozga, neoznacen
Latinski prijevod: Disordo personae et disordo morum organicus propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri, non sp.
Engleski (ICD-10): Unspecified organic personality and behavioural disorder due to brain disease, damage and dysfunction