A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F63 Poremećaji navika i impulsa
 
MKB-10: F63
Dijagnoza: Poremećaji navika i impulsa
Latinski prijevod: Disordines consuetudinum et impulsuum

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F63.0
Dijagnoza: Patološko kockanje
Latinski prijevod: Alea pathologica

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F63.1
Dijagnoza: Piromanija - patolosko podmetanje požara
Latinski prijevod: Pyromania pathologica

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F63.2
Dijagnoza: Kleptomanija - patološka sklonost krađi
Latinski prijevod: Cleptomania

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F63.3
Dijagnoza: Trihotilomanija - bolesno čupanje kose
Latinski prijevod: Trichotillomania

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F63.8
Dijagnoza: Drugi poremećaji navika i impulsa
Latinski prijevod: Disordines consuetudinum et impulsuum alii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F63.9
Dijagnoza: Poremećaj navika i impulsa, neoznacen
Latinski prijevod: Disordo consuetudinum et impulsuum, non specificatus