A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F14 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina
 
MKB-10: F14-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F14.0
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina-akutno trovanje
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-intoxicatio acuta

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F14.1
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina-zloupotreba
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-usus noxius

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F14.2
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina-sindrom zavisnosti
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-syndroma dependentiae

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F14.3
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina-apstinencijalni sindrom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-syndroma abstinentialis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F14.4
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina-apstinencijalni sindrom sa delirijumom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-syndroma abstinentialis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F14.5
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina-dusevni poremecaj
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-psychosis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F14.6
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina-sindrom gubitka pamcenja
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-syndroma amnestica

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F14.7
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina-psihoticke posledice i kasni pocetak
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-psychosis residualis et

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F14.8
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina-drugi dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-disordines mentales et d

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F14.9
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom kokaina-dusevni poremecaj i poremecaj ponasanja,neoznacen
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-disordo mentalis et diso