A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F17 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana
 
MKB-10: F17-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F17.0
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana-akutno trovanje
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-intoxicatio acuta

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F17.1
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana-zloupotreba
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-usus noxius

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F17.2
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana-sindrom zavisnosti
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-syndroma dependentiae

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F17.3
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana-apstinencijalni sindrom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-syndroma abstinentialis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F17.4
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana-apstinencijalni sindrom sa delirijumom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-syndroma abstinentialis c

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F17.5
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana-dusevni poremecaj
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-psychosis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F17.6
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana-sindrom gubitka pamcenja
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-syndroma amnestica

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F17.7
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana-psihoticke posledice i kasni pocetak
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-psychosis residualis et t

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F17.8
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana-drugi dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-disordines mentales et di

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F17.9
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom duhana-dusevni poremecaj i poremecaj ponasanja,neoznacen
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-disordo mentalis et disor