A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F12 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uporabom kanabinoida
 
MKB-10: F12-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F12.0
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-akutno trovanje
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-intoxicatio acu

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F12.1
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida - zloupotreba
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)- usus noxius

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F12.2
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-sindrom zavisnosti
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-syndroma depend

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F12.3
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-apstinencijalni sindrom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-syndroma abstin

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F12.4
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-apstinencijalni sindrom sa delirijumom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-syndroma abstin

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F12.5
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-dusevni poremecaj
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-psychosis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F12.6
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-sindrom gubitka pamcenja
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-syndroma amnest

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F12.7
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-psihoticke posledice i kasni pocetak
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-psychosis resid

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F12.8
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-drugi dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-disordines ment

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F12.9
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-dusevni poremecaj i poremecaj ponasanja,neoznacen
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-disordo mentali