A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F44 Disocijativni (konverzivni) poremećajiMKB-10:
F44

Dijagnoza:
Disocijativni (konverzivni) poremećaji

Latinski:
Disordines dissociativi (conversiones)


Opširnije o F44


--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F44.0
Dijagnoza: Disocijativna amnezija (psihogeno nesjećanje)
Latinski prijevod: Amnesia dissociativa

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F44.1
Dijagnoza: Psihogeno lutanje
Latinski prijevod: Fuga dissociativa

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F44.2
Dijagnoza: Disocijativna ošamućenost
Latinski prijevod: Stupor dissociativus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F44.3
Dijagnoza: Trans i poremecaji posjedovanja
Latinski prijevod: Exatasis et disordines possessivae

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F44.4
Dijagnoza: Disocijativni mišićni poremećaj (Psihogeni poremecaji mišića)
Latinski prijevod: Dissordines musculorum dissociativi

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F44.5
Dijagnoza: Psihogene konvulzije
Latinski prijevod: Convulsiones dissociativae

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F44.6
Dijagnoza: Disocijativna anestezija i gubitak senzornih funkcija (Psihogena neosjetljivost i gubitak sposobnosti percepcije čulima)
Latinski prijevod: Anaesthesia dissociativa et perditio sensorialis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F44.7
Dijagnoza: Mjesoviti psihogeni (konverzivni) poremecaji
Latinski prijevod: Disordines dissociativi (conversivi) mixti

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F44.8
Dijagnoza: Drugi psihogeni (konverzivni) poremecaj
Latinski prijevod: Disordo disaocitivus (conversivus) alius
...........- Ganserov sindrom
...........- Višestruka ličnost

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F44.9
Dijagnoza: Psihogeni (konverzivni) poremecaj, neoznacen
Latinski prijevod: Disordo dissociativus (conversivus), non specificatus