A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F84 Pervazivni poremećaji razvoja
 
MKB-10: F84
Dijagnoza: Pervazivni poremećaji razvoja
Latinski prijevod: Disordines evolutionis pervasivi

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F84.0
Dijagnoza: Dječji autizam
Latinski prijevod: Autismus puerilis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F84.1
Dijagnoza: Atipičan autizam
Latinski prijevod: Autismus atipicus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F84.2
Dijagnoza: Rettov sindrom
Latinski prijevod: Syndroma Rett

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F84.3
Dijagnoza: Drugi dezintegrativni poremećaj djetinjstva
Latinski prijevod: Disordo pueritiae desintegrativus alius

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F84.4
Dijagnoza: Poremećaj hiperaktivnosti povezan s mentalnom retardacijom i stereotipnim pokretima (Hiperkineticki poremećaj sa dusevnom zaostaloscu i stereotipnim pokretima)
Latinski prijevod: Hyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F84.5
Dijagnoza: Aspergerov sindrom
Latinski prijevod: Syndroma Asperger

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F84.8
Dijagnoza: Drugi pervazivni poremećaji razvoja
Latinski prijevod: Disordines evolutionis pervasivi alii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F84.9
Dijagnoza: Pervazivni (prožimajući) poremećaj razvoja, neoznacen
Latinski prijevod: Disordo evolutionis pervasivus, non specificatus

--------------------------------------------------------------------------------

Pervazivni razvojni poremećaji (engl. PDD) je dijagnostička kategorija, različito od Posebnih razvojnih poremećaja (engl. SDD), koja se odnosi na skupinu od pet poremećaja okarakteriziranih s usporenim razvojem temeljnih multiplih funkcija što uključuje socijalizaciju i komunikaciju.
Najpoznatiji pervazivni poremećaj je
(1) Autizam, ostali su
(2) Rettov sindrom,
(3) Dječji disintegrativni poremećaj,
(4) Aspergerov sindrom i
(5) Pervazivni razvojni poremećaj ne drugačije određen (engl. PDD-NOS)

Mnogi koriste termin PRP (engl. PDD) kao kraći naziv za PDDNOS ili neki drugi poremećaj, dok drugi oklijevaju kod djece dijagnosticirati teži oblik poput autizma pa koriste termin PRP; ovakav pristup dovodi do zbrke termina jer se PRP odnosi samo na dijagnostičku kategoriju poremećaja, ne predstavlja dijagnozu.