A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F68 Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
 
MKB-10: F68
Dijagnoza: Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
Latinski prijevod: Disordines personae et disordines morum adoltorum aliae

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F68.0
Dijagnoza: Obrada tjelesnih simptoma zbog psihičkih razloga
Latinski prijevod: Elaboratio symptomatum somaticorum psychogenium

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F68.1
Dijagnoza: Namjerno izazivanje ili simulacija tjelesnih simptoma psihičkih nesposobnosti
Latinski prijevod: Provocatio symptomatum intenta sive simulatio symptomatum impotentiarum psychicarum somaticorum

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F68.8
Dijagnoza: Drugi specifični poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
Latinski prijevod: Disordines personae et disordines morum adultorum alii, specifici