A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F80 Specifični poremećaji razvoja govora i jezika
 
MKB-10: F80
Dijagnoza: Specifični poremećaji razvoja govora i jezika
Latinski prijevod: Disordines evolutionis orationis et linquae, specifici

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F80.0
Dijagnoza: Specifičan poremećaj artikulacije
Latinski prijevod: Disordo orationis articularis specificus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F80.1
Dijagnoza: Poremećaj ekspresivnog govora
Latinski prijevod: Disordo orationis expressiva

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F80.2
Dijagnoza: Poremećaj receptivnog govora
Latinski prijevod: Disordo orationis (receptivus)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F80.3
Dijagnoza: Landau-Kleffnerov stečeni gubitak govora s epilepsijom
Latinski prijevod: Aphasia acquista cum epilepsia (Landau-Kleffner)

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F80.8
Dijagnoza: Drugi poremećaji razvoja govora i jezika
Latinski prijevod: Disordines evolutionis orationis et linquae alii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F80.9
Dijagnoza: Poremećaj razvoja govora i jezika, neoznačen
Latinski prijevod: Disordo evolutionis orationis et linguae, non specificatus