A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F10 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uporabom alkohola
 
MKB-10: F10-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani uporabom alkohola
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)


--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F10.0
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus) - intoxicatio acuta

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F10.1
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom alkohola - zloupotreba
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus) - usus noxius

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F10.2
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom alkohola - sindrom ovisnosti
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus) - syndroma dependentiae

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F10.3
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom alkohola - apstinencijski sindrom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus) - syndroma abstinentialis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F10.4
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom alkohola - apstinencijalni sindrom sa delirijumom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus) - syndroma abstinentalis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F10.5
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom alkohola - dusevni poremecaj
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus) - psychosis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F10.6
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom alkohola - sindrom gubitka pamcenja
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus) - syndroma amnestica

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F10.7
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom alkohola - psihoticke posledice i kasni pocetak
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus) - psychosis residualis et

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F10.8
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom alkohola - drugi dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus) - disordines mentales et

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F10.9
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom alkohola - dusevni poremecaj i poremecaj ponasanja,neoznacen
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus) - disordo mentalis et dis