A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F79 Nespecifična mentalna retardacija
 
MKB-10: F79
Dijagnoza: Nespecifična mentalna retardacija
Latinski prijevod: Retardatio mentalis, non specificata

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F79.0
Dijagnoza: Nespecifična mentalna retardacija - nema poremećaja ponašanja ili je minimalan
Latinski prijevod: Retardatio mentalis, non specificata

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F79.1
Dijagnoza: Nespecifična mentalna retardacija - znacajan poremećaj ponašanja koji zahtijeva pažnju i tretman
Latinski prijevod: Retardatio mentalis, non specificata

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F79.2
Dijagnoza: Nespecifična mentalna retardacija - drugi poremećaji ponašanja
Latinski prijevod: Retardatio mentalis, non specificata

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F79.3
Dijagnoza: Nespecifična mentalna retardacija (Dusevna zaostalost, neoznačena) - nema napomene o poremećaju ponašanja
Latinski prijevod: Retardatio mentalis, non specificata

--------------------------------------------------------------------------------

Mentalna retardacija je termin za splet simptoma koju uključuju ustrajnu usporenost u učenju osnovnih motoričkih i jezičnih vještina za vrijeme djetinjstva, i kod odraslih za kvocijent inteligencije značajno niži od prosjeka. Jedan od kriterija za dijagnozu mentalne retardacije je rezultat od 70 ili ispod na testu inteligencije i poteškoće u prilgodbi. Osobe s mentalnom retardacijom mogu biti opisane kao osobe s poteškoćama u razvoju i učenju.