A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F33 Povratni depresijski poremećaj
 
MKB-10: F33
Dijagnoza: Povratni depresijski poremecaj
Latinski prijevod: Depressio recurrens
Bolovanje: (F30-F39)- do 30 dana (pogledaj Pravilnik)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F33.0
Dijagnoza: Blag povratan depresijski poremecaj
Latinski prijevod: Depressio recidiva, gradus levis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F33.1
Dijagnoza: Umjeren povratan depresijski poremecaj
Latinski prijevod: Depressio recidiva gradus moderati

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F33.2
Dijagnoza: Tezak povratan depresijski poremecaj bez simptoma psihoze
Latinski prijevod: Depressio recidiva non psychotica gradus majoris

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F33.3
Dijagnoza: Tezak povratan depresijski poremecaj sa simptomima psihoze
Latinski prijevod: Depressio psychotica recidiva gradus majoris

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F33.4
Dijagnoza: Povratan depresijski poremecaj, u remisiji
Latinski prijevod: Depressio recidiva in remissione

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F33.8
Dijagnoza: Drugi povratni depresijski poremecaj
Latinski prijevod: Depressio recidiva alia

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F33.9
Dijagnoza: Povratan depresijski poremecaj, neoznacen
Latinski prijevod: Disordo depressivus recidivus,non specificatus