A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F18 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala
 
MKB-10: F18-
Dijagnoza: Mentalni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F18.0
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala - akutno trovanje
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-intoxicat

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F18.1
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala - zlouporaba
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-usus noxi

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F18.2
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala - sindrom ovisnosti
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-syndroma

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F18.3
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala - apstinencijalni sindrom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-syndroma

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F18.4
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala - apstinencijalni sindrom sa delirijumom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-syndroma

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F18.5
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala - dusevni poremecaj
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-psychosis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F18.6
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala - sindrom gubitka pamcenja
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-syndroma

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F18.7
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala - psihoticke posljedice i kasni pocetak
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-psychosis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F18.8
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvaraca - drugi dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-disordine

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F18.9
Dijagnoza: Dusevni poremecaji i poremecaji ponasanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala - dusevni poremecaj i poremecaj ponasanja, neoznacen
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-disordo m