A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F66 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa spolnim razvojem i orijentacijom
 
MKB-10: F66
Dijagnoza: Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa spolnim razvojem i orijentacijom
Latinski prijevod: Disordines mentales et disordines cumevolutione et orientatione sexuali associati

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F66.0
Dijagnoza: Poremećaj spolnog sazrijevanja
Latinski prijevod: Disordo maturationis sexualis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F66.1
Dijagnoza: Egodistonička spolna orijentacija
Latinski prijevod: Orientatio sexualis egodystonica

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F66.2
Dijagnoza: Poremećaj spolnog odnosa partnera
Latinski prijevod: Disordo relationis sexualis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F66.8
Dijagnoza: Drugi psihoseksualni razvojni poremećaji
Latinski prijevod: Disordines evolutionis psychosexualis aliae

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F66.9
Dijagnoza: Psihoseksualni razvojni poremećaj, neoznacen
Latinski prijevod: Disordo evolutionis psychosexualis, non specificatus