A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F50 Poremećaj ishrane
 
MKB-10: F50
Dijagnoza: Poremećaj hranjenja
Latinski prijevod: Disordines alimentarii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F50.0
Dijagnoza: Anoreksija (Neurotski gubitak apetita)
Latinski prijevod: Anorexia nervosa

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F50.1
Dijagnoza: Netipicna neurotska anoreksija
Latinski prijevod: Anorexia nervosa paychogenes atypica

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F50.2
Dijagnoza: Bulimija (Neurotska proždrljivost )
Latinski prijevod: Bulimia nervosa

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F50.3
Dijagnoza: Bulimija, netipična (Netipicna neurotska prozdrljivost)
Latinski prijevod: Bulimia nervosa atypica

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F50.4
Dijagnoza: Bulimija (proždrljivost) s drugim psihickim smetnjama
Latinski prijevod: Bulimia cum disordinibus psychicis aliis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F50.5
Dijagnoza: Povracanje sa drugim psihickim smetnjama
Latinski prijevod: Vomitus cum disordinibus psychicis aliis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F50.8
Dijagnoza: Drugi poremećaji ishrane
Latinski prijevod: Disordines alimentarii alii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F50.9
Dijagnoza: Poremećaj ishrane, neoznacen
Latinski prijevod: Disordo alimentarius, non specificatus

--------------------------------------------------------------------------------

Poremećaji u uzimanju hrane su opasni poremećaji u ponašanju koji su rezultat međusobnog djelovanja niza faktora, a mogu uključivati emocionalne poremećaje i poremećaje ličnosti, pritisak u obitelji, moguću genetsku ili biološku predispoziciju i kulturu u kojoj postoji obilje hrane i opsjednutost mišlju o mršavosti. Poremećaji u uzimanju hrane obično se mogu kategorizirati kao bulimia nervosa, anorexia nervosa i ostali nespecificirani poremećaji. To nisu novi poremećaji. Iako je anorexia nervosa prvi put definirana kao medicinski problem 1873., opise samoizgladnjivanja možemo naći već u srednjovjekovnim spisima.