A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F23 Akutna i prolazna mentalna oboljenja

MKB-10: F23
Dijagnoza:
Akutna i prolazna mentalna oboljenja
Latinski:
Psychoses acutae et transitivae

-------------------------------------
MKB-10: F23.0
Dijagnoza:
Akutno polimorfno duševno oboljenje bez simptoma shizofrenije
Latinski:
Psychosis polymorpha acuta sine symptomatis schizophreniae

-------------------------------------
MKB-10: F23.1
Dijagnoza:
Akutno polimorfno duševno oboljenje sa simptomima shizofrenije
Latinski:
Psychosis polymorpha acuta cum symptomatis schizophreniae

-------------------------------------
MKB-10: F23.2
Dijagnoza:
Akutno duševno oboljenje slicno shizofreniji
Latinski:
Psychosis acuta schizophreniae similis

-------------------------------------
MKB-10: F23.3
Dijagnoza:
Druga akutna pretezno suanuta dusevna oboljenja
Latinski:
Psychoses acutae praedominanter paranoides aliae

-------------------------------------
MKB-10: F23.8
Dijagnoza:
Druga akutna i prolazna dusevna oboljenja
Latinski:
Psychoses acutae et transitivae aliae

-------------------------------------
MKB-10: F23.9
Dijagnoza:
Akutno i prolazno duševno oboljenje, neoznaceno
Latinski:
Psychosis acuta et transitiva, non specificata