A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F42 Opsesivno-kompulzivni poremećaj
 
MKB-10: F42
Dijagnoza: Opsesivno-kompulzivni poremecaj (OKP)
Latinski prijevod: Disordo obsessivocompulsivus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F42.0
Dijagnoza: Pretezno opsesijske misli ili nametnute misli
Latinski prijevod: Ideae praedominanter obsessivae sive ruminationes

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F42.1
Dijagnoza: Pretezno prinudne radnje (opsesivni rituali)
Latinski prijevod: Actiones praedominanter compulsivae (ritus obsessivi)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F42.2
Dijagnoza: Mjesovite opsesivne misli i radnje
Latinski prijevod: Actiones et ideae obsessivae mixtae

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F42.8
Dijagnoza: Drugi opsesijsko-prisilni poremecaji
Latinski prijevod: Disordines obsessivo-compulsivi alii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F42.9
Dijagnoza: Opsesijsko-prisilni poremecaj, neoznacen
Latinski prijevod: Disordo obsessivo-compulsivus, non specificatus

--------------------------------------------------------------------------------

OKP je neurotski poremećaj okarakteriziran nekontroliranim repetitivnim mislima tj. prisustvom ponavljajućih ideja i fantazija (opsesije) koje uzrokuju snažan osjećaj tjeskobe (a koje bolesnik smatra bolesnim i protiv kojih postoji unutarnji otpor) i impulsima za određenim obrascima ponašanja (kompulzije).
Anksioznost je središnja odlika, ali u suprotnosti s fobijama (kada je bolesnik anksiozan prilikom suočavanja s vanjskim opasnostima i smatra da je njihova pasivna žrtva), anksioznost nastaje kao odgovor na nesvjesne unutarnje misli i porive kojih se bolesnik boji i koje mora ostvariti suprotno svojoj volji.
Tipične misli su zabrinutost oko infekcija i zaraženosti ili strah od neadekvatnog ili nasilnog ponašanja. Opsesivne misli mogu voditi ka izvođenju rituala kao što su pranje ruku ili ponavljanje fraza. Cilj je oslobađanje od opsesivnih misli.
Opsesije (obuzetosti) predstavljaju ideje, riječi i slike, obično nepovezane s onim što pojedinac radi; uporno, jako i neodoljivo mu se nameću i skreću pažnju. Često su obojene agresivno ili seksualno, što pojedinac doživljava potpuno stranim (npr. misao majke da će kuhinjskim nožem ozlijediti svoju djecu).
Kompulzije (prisile) i kompulzivne radnje isto su autonomne kao i opsesije, ali se radi o preplavljujućoj potrebi da se učini neka radnja (npr. da mora brojiti prozore idući ulicom, da se mora pet puta prekrižiti ulazeći u stan). Prisila može biti i vrlo agresivna, ružna ili opscena. Kao i kod opsesija, bolesnik doživljava anksioznost, uočava apsurd poriva i odupire mu se. Međutim, često ne može a da ne započne ponavljajući obrazac u obliku kompulzivnih radnji i rituala.
Dijagnoza obuzeto-prisilnog poremećaja postavlja se na temelju prisustva opsesivnih misli i kompulzivnih radnji tijekom većine dana u razdoblju od najmanje 2 tjedna. Prisilne misli izazivaju tjeskobu, kao i ne izvršavanje prisilnih radnji i rituala.